Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailne päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (51)

Ilves, E., Männil, Reet, Valk, U., 1967: Jääajajärgsete metsade arenemisfaaside vanuse määramine radioaktiivse süsiniku meetodil Kuiksilla soos. Metsanduslikud uurimused, 5. Valgus, Tallinn, p. 235-244.

Veski, S., Heinsalu, A., Kirsimäe, K., 2003: The age of the Kaali Meteorite and the effect of the impact on the environment: evidence from Piila Bog, Island of Saaremaa, Estonia. Biological Processes Associated With Impact Events. Abstracts and Workshop Schedule, King's College, University of Cambridge, UK, March 29 - April 1, 2003, Cambridge, p. 58-59.

Raukas, A., Stankowski, W., 2011: On the age of the Kaali craters, Island of Saaremaa, Estonia. Baltica, 24, 1, 37-44.

Losiak, A., Plado, J., Jõeleht, A., Szyszka, M., Wild, E. M., Bronikowska, M., Belcher, C., Kirsimäe, K., Steier, P., 2017: An age of both Ilumetsa structures – support of their impact origin. European Planetary Science Congress 2017. Abstracts, 11, Riga.

Veski, S., Heinsalu, A., Lang, V., Kestlane, Ü., Possnert, G., 2004: The age of the Kaali meteorite craters and the effect of the impact on the environment and man: evidence from inside the Kaali craters, island of Saaremaa, Estonia. Vegetation History and Archaeobotany, 13, 3, 197-206. https://doi.org/10.1007/s00334-004-0043-x

Losiak, A., Wild, E. M., Geppert, W. D., Huber, M. S., Jõeleht, A., Kriiska, A., Kulkov, A., Paavel, K., Pirkovic, I., Plado, J., Steier, P., Välja, R., Wilk, J., Wisniowski, T., Zanetti, M., 2016: Dating a small impact crater: An age of Kaali crater (Estonia) based on charcoal emplaced within proximal ejecta. Meteoritics & Planetary Science, 51, 4, 681-695. https://doi.org/10.1111/maps.12616

Heinsalu, A., Veski, S., Salonen, V.-P., 2002: Saarenmaalla sijaitsevan Kaalin meteoriittikraatterin ikä sekä törmäyksen vaikutukset ympäristöön ja asutukseen. Geologi, 54, 8, 127-133.

Raukas, A., Laigna, K., Moora, T., 2003: Olematu looduskatastroof Saaremaal 800-400 aastat enne Kristust. Eesti Loodus, 1, 12-15.

Raukas, A., 2008: Peipsi nõo pinnakatte koostisest ja setete vanusest. In: Haberman, J., Timm, T., Raukas, A. (ed.). Peipsi. Eesti Loodusfoto, Tartu, p. 33-41.

Aaloe, Ago, Liiva, A., Ilves, E., 1963: Kaali meteoriidikraatrite vanusest. Eesti Loodus, 5, 262-265.

Orru, M., 1972: Eesti soode maastikuline liigestus ja kaitse. In: Hella, Kink (ed.). käsikiri, Eesti Geoloogiateenistus, p. 1-74.

Raukas, A., 1995: Kaali meteoriidikraatrid on palju vanemad kui arvati. Eesti Loodus, 11/12, 351-353.

Saarse, L., Rajamäe, R., Heinsalu, A., Vassiljev, J., 1990: Formation of the meteor crater Lake Kaali (Island Saaremaa, Estonia). In: Pesonen, L. J., Niemisara, H. (ed.). Symposium Fennoscandian Impact Structures May 29-31, 1990 Espoo & Lappajärvi Finland . Geological Survey of Finland, Espoo, p. 55-55.

Kessel, H., 1976: Läänemere põhjasetete vanus. Eesti Loodus, 3, 155-160.

Kajak, K., 1968: Kõrgustiku ja tema tuumiku vanus. Eesti Loodus, 4, 200-202.

