Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailne päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (69)

Huhma, H., Puura, V., Klein, V., Mänttäri, I., 1990: Nd-isotopic evidence for Early Proterozoic crust in Southern Estonia. Abstracts of the Second Symposium on the Baltic Shield, Lund, Sweden, June 5-7, 1990, p. 45-45.

Sturesson, U., Popov, L. E., Holmer, L. E., Bassett, M. G., Felitsyn, S., Belyatsky, B., 2005: Neodymium isotopic composition of Cambrian–Ordovician biogenic apatite in the Baltoscandian Basin: implications for palaeogeographical evolution and patterns of biodiversity. Geological Magazine, 142, 4, 419-439. https://doi.org/10.1017/S0016756805000877

Kaljo, D., Martma, T., 2005: Dating of Silurian rocks: views about bio- and/or carbon isotope stratigraphy. In: Eriksson, M. E., Calner, M. (ed.). The Dynamic Silurian Earth. Subcommission on Silurian Stratigraphy Field Meeting 2005, Field Guide and abstracts. Sveriges Geologiska Undersökning, Rapporter och Meddelanden, 121, Uppsala, p. 72-72.

Martma, T., Kaljo, D., 2013: Some results in application of carbon isotopes for study of the Early Paleozoic history of Baltica. sotopes in Earth Systems, ESIR XII Workshop, Freiberg, Germany, 24-26 July 2013, Freiberg.

Martma, T., Hints, O., Kaljo, D., 2016: Llandovery carbon isotope trend in Estonia - local versus global signatures and correlation. Joint European Stable Isotopes User group Meeting (JESIUM 2016), Ghent, 4-9 September 2016. Conference Programme & Book of Abstracts. Ghent University, Gent, p. 206-206.

Saarse, L., Heinsalu, A., Veski, S., 2012: Deglaciation chronology of the Pandivere and Palivere ice-marginal zones in Estonia. Geological Quarterly, 56, 2, 353-362. https://doi.org/10.7306/gq.1027

Raukas, A., Kajak, K., 1997: Ice ages. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 256-262.

Varvas, M., Punning, J.-M., 1993: Use of the 210 Pb method in studies of the development and human-impact history of some Estonian lakes. The Holocene, 3, 1, 34-44.

Punning, J.-M., Rajamäe, R., 1993: Radiocarbon dating organic detritus: implications for studying ice sheet dynamics. Radiocarbon, 35, 3, 449-455.

Ilves, E., 1991: Tartu radiocarbon dates XII. Radiocarbon, 33, 3, 345-354.

Ilves, E., 1978: Tartu radiocarbon dates VIII. Radiocarbon, 20, 3, 449-454.

Ilves, E., 1990: Tartu radiocarbon dates XI. Radiocarbon, 32, 1, 99-105.

Ilves, E., 1980: Tartu radiocarbon dates X. Radiocarbon, 22, 4, 1084-1089.

Ilves, E., 1976: Tartu radiocarbon dates VI. Radiocarbon, 18, 3, 350-354.

Kaljo, D., 2001: Eesti aluspõhja isotoopgeoloogilisest uurimisest. Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 1999. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 154-156.

Kaljo, D., 2009: Objektiivset ja subjektiivset minu teadusteelt. In: Villems, R. (ed.). Eesti Vabariigi teaduspreemiad 2009. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 8-22.

Mokrik, R., Savitskaja, L., Savitski, L., 2005: Aqueous geochemistry of Cambrian-Vendian aquifer system in the Tallinn intake, northern Estonia. Geologija, 51, 50-56.

Varvas, M., Koff, T., Rajamäe, R., 1987: The use of pollen, 14C and 210Pb analyses in the investigation of sedimentation dynamics in lakes. In: Kabailiene, M. (ed.). Methods for the investigation of lake deposits: palaeoecological and palaeoclimatological aspects. Proceedings of the International Symposium Vilnius, September 15-19, 1986. Vilnius V. Kapsukas University, Vilnius, p. 149-161.

Raukas, A., 1987: Optimal complex of lithological methods applied to the study of lake deposits for elucidating the past palaeogeographical situation. In: Kabailiene, M. (ed.). Methods for the investigation of lake deposits: palaeoecological and palaeoclimatological aspects. Proceedings of the International Symposium Vilnius, September 15-19, 1986. Vilnius V. Kapsukas University, Vilnius, p. 123-129.

Raidla, V., 2010: Chemical and isotope evolution of groundwater in the Cambrian-Vendian aquifer system in Estonia. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 1-134.

