Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (31)

Ilomets, M., 1980: On the connections between the accumulation speed of peat and the primary bog productivity in the south-western Estonia. Botanicheskii Zhurnal, 65, 9, 1237-1244.

Paidla, A., 1970: On meil turvast küllalt. Eesti Loodus, 12, 736-738.

Heinsalu, A., Niine, H., Veber, K., 1992: The influence of amelioration on the properties of peat soil [KUltuuristamise mõju turvasmulla omadustele]. EMMTUI Teaduslike tööde kogumik, LXX, 32-41.

Punning, J.-M., Koff, T., 1998: Application of 14C data for the estimation of sphagnum peat increment in Estonian ombrotrophic mires. Radiocarbon, 40, 2, 833-839.

Punning, J.-M., Ilomets, M., Koff, T., 1993: Possibilities for detailed dating of peatbog deposits. Radiocarbon, 35, 3, 379-385.

Orru, M., Übner, M., Orru, H., 2011: Chemical properties of peat in three peatlands with balneological potential in Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 60, 1, 43-49. https://doi.org/10.3176/earth.2011.1.04

Plado, J., Sibul, I., Mustasaar, M., Jõeleht, A., 2011: Ground-penetrating radar study of the Rahivere peat bog, eastern Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 60, 1, 31-42. https://doi.org/10.3176/earth.2011.1.03

Orru, M., Orru, H., 2008: Sustainable use of Estonian peat reserves and environmental challenges. Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 2, 87-93. https://doi.org/10.3176/earth.2008.2.04

Ilomets, M., Ilves, E., Rajamäe, R., 1984: About the spatial-temporal dynamics of peat growth in Estonian bogs. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 3/4, 158-165.

Petzholdt, A., 1861: Zur Naturgeschichte der Torfmoore (2. Beitrag). Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 3, 1, 75-104.

Petzholdt, A., 1861: Das Torflager von Awandus im Kirchspiele St. Simonis in Estland, chemisch untersucht. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 3, 1, 1-28.

Orru, M., 1994: Eesti soode uus, täpsustatud maastikuline liigestus. In: Kukk, T. (ed.). XVII Eesti looduseuurijate päev. Ettekanded. Looduseuurijate Selts, Tartu, p. 32-33.

Valk, U. A., 1971: Ob izmenenii klimata Èstonii v golocene (po materialam izučeniâ torfânyh bolot) [Об изменении климата Эстонии в голоцене (по материалам изучения торфяных болот)]. Palinologiâ golocena. Nauka, Moskva, p. 43-52.

Hang, T., Wastegård, S., Veski, S., Heinsalu, A., 2004: First discovery of Icelandic tephra in Holocene peat deposits of Estonia. In: Zelčs, V., Seglinš, A. (ed.). International field symposium on quaternary geology and modern terrestrial processes. Western Latvia, september 12-17, 2004. Abstracts, Riga, p. 17-18.

Kink, H., Andresmaa, E., Orru, M., 1998: Eesti soode hüdrogeoökoloogia. In: Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-128.

Orgla, K., 1986: Issledovanie sostava i svojstv torfânyh otloženij Èstonskoj SSR s primeneniem algebraičeskih polinomov [Исследование состава и свойств торфяных отложений Эстонской ССР с применением алгебраических полиномов]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-21.

Veber, K., 1965: O geologii torfânyh mestoroždenij severo-vostočnoj Èstonii [О геологии торфяных месторождений северо-восточной Эстонии]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-28.

Orru, M., 1972: Eesti soode maastikuline liigestus ja kaitse. In: Hella, Kink (ed.). käsikiri, Eesti Geoloogiateenistus, p. 1-74.

Orru, M., 2011: Kuivenduse mõju ulatus turba kaevandamisel looduslikele sooaladele. In: Valgma, I. (ed.). Kaevandamine ja vesi. TTÜ Mäeinstituut, Tallinn, p. 16-40.

Orgla, K., 1991: O postroenii planov izomoŝnostej torfânoj zaleži s pomoŝ'û regressionnogo polinoma po dannym geologo-razvedočnyh rabot [О построении планов изомощностей торфяной залежи с помощью регрессионного полинома по данным геолого-разведочных работ]. In: Reinsalu, E., Rubel, M. (ed.). Primenenie ÈVM pri rešenii zadač geologii poleznyh iskopaemyh Èstonii. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 31-48.

Ilomets, M., 1996: Temporal changes of Estonian peatlands and carbon balance. In: Punning, J.-M. (ed.). Estonia in the system of global climate change. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 65-74.

Loopmann, A., 1995: About Estonian peat deposits and methods to determine them. In: Ratas, R. (ed.). Peat Industry and Environment. Pärnu, Estonia 12-15.09.1995, Tallinn, p. 101-103.

Raudsepp, A., 1946: Eesti NSV turbasood. Teaduslik Kirjandus, Tartu, p. 1-237.

Ilomets, M., 1982: The productivity of sphagnum communities and the rate of peat accumulation in Estonian bogs. In: Masing, V. (ed.). Peatland ecosystems. Valgus, Tallinn, p. 102-116.

Ilomets, M., 1974: Some results of measuring the growth of sphagnum. In: Kumari, E. (ed.). Estonian Wetlands and their Life. Valgus, Tallinn, p. 191-203.

Valk, U., 1974: Estonian peat-bogs and their types. In: Kumari, E. (ed.). Estonian Wetlands and their Life. Valgus, Tallinn, p. 139-159.

Orru, M., 1991: Eesti soode turbalasundite kvaliteedinäitajate sõltuvus nende asendist maastikul ning turba geneetilisest tüübist. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 76-77.

Veber, K., Kurm, H., Laasimer, L., Raudsepp, A., Truu, A., 1957: Torfânoj fond Èstonskoj SSR [Торфяной фонд Эстонской ССР. Сборник статей по изучению торфяного фонда]. Sbornik statej po izučeniû torfânogo fonda, 2, Moskva, p. 88-107.

Veber, K. J., Kurm, H. H., Rätsep, L. A., Truu, A. J., 1961: Torfânoj fond Èstonskoj SSR [Торфяной фонд Эстонской ССР], Tallinn, p. IV-XXX.

Petzholdt, A., 1862: Zur Naturgeschichte der Torfmoore (2. Beitrag), Dorpat, p. 1-32. https://doi.org/ https://doi.org/10.1002/prac.18620860165

Perle, E., 2014: Airborne particles in service of dating peat stratigraphies: case studies of Teici and Piila bog [Turbaläbilõigete dateerimisvõomalused lendvate osiste abil: Teici ja Piila raba näitel]. Magistritöö. TTÜ Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 1-67.