Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (141)

Punning, J.-M., 1988: Geograafia kohast Eesti teaduses. Horisont, 10, 34-37.

Martinson, H., 1988: Mida tehti Loodusvarade Instituudis?. Horisont, 4, 26-27.

Martin, J., Kaup, E., 1985: Taimõril, Jakuutias, Kaug-Idas.... Horisont, 8, 29-30.

Klaamann, E., 1985: Mente et Malleo. Horisont, 1, 1-3.

Palm, U., 1972: Kaevuveest mustmullani. Horisont, 6, 31-33.

Orru, M., 2007: Soode uurimise ajalugu ja turbauuringud Eesti Geoloogiakeskuses. Eesti Põlevloodusvarad ja -jäätmed, 8-8.

Tammiksaar, E., Pae, T., 2012: Tolli kraav. Eesti Loodus, 11, 24-25.

Laane, M., 2006: Tartu ülikooli kuulsate geoloogide eraelust. Eesti Loodus, 1, 34-38.

Klein, V., 2012: 75 aastat Eesti geoloogiateenistuse jalajälgedes. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 11, 1, 5-14.

Heinloo, A., Heinloo, O., Sildvee, H., Raudsep, R., 1996: Historical overview of instrumental-seismical observation in Estonia. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 6, 1, 34-38.

Sepp, M., Tammiksaar, E., Pae, T., 2014: Piiludes põlevkivitööstuse hälli II. Eesti Loodus, 12, 36-39.

Tammiksaar, E., Pae, T., 2012: Eestlaste esimesed kogemused põleva kiviga. Eesti Loodus, 12, 22-26.

Tammiksaar, E., Pae, T., 2012: Esimene eestlasest põlevkiviuurija oli Wilhelm Johanson. Eesti Loodus, 11, 18-25.

Kaup, E., 2011: Esimesena lõunapoolusel. Eesti Loodus, 12, 48-53.

Tuuling, I., 2011: Tükikese kodusaare lugu Ameerika loodusloomuuseumist New Yorgis. Eesti Loodus, 3, 46-49.

Sepp, M., 2009: Piiludes põlevkivitööstuse hälli. Eesti Loodus, 11, 44-47.

Puura, I., 2009: Charles Darwin ja tema ohtlik Idee. Eesti Loodus, 2, 6-13.

Kattai, V., Lokk, U., 1998: Historical review of the kukersite oil shale exploration in Estonia. Oil Shale, 15, 102-110.

Karatajūtė-Talimaa, V. N., 2014: Meetings with my teacher. Paleontological Journal, 48, 9, 969-972. https://doi.org/10.1134/S0031030114090068

Vorobyeva, E. I., 2014: Memory of My Heart: Professor Dmitry Vladimirovich Obruchev. Paleontological Journal, 48, 9, 964-968. https://doi.org/10.1134/S0031030114090123

Merklin, R. I., 1962: Palaeoecological session-excursion on the on the Ordovician and Devonian beds in the north-western part of USSR [Палеоэкологическая сессия-экскурссия по ордовику и девону Северо-Запада СССР]. Paleontologicheski Zhurnal, 127-129.

Gorjunova, R. V., Vejs, O. B., 2014: Istoriâ izučeniya paleozojskih mšanok v Rossii [История изучениыа палеозойских мшанок в России]. Bulletin of Moscow Society of Naturalists. Geology, 89, 74-100.

Isakar, M., 2005: 185 aastat geoloogia õpetamise algusest Tartu ülikoolis. Eesti Loodus, 10, 42-45.

Servais, T., Achab, A., Asselin, E., 2013: Eighty years of chitinozoan research: From Alfred Eisenack to Florentin Paris. Review of Palaeobotany and Palynology, 197, 205-217. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2013.05.008

Kaljo, D. L., Koren’, T. N., 1987: III meždunarodnaâ konferentsiâ po izučeniû graptolitov [III международная конферентсия по изучению граптолитов]. Paleontologicheski Zhurnal, 1, 138-139.