Raukas, A. V., Serebryanny, L. R., Punning, J.-M. K., 1968: Ob absolûtnom vozraste kraevyh zon i èvolûcii oledeneniâ na severo-zapade Russkoj ravniny v pozdnem plejstocene [Об абсолютном возрасте краевых зон и эволюции оледенения на северо-западе Русской равнины в позднем плейстоцене]. Tezisy dokladov vsesoûznogo mežvedomstvennogo soveŝaniâ po izučeniû kraevyh obrazovanij materikovogo oledeneniâ, Smolensk, p. 29-31.

Orviku, L., 1961: Õietolmuanalüüsi rakendamine holotseensete luuleidude vanuse määramisel. In: Loodusuurijate SeltsOrviku, K. (ed.). Geoloogiline kogumik. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 116-122.

Moora, T., Raukas, A., Lõugas, L., 2016: Reo Kilbumäe ümbruse paleogeograafia ja Kõnnu neoliitiline asula. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 41, Tallinn, p. 11-28.

Tiirmaa, R., Popova, L., 2005: Võõrmineraalidest turbas. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 35. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 89-95.

Plado, J., Puura, V., Kirsimäe, K., 2003: Eesti aluspõhja magnetiline vanus: esimesed tulemused. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 60-63.

Nestor, H., Nestor, V., 2003: Adavere lademe vanusest ja piiridest. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 53-55.

Kessel, H., 1979: Ülemiste järve geoloogilisest arengust ja tema setete vanusest. In: Raukas, A. (ed.). Eesti NSV saarkõrgustike ja järvenõgude kujunemine. Valgus, Tallinn, p. 154-160.

Raukas, A., Laigna, K.-O., 2005: Height of the turbulent gas flow and transport distance of glassy spherules on the example of the Kaali impact, Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 54, 3, 145-152.

Punning, J.-M., 1971: On the absolute age of the second interglacial in the NW part of the Russian plain during Late Pleistocene. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 226-231.

Ilves, E., Sarv, A., 1970: Stratigraphie und Chronologie der See- und Torfablagerungen des Moores Ulila (Mittel-Estland). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 2, 135-140.

Ilves, E., Sarv, A., 1969: Die Stratigraphie und Chronologie der organischen Ablagerungen im Hochmoor Kalina. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 18, 4, 377-384.

Kessel, H. Punning, J.-M., 1969: Über das absolute Alter der holozänen Transgrssionen der Ostsee in Estland. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 18, 2, 140-153.

Raukas, A., Punning, J.-M., Moora, T., Kestlane, Ü., Kraut, A., 2005: The Structure and Age of the Kaali Main Crater, Island of Saarema, Estonia. In: Koeberl, C., Henkel, H. (ed.). Impact Tectonics. Springer, Berliin, p. 341-356. https://doi.org/10.1007/3-540-27548-7

Veber, K., 1967: Soode vanusest ja turba juurdekasvu kiirusest Eesti NSV-s. EMMTUI Teaduslike tööde kogumik, 10, 7-18.

Aaloe, Ago, 1981: Erinevused Kaali kraatrite vanuse määrangutes. Eesti Loodus, 4, 236-237.

Veski, S., Heinsalu, A., Kirsimäe, K., 2002: The age of the Kaali meteorite and the effect of the impact on the environment: evidence from Piila bog, Island of Saaremaa, Estonia [Kaali meteoriidi vanus ja mõju looduskeskkonnale Saaremaa Piila raba turbaläbilõike uuringu põhjal]. Eesti Arheoloogia Ajakiri, 6, 2, 91-108.

Raukas, A., Pirrus, R., Rajamäe, R. & Tiirmaa, R., 1995: On the age of the meteorite craters at Kaali (Saaremaa Island, Estonia). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 3, 177-183.

Aaloe, Ago, Eelsalu, H., Liiva, A., Lõugas, V., 1975: Võimalusi Kaali kraatrite vanuse täpsustamiseks. Eesti Loodus, 12, 706-709.

