Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (13)

Järvet, A., Perens, R., 2005: Vee säästlik tarbimine kindlustab tuleviku. Eesti Loodus, 4, 6-13.

Karro, E., Veeperv, K., 2017: Vesi kui maa vara, selle tarbimise dünaamika ja hind Eestis. In: Tinn, O., Raig, H., Põldsaar, K., Nirgi, T. (ed.). Maa varad. Schola Geologica XIII, p. 33-43.

Vallner, L., 1995: Põhjavee kasutamine ja kaitse. In: Raukas, A. (koost) (ed.). Eesti. Loodus. Valgus; Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 315-318.

Savitskaja, L., 1986: Põhjavee kasutamise ja kaitse küsimusi Tallinnas. Inimmõju Tallinna keskkonnale. Teaduslik-rakendusliku konverentsi (14-15. aprill 1986.a) ettekannete kokkuvõtted. Tallinna Botaanikaaed, Tallinn, p. 46-47.

Rass, V., 2017: Puurkaevude veetõsteseadmed. Puurija käsiraamat. Eesti Geoloogia Selts, p. 119-131.

Tšeban, E., 1975: Eesti NSV põhjavesi ja selle kasutamine. Valgus, Tallinn, p. 1-167.

Kink, H., Metslang, T., 1995: Maa- ja veekasutus, p. 35-40.

Vallner, L., Savitskaja, L., 1997: Groundwater extraction and safe yield. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 159-162.

Heinsalu, R., 1986: Põhjavee ratsionaalne kasutamine ja kaitse Matsalu lahe lõunarannikul [Diplomitöö. Juhendaja: H. Kink]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-94.

Aavola, E., 1985: Põhjavee ratsionaalsest kasutamisest ja kaitsest S. M. Kirovi nim. näidiskalurikolhoosi Kolga osakonnas [Diplomitöö. Juhendaja H. Kink]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-70.

Vool, M., 1984: Põhjavee ratsionaalsest kasutamisest ja kaitsest Viru kolhoosi Vihula osakonnas [Diplomitöö. Juhendaja: H. Kink]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-67.

Akel, M., 1984: Põhjavee ratsionaalsest kasutamisest ja kaitsest põllumajanduses Lahemaa Rahvuspargis Ilumäe kolhoosi näitel [Diplomitöö. Juhendaja: H. Kink]. Tartu Riiklik Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-57.

Sassian, K., 1982: Rapla veehaarde põhjavee tarbevarud [Diplomitöö. Juhendajad: I. Vatalin, T. Metslang]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-79.