Orviku, K., 1967: Razvitie geologičeskih nauk v Sovetskoj Èstonii [Развитие геологических наук в Советской Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 16, 3, 185-193.

Kongo, L., Viiding, H., 1987: Professor Constantin Grewingk ja tema osa geoloogia ajaloos. Eesti Loodus, 7, 460-462.

Kessel, H., Punning, J.-M., 1972: Pilk Läänemere geoloogilisse minevikku Eestis, 1. Eesti Loodus, 9, 548-553.

Orviku, Karl, 1969: Mandrijäätumuse teooria Eestis XIX sajandi kolmandal veerandil. Eesti Loodus, 9, 436-438.

Mark-Kurik, E., 1991: The study of the Devonian fishes in the first half of the 19th century in Tartu [Исследования девонских рыб в первой половине XIX века в Тарту]. Daba un muzejs, 3, 29-31.

Thomson, P. W., 1939: Eem-interglatsiaali metsade ajalugu Eestis ning Rõngu interglatsiaali stratigraafiline asend. Eesti Loodus, VII, 1, 21-24.

Janvier, P., Blieck, A., 1993: L. B. Halstead and the heterostracan controversy. Modern Geology, 18, 89-105.

Kirsimäe, K., Kriiska, A., 2019: Constantin Grewingk - 200 aastat geoloogia ja arheoloogia ühendaja sünnist. Eesti Loodus, 1, 30-33.

Racki, G., Viik, T., Puura, V., 2018: Julius Kaljuvee, Ivan Reinwald, and Estonian pioneering ideas on meteorite impacts and cosmic neocatastrophism in the early 20th century [Julius Kaljuvee, Ivan Reinwald et des idées pionnières estoniennes sur les impacts des météorites et le néocatastrophisme cosmique au début du 20e siècle]. Bulletin de la Societe Geologique de France, 189, 3, 1-20. https://doi.org/10.1051/bsgf/2018011

Lannus, P., 1939: Läänemeremaade alam-kambrium uuemate uurimiste valgustuses. Eesti Loodus, VII, 2/3, 77-82.

Öpik, A., 1938: Geoloogia ja paleontoloogia areng Eesti Vabariigis. Eesti Loodus, 6, 1/2, 10-15.

Aren, B., Keller, B. M., Rozanov, A. Yu., Urbanek, A., 1975: Polish-Soviet Symposium on Border Cambrian and Precambrian (Tallinn, 2-8 September 1974) [Польско-советский симпозиум по проблеме Граница кембрия и докембрия (Таллин, 2-8 сентября 1974 г.)]. Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Geologicheskaya, 4, 134-137.

Aaloe, Ago, 1963: On the history of the study of Kaali meteorite craters [Об истории изучения Каалиских метеоритных кратеров]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XI, 25-34.

Isakar, M., Kukk, I., 2016: Geoloogiamuuseum muutuvas ajas. XXIV Aprillikonverentsi „Maapõuekasutus ja keskkonnahoid“ teesid. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 49-50.

Sõstra, Ü., 2012: Eesti tektoonika uuringute ajaloost ja tulevikust. XX Aprillikonverentsi „Rakendusgeoloogilistest uuringutest Eestis“ teesid. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 35-37.

Õnnis, A., 2009: Järvelubi - kaasaeg või ajalugu?. XVII Aprillikonverentsi „Unustatud maavarad“ teesid. O/Ü Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 34-35.

Kala, E., 2007: Eesti riiklik geoloogiline kaardistamine mõõtkavas 1: 200 000. XV aprillikonverentsi Geoloogilise kaardistamise poolsajand teesid. OÜ Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 20-21.

Raukas, A., 2007: Meenutusi Eesti geoloogilise kaardistamise algusaegadest isikute vahendusel, kes asja veel mäletavad. XV aprillikonverentsi Geoloogilise kaardistamise poolsajand teesid. OÜ Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 19-20.