Viiding, H., Raukas, A. (toim), 1986: Izotopno-geohimičeskie issledovaniâ v Pribaltike i Belorussii. In: Izotopno-geohimičeskie issledovaniâ v Pribaltike i Belorussii (ed.). Izotopno-geohimičeskie issledovaniâ v Pribaltike i Belorussii. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-219.

Puura, V., Huhma, H., 1993: Palaeoproterozoic age of the East Baltic granulitic crust. Precambrian Research, 64, 1-4, 289-294. https://doi.org/10.1016/0301-9268(93)90082-D

Huhma, H., Puura, V., Klein, V., Mänttäri, I., 1991: Nd-isotopic evidence for Paleoproterozoic crust in Estonia. Geological Survey of Finland. Special Paper, 12, 67-68.

Punning, J.-M., Kakum, T., Rajamäe, R., 1973: Tallinn Radiocarbon Dates I. Radiocarbon, 15, 3, 586-591.

Liiva, A., Ilves, E., Punning, J.-M., 1966: Tartu Radiocarbon Dates I. Radiocarbon, 8, 1, 430-441.

Raukas, A., 2012: Jaan-Mati Punningu panusest Pleistotseeni stratigraafiasse. Institute of Ecology at Tallinn University. Publications, 12, 28-42.

Punning, J.-M., Vaikmäe, R., Mäekivi, S., 1991: Oxygen-18 Variations in the Baltic Sea. Nuclear Geophysics, 5, 4, 529-539.

Pirrus, R., Rajamäe, R., Varvas, M., Rõuk, A.-M. Liiva, A., 1988: Study of lake sediments from the Saadjärv drumlin field by means of isotopic methods [Исследование озерных отложений Саадъярвского друмлинного поля изотопными методами]. In: Punning, J.-M. (ed.). Isotope-geochemical investigation in Baltic and Byelorussia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 175-185.

Punning, J.-M. (ed), 1988: Isotope-geochemical investigation in Baltic and Byelorussia [Изотопно-геохимические исследований в Прибалтике и Белоруссии]. In: Punning, J.-M. (ed.). Isotope-geochemical investigation in Baltic and Byelorussia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-237.

Punning, J.-M., 1994: Methods. In: Punning, J.-M. (ed.). The influence of natural and anthropogenic factors on the development of landscapes. The results of a comprehensive study in NE Estonia. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 18-23.

Vaikmäe, R., 1986: Vozmožnosti primeneniâ stabil'nyh izotopov kisloroda, ugleroda i vodoroda v izučenii ozernyh i bolotnyh otloženij [Возможности применения стабильных изотопов кислорода, углерода и водорода в изучении озерных и болотных отложений]. In: Raukas, A., Ilomets, M. (ed.). Izučenie ozerno-bolotnyh formacij v celâh paleogeografičeskih rekonstrukcij. Tezisy dokladov. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 11-14.

Soesoo, A., Kuldkepp, R., 2003: Origin of some mafic igneous rocks of Estonian Precambrian basement: New trace element and isotopic data. In: Puura, V., Plado, J. (ed.). The Baltic Sea Region: Formation and Deformation of the Crust. Seminar in Tartu, Estonia, March 4, 2003. Programme and Abstracts. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituut, Tartu, p. 15-15.

Punning, J.-M., Martma, T., Koff, T., 2002: Palaeoenvironmental interpretation of isotope and pollen data from marl sections of some Estonian lakes. In: Ivask, J., Kaup, E. (ed.). VI Isotope Workshop. 29. June - 4. July 2002 Tallinn, Estonia. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 83-84.

Ivask, J., Kaup, E. (koost), 2002: VI Isotope Workshop. 29. June - 4. July 2002 Tallinn, Estonia. In: Ivask, J., Kaup, E. (ed.). VI Isotope Workshop. 29. June - 4. July 2002 Tallinn, Estonia. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 1-136.

Martma, T. A., Punning, J.-M. K., Putnik, H. E., 1981: Izotopnye issledovaniâ razreza ozernoj izvesti Tapa (Severnaâ Èstoniâ) [Изотопные исследования разреза озерной извести Тапа (Северная Эстония)]. Izotopnye i geohimičeskie metody v biologii geologii i arheologii. Tezisy regional'nogo soveŝani. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 71-74.

Punning, J.-M., Vaikmäe, R., 1975: Isotoop-geokeemilised meetodid glatsioloogias. Eesti Loodus, 6, 337-339.

Ilves, E., 1969: Kuidas muutus kliima?. Eesti Loodus, 7, 402-403.

Vaikmäe, R. A., Punning, J.-M. K., 1981: Izotopnyj sostav kisloroda atmosfernyh osadkov Arktiki [Изотопный состав кислорода атмосферных осадков Арктики]. Izotopy v gidrosfere. Tezisy dokladov, Tallinn, p. 111-112.