Isozaki, Y., Põldvere, A., Bauert, H., Aoki, K., Nakahata, H., Sakata, S., Hirata, T., 2014: The Early Cambrian provenance reorganization in Baltica: detrital zircon chronology of the Ediacaran-Cambrian sandstones in Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 64, 4, 251-256. https://doi.org/10.3176/earth.2014.27

Põldvere, A., Isozaki, Y., Bauert, H., Kirs, J., Aoki, K., Sakata, S., Hirata, T., 2014: Detrital zircon ages of Cambrian and Devonian sandstones from Estonia, central Baltica: a possible link to Avalonia during the Late Neoproterozoic. GFF, 136, 1, 214-217. https://doi.org/10.1080/11035897.2013.873986

Petersell, V., Levchenkov, O., 1994: On the geological structure of the crystalline basement of the southern slope of the Baltic Shield. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 972, XIV, 16-39.

Kirs, J., Petersell, V., 1994: Age and geochemical character of plagiomicrocline granite veins in the Abja gabro-dioritic massif. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 972, 14, 3-15.

Rõõmusoks, A., 1961: Porkuni lademe (FII) vanusest. , 2, 10-13.

Bauert, H., Isozaki, Y., Holmer, L. E., Aoki, K., Sakata, S., Hirata, T., 2014: New U–Pb zircon ages of the Sandbian (Upper Ordovician) Big K-bentonite in Baltoscandia (Estonia and Sweden) by LA-ICPMS. GFF, 136, 1, 30-33. https://doi.org/10.1080/11035897.2013.862854

Pirrus, E., 1983: Uut aluspõhjakivimite vanusest. Eesti Loodus, 2, 101-105.

Perens, H., 2012: Looduskivi Eesti ehitistes. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 1-168.

Orviku, Karl, 1939: Rõngu interglatsiaal - esimene interglatsiaalse vanusega organogeensete setete leid Eestist. Eesti Loodus, VII, 1, 1-21.

Liiva, A., Kessel, H., Aaloe, A., 1979: Ilumetsa kraatrite vanus. Eesti Loodus, 12, 762-764.

Tiirmaa, R., Raukas, A., 1996: Searching for extraterrestrial and explosion material around the Kaali craters (Saaremaa Island, Estonia) and the time of impact. 59th Annual Meteoritical Society Meeting Humboldt-University, July 22-26, 1996. Meteoritics and Planetary Science, 31, Berlin, p. A143-A143.

Raukas, A., Pirrus, R., Rajamäe, R., Tiirmaa, R., 1999: Tracing the Age of the Catastrophic Impact Event in Sedimentary Sequences around the Kaali Meteorite Craters on the Island of Saaremaa, Estonia. In: Miller, U. (ed.). PACT 57. Environmental and Cultural History of the Eastern Baltic Region, p. 435-453.

Czegka V. W., Tiirmaa, R., 1998: Das holozäne Meteoritenkraterfeld von Kaali auf Saaremaa (Ösel), Estland. Aufschluss, 49, 233-252.

Raukas, A., Tiirmaa, R., 1997: Estonian Holocene meteorite craters as unique natural monuments. ProGeo '97. The Second General Assembly of the European Association for the Conversation of the geological heritage. Proceedings, Tallinn, p. 53-57.

Raukas, A., Tiirmaa, R., Kolosova, T. & Shimanovich, S., 1996: Spherules in the sedimentary cover of the Baltic States and Belarus. Proceedings of the International Meeting spherules and global events. Second International Budapest Meeting on Impact and Extraterrestrial Spherules., Budapest, p. 59-68.

Kaljo, D., Kivimägi, E., 1970: On the distribution of graptolites in the dictyonema shale of Estonia and on the uncontemporaneity of its different facies [О раcпределении граптолитов в диктионемовом сланце Эстонии и разновозрастности его фаций]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 4, 334-341.

Pirrus, E., 1976: The age of the Paluküla structural high [Paluküla struktuuri vanusest]. In: Rõõmusoks, A., Kivila, H. (ed.). Geoloogilised märkmed 3. Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 83-87.

Liiva, A., Aaloe, A., Kessel, H., Rinne, T., 1971: The first results of determining the age of Ilumetsa craters [Первые результаты определения возраста Илуметсаских кратеров]. Radiocarbon (Proceedings of the All-Union meeting .... Vilnius 22- 24 November 1971 ), Vilnius, p. 219-221.