Krymgol'c, G. Â., Krymgol'c, N. G., 2000: Imena otečestvennyh geologov v paleontologičeskih nazvaniâh [Имена отечественных геологов в палеонтологических названиях], St. Peterburg, p. 1-139.

Verš, E., Puura, I., Isakar, M. (toim), 2005: Geoloogia õpetamine Eestis läbi kolme sajandi. Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 1-112.

Ivanovskiy, A. B., 1965: Stratigraficheskij i paleobiogeograficheskij obzor rugoz ordovika i silura [Стратиграфицхеский и палеобиогеографицхеский обзор ругоз ордовика и силура]. In: Sokolov, B. S. (ed.). Nauka, Moskow, p. 1-117.

Uppin, M., Karro, E., 2015: Meditsiiniline geoloogia - teadusharu tutvustus ning näiteid Eestist. In: Lang, L., Post, T., Amon-Veskimeister, L. (ed.). 195 aastat geoloogiat Eestis. Schola Geologica XI, p. 101-116.

Maasik, V., 1976: Gravimeetriliste uurimiste ajaloost Eestis. In: Eelsalu, H., Eilart, J., Ilomets, T., Lumiste, Ü. (ed.). Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist II, p. 118-136.

Rõõmusoks, A., 1982: Geoloogiaosakond. In: Siilivask, K., Palamets, H. (ed.). Tartu Ülikooli ajalugu III, 1918-1982. Eesti Raamat, Tallinn, p. 278-280.

Baukov, S. S., Kotlukov, V. A., 1968: Kratkij istoričeskij obzor [Краткий исторический обзор]. Geologiâ mestoroždenij uglâ i gorûčih slancev SSSR. Tom 11. Gorûčie slancy SSSR, Moskva, p. 85-88.

Raukas, A., Karukäpp, R., 1993: Geomorphology in Estonia. In: Walker, H. J., Grabau, W. E. (ed.). The Evolution of Geomorphology: A Nation-by-Nation Summary of Development. John Wiley & Sons, Chiechester, p. 135-142.

Suuroja, K., 2008: Balti klint - loodus ja ajalugu. In: Raukas, A., Puura, V. (ed.), p. 1-216.

Müürisepp, K., 1984: Vvedenie [Введение], p. 11-14.

Aaloe, Ago, Kaljo, D., Karise, V., Klaamann, E., Mark-Kurik, E., Männil, Ralf, Pobul, E., Raukas, A., Viiding, H., 1976: The Institute of Geology. In: Klaamann, E., Orviku, K. (ed.). Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-35.

Müürisepp, K., Mustjõgi, E., 1986: Istoriâ razvitiâ gornodobyvaûŝej promyšlennosti [История развития горнодобывающей промышленности]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 306-311.

Müürisepp, K., Mustjõgi, E., 1986: Issledovanie poleznyh iskopaemyh [Исследование полезных ископаемых]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 289-306.

Olli, V., Vilo, A., 1986: Inženerno-geologičeskaâ služba v ÈSSR [Инженерно-геологическая служба в ЭССР]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 279-285.

Vingisaar, P., 1986: Upravlenie geologii ÈSSR [Управление геологии ЭССР]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 271-279.

Kaljo, D., 1986: Institut geologii AN ÈSSR [Институт геологии АН ЭССР]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 264-271.

Palmre, H., 1986: Geologičeskaâ služba v period buržuaznoj vlasti v Èstonii [Геологическая служба в период буржуазной власти в Эстонии]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 261-264.

Aaloe, Ago, 1986: Meteoritika [Метеоритика]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 245-248.

Olli, V., 1986: Inženernaâ geologiâ [Инженерная геология]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 232-245.

Karise, V., Vallner, L., Pill, A., 1986: Gidrogeologiâ [Гидрогеология]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 213-232.

Lutt, J., 1986: Morskaâ geologiâ [Морская геология]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 205-208.

Raukas, A., 1986: Četvertičnaâ geologiâ [Четвертичная геология]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 173-205.

Pobul, E., 1986: Geofizika [Геофизика]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 165-173.