Martma, T. A., Pirrus, R. O., Punning, J.-M. K., 1986: Sporovo-pyl'cevye i izotopno-geohimičeskie issledovaniâ zaležej ozernoj izvesti [Спорово-пыльцевые и изотопно-геохимические исследования залежей озерной извести]. In: Davydova, N. N., Kvasov, D. D., Raukas, A. V. (ed.). Istoriâ sovremennyh ozer. Tezisy dokladov VII Vsesoûznogo simpoziuma po istorii ozer. NSVL Teaduste Akadeemia, Leningrad-Tallinn, p. 56-57.

Punning, J.-M. K., Martma, T. A., Putnik, H. E., 1983: Variacii izotopov ugleroda i kisloroda v ozernoj izvesti i ih paleoklimatičeskoe značenie [Вариации изотопов углерода и кислорода в озерной извести и их палеоклиматическое значение]. In: Raukas, A. V., Saarse, L. A. (ed.). Istoriâ ozer v SSSR. Tezisy dokladov VI Vsesoûznogo soveŝaniâ. Tom I. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 158-159.

Varvas, M., Koff, T., Rajamäe, R., 1986: The use of isotope methods on investigating the dynamics of sedimentation in lakes. In: Kabailiene, M. (ed.). Methods for the investigation of lake deposits: palaeoecological and palaeoclimatological aspects. Abstracts of Reports for the International Symposium Vilnius, September 15-19, 1986. Vilnius University, Vilnius, p. 98-98.

Punning, J.-M., 1986: On the possibilities of stratifying lake sediments. In: Kabailene, M. (ed.). Methods for the investigation of lake deposits: palaeoecological and palaeoclimatological aspects. Abstracts of Reports for the International Symposium Vilnius, September 15-19, 1986. Vilnius University, Vilnius, p. 50-51.

Punning, J.-M., Koff, T., Martma, T., 2000: Stable isotope and pollen records in marl sections from some Estonian lakes and their palaeoclimatic interpretation. Estonia. Geographical studies, 8. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 20-34.

Vaikmäe, R., 1990: Hapnikuisotoopide meetodist ja selle kasutamisest Eesti vete uurimisel. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 25. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 15-24.

Koff, T., 1991: Soosetete detailliigestamise võimalustest. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 61-62.

Punning, J.-M., Rajamäe, R., 1991: Radiosüsiniku meetodi kasutamine Eesti geoloogiliste ja paleogeograafiliste probleemide lahendamisel. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 60-61.

Vaikmäe, R., 1991: Isotoopmeetodite kasutamisest paleoklimaatilistes uuringutes. In: Puura, I., Kalm, V., Kivisilla, J., Klein, V., Puura, V., Raudsep, R., Riet, K. (ed.). Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad: sümpoosiumi materjalid. Eesti Geoloogia Selts, Tallinn, p. 59-59.

Vallner, L., Ivask, J., Marandi, A., Vaikmäe, R., 2015: Simulation of 18O concentration in the Estonian Artesian Basin. In: Pärn, J., Raidla, V., Vaikmäe, R., Raukas, A., Bauert, H. (ed.). 4th Annual Meeting of G@GPS IGCP 618 Project, Estonia, 5-9 July 2015. Abstracts and Field Guide. Tallinn University of Technology, Tallinn, p. 32-34.

Petersell, V., 1991: On the geological age of the crystalline basement of the southern slope of the Baltic Shield (SSBS). In: Raudsep, R. (ed.). First Geological Conference of the Baltic Sea States. Abstracts. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 25-26.

Petersell, V., 1991: Some problems of the genesis of of the phosphorite of the East Baltic phosphorite basin. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 1/1, 19-20.

Lehnert, O., Männik, P., Joachimski, M., Buggisch, W., 2008: A first δ18O record from conodont apatite across the Lower Silurian Ireviken Event in Estonia. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 41-41.

Kaljo, D., Hints, L., Martma, T., Nõlvak, J., 2002: The late Ordovician carbon isotope trend in Estonia, its significance in stratigraphy and environmental analysis. In: Ivask, J., Kaup, E. (ed.). VI Isotope Workshop. 29. June - 4. July 2002 Tallinn, Estonia. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 54-55.

Brenchley, P. J., Hints, L., Marshall, J. D., Martma, T., Meidla, T., Nõlvak, J., Oraspõld, A., 1996: Isotopic data and biostratigraphy - an Ordovician case study. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 20-21.

