Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (20)

Heinsalu, A., Veski, S., Salonen, V.-P., 2002: Saarenmaalla sijaitsevan Kaalin meteoriittikraatterin ikä sekä törmäyksen vaikutukset ympäristöön ja asutukseen. Geologi, 54, 8, 127-133.

Kask, J., Raudsep, R., 1999: State of environment on Osmissaar Island. Estonia Maritima, 4, 191-196.

Johannes, E., Karise, V., Punning, J.-M., Hütt, G., 1979: Gidrogeologo-geohimičeskie issledovaniâ sostoâniâ prirodnoj sredy fosforitnogo mestoroždeniâ Maardu [Гидрогеолого-геохимические исследования состояния природной среды фосфоритного месторождения Маарду]. Sostoânie zagrâzneniâ okružaûŝej sredy Severnoj Èstonii, Tallinn, p. 88-102.

Puura, I., Sammul, M., 2004: Saateks, p. 7-7.

Puura, I., Pihu, S. (toim), 2004: XXVII Eesti looduseuurijate päev. Järvamaa loodus. 26.-27. juuni 2004 Türi. Eesti Looduseuurijate Selts, Tartu, p. 1-64.

Puura, I., Pihu, S. (toim), 2006: XXIX Eesti looduseuurijate päev. Põlevkivimaa loodus. 1.-2. juuli 2006 Illuka. Eesti Looduseuurijate Selts, Tartu, p. 1-120.

Kink, H. (koost), 1995: Kunda piirkonna tööstusmaastik. Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-108.

Kukk, T. (toim), 1996: XIX Eesti looduseuurijate päev. Kirde-Eesti loodus. 6.-7. juuli 1996 Narva-Jõesuu. Eesti Looduseuurijate Selts, Tartu-Tallinn, p. 1-76.

Kukk, T. (toim), 1995: XVIII Eesti looduseuurijate päev. Hiiumaa loodus. 22.-23. juuli 1995 Hiiumaa, Kuri. Eesti Looduseuurijate Selts, Tartu-Tallinn, p. 1-61.

Karise, V., Kink, H., Puura, V., 1986: Ohrana geologičeskoj sredy [Охрана геологической среды]. In: Köörna, A. (ed.). Akademiâ Nauk Èstonskoj SSR 1980-1985. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 245-252.

Karise, V., Kink, H., Puura, V., 1986: Geoloogilise keskkonna kaitse. In: Köörna, A. (ed.). Eesti NSV Teaduste Akadeemia 1980-1985. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 226-231.

Väli, E., 2011: Best Available Technology for the Environmentally Friendly Mining with Surface Miner, D47. Tallinn Technical University Press, Tallinn, p. 1-113.

Belkina, V. J., 1980: Osobennosti formirovaniâ urovennogo režima podzemnyh vod Èstonii v zone aktivnogo vliâniâ prirodnyh faktorov [Особенности формирования уровенного режима подземных вод Эстонии в зоне активного влияния природных факторов]. In: Vallner, L., Jõgar, P. (ed.). Problemy gidrogeologii Èstonii. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 121-132.

Punning, J.-M., 1994: Methods. In: Punning, J.-M. (ed.). The influence of natural and anthropogenic factors on the development of landscapes. The results of a comprehensive study in NE Estonia. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 18-23.

Punning, J.-M., 1994: Introduction. In: Punning, J.-M. (ed.). The influence of natural and anthropogenic factors on the development of landscapes. The results of a comprehensive study in NE Estonia. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 9-13.

Punning, J.-M. (ed), 1994: The influence of natural and anthropogenic factors on the development of landscapes. The results of a comprehensive study in NE Estonia. In: Punning, J.-M. (ed.). The influence of natural and anthropogenic factors on the development of landscapes. The results of a comprehensive study in NE Estonia. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-227.

Punning, J.-M., 1993: Environmental problems in Estonia. In: Punning, J.-M., Hult, J. (ed.). Human impact on environment. Pilot study in Baltic. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 7-23.

Punning, J.-M., Hult, J. (eds), 1993: Human impact on environment. Pilot study in Baltic. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-208.

Parahonski, E. V., 1989: Vliânie dobyči i pererabotki gorûčih slancev na prirodnuû sredu [Влияние добычи и переработки горючих сланцев на природную среду]. Vliânie dobyči poleznyh iskopaemyh na okružaûŝuû sredu. Čast' 2, Moskva, p. 110-115.

Veski, S., 1989: Maardu järve geoloogiast ja nüüdisseisundist. Diplomitöö. Juhendaja Leili Saarse. Tartu Ülikool, Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-107.