Klaamann, E., 1986: Paleontologiâ [Палеонтология]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 79-105.

Nestor, H., 1986: Silur [Силур]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 64-72.

Männil, Ralf, 1986: Ordovik [Ордовик]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 49-64.

Mens, K., 1986: Kembrij [Кембрий]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 45-49.

Mens, K., 1986: Vendskij kompleks [Вендский комплекс]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 41-45.

Puura, V., 1986: Tektonika [Тектоника]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 153-164.

Puura, V., 1986: Arhej i nižnij proterozoj. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 40-41.

Rõõmusoks, A., Viiding, H., 1986: Universitet v Tartu [Университет в Тарту]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 249-261.

Orviku, K., Viiding, H., 1986: Rol' dobrovol'nyh naučnyh organizacij v razvitii geologičeskih nauk v Èstonii [Роль добровольных научных организаций в развитии геологических наук в Эстонии]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 285-288.

Orviku, K., Viiding, H., 1986: Osnovnye čerty istorii geologii v Èstonii [Основные черты истории геологии в Эстонии]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 13-23.

Orviku, K., Viiding, H., 1986: Èpohi, periody i ètapy v istorii geologičeskih nauk v Èstonii [Эпохи, периоды и этапы в истории геологических наук в Эстонии]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 10-12.

Viiding, H., Kaljo, D., 1986: Zaklûčenie [Заключение]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 312-315.

Viiding, H., Punning, J.-M., 1986: Geohimiâ i izotopnaâ geologiâ [Геохимия и изотопная геология]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 208-213.

Viiding, H., Puura, V., 1986: Petrografiâ i mineralogiâ [Петрография и минералогия]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 134-153.

Viiding, H., Mustjõgi, E., 1986: Geologosemočnye raboty [Геологосъемочные работы]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 28-33.

Viiding, H., Orviku, K., 1986: Ob osveŝenii v pečati istorii geologičeskih nauk v Èstonii [Об освещении в печати истории геологических наук в Эстонии]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 24-28.

Viiding, H., 1986: Litologiâ [Литология]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 105-134.

Viiding, H., 1986: Devon [Девон]. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 72-79.

Viiding, H., 1986: Stratigrafiâ. Vvedenie. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 34-39.

Viiding, H., 1986: Vvedenie. Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 6-9.

Viiding, H., Kaljo, D. (toim), 1986: Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. In: Viiding, H., Kaljo, D. (ed.). Istoriâ geologičeskih nauk v Èstonii. Valgus, Tallinn, p. 1-360.

Vaikmäe, R., 2019: Kirjeldavast teadusest täppisteaduseks. In: http://egs.ee/wp-content/uploads/2019/12/EGS_Aastaraamat_44kd.pdf (ed.). Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 44, Tallinn, p. 210-229.

Pärnaste, H., 2019: The 6th International Conference on Trilobites and their Relatives: Tallinn calling, Estonia celebrating. In: Owen, A. W., Bruton, D. L. (ed.). Papers from the 6th International Conference on Trilobites and their Relatives. Fossils and Strata, 64. Wiley, p. 17-22. https://doi.org/10.1002/9781119564249.ch3

Mägi, V., 2005: Kullakütt Lõuna-Aafrikast, kes jumaldas teemante ja kirjutas kentsakaid jutte Eesti lastele. In: Mägi, V. (ed.). Minerva rüütlid. Eesti insener kodus ja võõrsil, p. 243-251.

Mägi, V., 2005: Kuidas põrmustada professorit. In: Mägi, V. (ed.). Minerva rüütlid. Eesti insener kodus ja võõrsil, p. 196-204.

Viiding, H., Männil, Ralf, 1978: Vklad russkih akademikov v geologiû Severnoj Pribaltiki [Вклад русских академиков в геологию Северной Прибалтики]. In: Müürsepp, P. (ed.). Peterburgskaâ akademiâ nauk i Èstoniâ. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 129-145.