Vaikmäe, R., Kaup, E., Martma, T., 2011: Isotoop-paleoklimatoloogia. In: Parmasto, E., Laisk, A., Kaljo, D. (ed.). Teadusmõte Eestis VI. Elu- ja maateadused. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 177-184.

Kaljo, D., Martma, T., 2011: Isotoobid Eesti aluspõhja uurimisel: kemostratigraafia ja keskkond. In: Parmasto, E., Laisk, A., Kaljo, D. (ed.). Teadusmõte Eestis VI. Elu- ja maateadused. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 133-140.

Gaškov, M., Sepp, H., Pani, T., Paiste, P., Kirsimäe, K., 2017: Barite mineralization in Kalana speleothems, Central Estonia: Sr, S and O isotope characterization. Estonian Journal of Earth Sciences, 66, 3, 130-141. https://doi.org/https://doi.org/10.3176/earth.2017.10

Marandi, A., Karro, E., Raidla, V., Vaikmäe, R., 2012: Conceptual model of groundwater quality for the monitoring and management of the Voronka groundwater body, Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 4, 328-339. https://doi.org/10.3176/earth.2012.4.11

Punning, J.-M., Koff, T., Martma, T., Possnert, G., 2002: Stable isotope and pollen stratigraphy in marl sediments from Lake Ilmjärv (central Estonia). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 51, 3, 180-192.

Puura, V., Murina, G., Mirkina, S., 1974: Rb-Sr and U-Pb ages of porphyraceous rapakivi granites from northern Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 23, 2, 169-171.

Punning, J.-M., 1974: The isotopic-geochemical methods and their use for studying Quaternary deposits in the Baltic and Byelorussian regions. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 23, 1, 83-85.

Aaloe, Ago, Lõugas, V. & Saar, E., 1977: Asva linnuse hukkumine. Eesti Loodus, 12, 759-762.

Punning, J.-M., Martma, T., Kessel, H., Vaikmäe, R., 1988: The isotopic composition of oxygen and carbon in the subfossil mollusc shells of the Baltic Sea as an indicator of palaeosalinity. Boreas, 17, 27-31. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.1988.tb00120.x

Eensaar, J., Pani, T., Gaškov, M., Sepp, H., Kirsimäe, K., 2017: Stable isotope composition of hypogenic speleothem calcite in Kalana (Estonia) as a record of microbial methanotrophy and fluid evolution. Geological Magazine, 154, 1, 57-67. https://doi.org/10.1017/S0016756815000928

Kirsimäe, K., Jørgensen, P., 2000: Mineralogical and Rb-Sr Isotope Studies of Low-Temperature Diagenesis of Lower Cambrian Clays of the Baltic Paleobasin of North Estonia. Clays and Clay Minerals, 48, 1, 95-105. https://doi.org/10.1346/CCMN.2000.0480112

Kaljo, D., Martma, T., Saadre, T., 2004: Ordovician carbon isotope trend based on Baltoscandian data: some aspects of composition and environmental interpretation. In: Munnecke, A., Servais, T., Schulbert, C. (ed.). International Symposium on Erlanger Geologische AbhandlungenEarly Palaeozoic Palaeogeography & Palaeoclimate. September 1-3, 2004, Erlanger, Germany. Erlanger Geologische Abhandlungen, 5. Institut für Geologie der Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, p. 44-44.

Vaikmäe, R., 1979: Vriacii 18O v osadkah Vostočnoj Èstonii [Вриации 18О в осадках Восточной Эстонии], Vilnius, p. 66-69.

Vaikmäe, R., 1979: Zavisimost' izotopnogo sostava osadkov ot meteorologičeskih uslovij na Zapadnom Špicbergene i v Vostočnoj Èstonii [Зависимость изотопного состава осадков от метеорологических условий на Западном Шпицбергене и в Восточной Эстонии]. In: Raukas, A. (ed.). Fizičeskie, izotopno-geohimičeskie i geologičeskie metody v izučenii antropogena Èstonii. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 5-13.

Vaikmäe, R., Vallner, L., Rajamäe, R., 1986: Primenenie izotopnyh metodov dlâ issledovaniâ gidrogeologičeskih uslovij Kabalaskogo učastka Rakvereskogo fosforitonosnogo rajona [Применение изотопных методов для исследования гидрогеологических условий Кабалаского участка Раквереского фосфоритоносного района]. Методика изотопных исследований, p. 13-24.

Kiipli, E., Kiipli, T., 2013: Nitrogen isotopes in kukersite and black shale implying Ordovician—Silurian seawater redox conditions. Oil Shale, 30, 1, 60-75. https://doi.org/10.3176/oil.2013.1.06