Karise, V., 1977: Gidrogeologičeskie issledovaniâ v Èstonii v XIX i v načale XX veka [Гидрогеологические исследования в Эстонии в XIX и в начале XX века]. In: Siilivask, K. (ed.). Rol' Tartuskogo universiteta v razvitii otečestvennoj nauki i v podgotovke naučno-pedagogičeskih kadrov. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, p. 132-135.

Rõõmusoks, A., 1982: Teaduse areng 1919-1940. Geoloogia. In: Siilivask, K., Palamets, H. (ed.). Tartu Ülikooli ajalugu III, 1918-1982. Eesti Raamat, Tallinn, p. 122-124.

Rõõmusoks, A., 1982: Teaduse areng Tartu Ülikoolis XIX sajandi lõpul ja XX sajandi algul. Geoloogia. Mineraloogia. In: Siilivask, K. (ed.). Tartu Ülikooli ajalugu II, 1798-1918. Eesti Raamat, Tallinn, p. 348-351.

Rõõmusoks, A., 1982: Teaduse areng Tartu Ülikoolis XIX sajandil. Geoloogia. In: Siilivask, K. (ed.). Tartu Ülikooli ajalugu II, 1798-1918. Eesti Raamat, Tallinn, p. 194-198.

Lodjak, T., 2001: Palmse mõisnikust Alexis von der Pahlenist ja maailma vanimast merisiilikust Bothriocidaris pahleni. Eesti Loodusmuuseumi töid IV, IV. Eesti Loodusmuuseum, Tallinn, p. 15-25.

Künnapuu, S., Raukas, A., 1976: Pinnamood ja pinnakate. In: Pullat, R. (koost) (ed.). Tallinna ajalugu 1860-ndate aastateni. Eesti Raamat, Tallinn, p. 20-36.

Müürisepp, K., 1976: Aluspõhi ja põhjaveed. In: Pullat, R. (koost) (ed.). Tallinna ajalugu 1860-ndate aastateni. Eesti Raamat, Tallinn, p. 13-20.

Müürisepp, K., 1976: Asend ja territoorium. In: Pullat, R. (koost) (ed.). Tallinna ajalugu 1860-ndate aastateni. Eesti Raamat, Tallinn, p. 13-13.

Viiding, H., Tiirmaa, R., 1987: Istoriâ geologičeskih issledovanij na kraternom pole Kaali [История геологических исследований на кратерном поле Каали ]. XX Vsesoûznaâ meteoritnaâ konferenciâ 10-12 fevralâ 1987 g. Tallin. Tezisy dokladov, Moskva, p. 5-6.

Vaikmäe, R., 1996: Ülevaade Geoloogia Instituudi tegevusest ja teadussaavutustest ajavahemikus 1991-1995. Eesti Teaduste Akadeemia. Tagasivaade. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 32-38.

Raukas, A., 1973: Kvaternaarigeoloogilised uurimused. Eesti NSV Teaduste Akadeemia aastail 1965-1972. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 144-147.

Männil, Ralf, Viiding, H., 1973: Vanapaleosoikum Geoloogia Instituudi uurimustes. Eesti NSV Teaduste Akadeemia aastail 1965-1972. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 137-143.

Orviku, K., 1971: Uusi saavutusi Eesti geoloogia uurimisel. In: Alumäe, N. (ed.). Eesti NSV Teaduste Akadeemia. Tagasivaated. Uurimissuunad. Liikmeskond 1946-1971, Tallinn, p. 73-82.

Kongo. L., 2016: Setomaa looduse uurimislugu. In: Aun, M. (ed.). Setomaa I. Loodus. Eesti Rahva Muuseum, Tartu, p. 42-60.

Tinn, O., 2016: Selgrootute fossiilid Setomaa kivimites. In: Aun, M. (ed.). Setomaa I. Loodus. Eesti Rahva Muuseum, Tartu, p. 71-73.

Rõõmusoks, A., Puura, V., Raukas, A., Mark-Kurik, E., 1997: History of geological research. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 15-26.

Aaloe, Ago, Kaljo, D., Karise, V., Klaamann, E., Mark-Kurik, E., Männil, Ralf, Pobul, E., Raukas, A., Viiding, H., 1976: Geoloogia Instituut. In: Klaamann, E., Kivila, H. (ed.). Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-35.

Orviku, K., 1978: Eesti Loodusuurijate Seltsi osa Eesti ala geoloogilisel uurimisel. Eesti Looduseuurijate Selts 125. Juubelikonverentsi lühiettekanded. Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 16-21.

Vallner, L. K., 1980: Pervaâ obzornaâ rabota po gidrogeologii Èstonii [Первая обзорная работа по гидрогеологии Эстонии]. In: Vallner, L., Jõgar, P. (ed.). Problemy gidrogeologii Èstonii. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 5-10.

Lutt, J., 1993: Geological survey [Geoloogilisest uuritusest]. In: Lutt, J., Raukas, A. (ed.). Geology of the Estonian shelf. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 5-9.

Sokolov, B. S., 1971: Progress and the Problems in Studying Fossil Coelenterata [Успехи и задачн изучения древних кишечнополостных (вступительное слово)]. In: Dubatolov, V. N. (ed.). Paleozoic Tabulata and Heliolitoidea of the USSR. Papers of II All-Uпion Symposium on fossil corals of the USSR, vol. 1. Nauka, Moscow, p. 6-12.

Sytova, V.A., 1981: Obzor izučennosti ordovikskih rugoz SSSR. Ežegodnik Vsesoûznogo Paleontologičeskogo Obŝestva, p. 67-80.

Baukov, S. S., Männil, R. M., 1960: Istoriâ geologičeskogo izučeniâ [История геологического изучения]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR, Moskva, p. 11-17.

Baukov, S., Mustjõgi, E., 1966: Istoriâ geologičeskogo izučeniâ i razvedki slancevogo mestoroždeniâ [История геологического изучения и разведки сланцевого месторождения]. In: Allik, A. (ed.). 50 let slancedobyvaûŝej promyšlennosti Èstonskoj SSR. Valgus, Tallinn, p. 376-385.

Kogermann, P., 1948: Obzor naučno-issledovatel'skoj raboty po gorûčim slancam v Èstonskoj SSR [Обзор научно-исследовательской работы по горючим сланцам в Эстонской ССР]. Ènergetičeskoe soveŝanie po gorûčim slancam Èstonskoj SSR : 28-30 oktâbrâ 1946 g., Tartu, p. 12-23.

Urgard, R. O., 1959: Materialy, postupivšie v Èstonskij geologičeskij fond Upravdeniâ geologii i ohrany nedr pri SM Èstonskoj SSR v 1958 godu [Материалы, поступившие в Эстонский геологический фонд Управдения геологии и охраны недр при СМ Эстонской ССР в 1958 году]. In: Baukov, S. S. (ed.). Informacionnyj bûlleten', Tallinn, p. 43-45.

Sosnitski, N. R., 1959: Peredoviki proizvodstva. Lučšaâ burovaâ brigada [Передовики производства. Лучшая буровая бригада]. In: Baukov, S. S. (ed.). Informacionnyj bûlleten', Tallinn, p. 8-10.

Kaljo, D., 1970: Outline of the history of studies of the Estonian Silurian [Основные черты истории иэучения]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 11-13.

Sokolov, B. S., 1953: K istorii stratigraficheskih i paleontologicheskih issledovanij v Pribaltike (raboty akad. F. B. Shmidta, 1858—1908) [К истории стратиграфических и палеонтологических исследований в Прибалтике (работы акад. Ф. Б. Шмидта, 1858—1908)]. In: Sokolov, B. S., Obut, A. (ed.). Stratigraphy and fauna of the Ordovician and Silurian of the western patr of Russian platform. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI), 78. Gostoptehizdat, Leningrad-Moscow, p. 12-26.

Suveizdis, P., Brangulis, A., Puura, V., Brio, Ch., Apirubyte, R., 1979: State of Study of the Baltic Tectonics [Изученность тектоники Прибалтики]. In: Suveizdis, P. (ed.). Baltic tectonics. Mokslas, Vilnius, p. 7-17.

Mark-Kurik, E., 1979: On the research history of vertebrates (fossil fishes) in Estonia [Об истории изучения позвоночных (ископаемых рыб) в Эстонии]. Tezisy Dokladov VII Pribaltiyskoy konferentsii po istorii nauki i tehniki. Vilnius, 23-26 oktyabrya 1979 g., Vilnius, p. 64-65.

Nestor, H., 1993: Akadeemik Artur Luha kui Eesti Siluri uurija. In: Viiding, H., Raukas, A. (ed.). Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist IX. Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 126-138.

Hang, T., 1993: Eduard Toll polaaralade geoloogia ja geograafia uurijana. In: Viiding, H., Raukas, A. (ed.). Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist IX. Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 117-125.

Viiding, H., Kongo, L., 1993: Caspar Andreas Constantin Grewingk ja ta tähendus Eesti geoloogiale. In: Viiding, H., Raukas, A. (ed.). Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist IX. Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 99-110.

Raukas, A., Viiding, H., 1993: Akadeemik Gregor Helmersen ja tema osa Eesti geoloogias. In: Viiding, H., Raukas, A. (ed.). Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist IX. Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 86-98.

Teedumäe, A., 1993: Eesti paekivi rakendusgeoloogilisest uurimisest ja kasutamisest aastatel 1945-1985. In: Viiding, H., Raukas, A. (ed.). Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist IX. Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 73-85.

Liivrand, E., Kessel, H., Veber, K., 1993: Palünoloogilistest uurimistest Eestis. In: Viiding, H., Raukas, A. (ed.). Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist IX. Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 56-72.

Viiding, H., 1993: Kaali meteoriidikraatrite geoloogilisest uurimisest. In: Viiding, H., Raukas, A. (ed.). Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist IX, IX. Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 46-55.

Heinsalu, Ü., 1993: Allikad vanemas Eesti kirjanduses (kuni 1940. a.). In: Viiding, H., Raukas, A. (ed.). Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist IX. Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 22-45.

Viiding, H., Palmre, H., 1993: Rakendusgeoloogilisest uurimistööst Eestis 1918-1946. Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist IX. Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 5-21.

Viiding, H., Raukas, A. (toim), 1993: Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist IX. In: Viiding, H., Raukas, A. (ed.). Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist IX kogumik. Geoloogia rajajooni Eestis. Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-212.

Einasto, R., Matve, H., 1989: Paekivi kasutamise ja rakendusuuringute ajaloost Eestis. Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist VII, VII. Valgus, Tallinn, p. 57-75.

Müürisepp, K., Heinsalu, H., 1989: Fosforiidi uurimisest ja kaevandamisest Eestis. In: Viiding, H. (ed.). Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist VII, VII. Valgus, Tallinn, p. 43-56.

Kleesment, A., Märss, T., Niit, M., 2003: Eesti Devoni ja selle mikrofossiilide uurimine uue aastatuhande algul. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 31-33.

Kalm, V., 1995: Tartu Ülikooli Geoloogia Instituut 175, ajalugu ja areng. In: Meidla, T., Jõeleht, A., Kalm, V., Kirs, J. (ed.). Liivimaa geoloogia. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 9-16.

Aaloe, Ago, 1977: History of the development of meteoritics in Estonia [История развития метеоритики в Эстонии]. Questions of the history of science and technology of the Baltics, Tartu, p. 180-182.

Aaloe, Ago, 1961: Kaali meteoriidikraatrite uurimise ja kaitse ajaloost. Looduskaitse bülletään 2. 50 aastat looduskaitset Eestis. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 40-53.

Perens, H., 2003: Paekivi Eesti ehitistes I. Üldiseloomustus. Lääne-Eesti. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 1-132.

Vingisaar, P., Niin, M., 2008: Eesti Geoloogiakeskus 70/50. Süvakaardistamise veerandsajand, p. 1-78.