Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailne päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (67)

Kadastik, E., 1999: Stratigraphy of Pleistocene deposits in ancient valleys in the central part of North-Estonia. In: KIrsimäe, K., Ainsaar, L. (ed.). Field symposium on Pleistocene stratigraphy and glacial chronology; Southern Estonia; 18.-23.05.1999. Tartu University, Tartu, p. 13-14.

Kalm, V., 2004: Late Pleistocene stratigraphy and deglaciation in northwestern Estonia. In: Zelčs, V., Seglinš, A. (ed.). International field symposium on quaternary geology and modern terrestrial processes. Western Latvia, september 12-17, 2004. Abstracts, Riga, p. 21-22.

Raukas, A., Kajak, K., 1997: Quaternary cover. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 125-136.

Pirrus, R., Raukas, A., 1984: Uusi andmeid Võrtsjärve geoloogiast. In: Haberman, J. (ed.). Võrtsjärve ökosüsteemi seisund. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 15-20.

Raukas, A., 1999: Pleistocene deposits. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 32-42.

Kalm, V., Hang, T., 2008: Pinnakate. In: Vunk, A. (ed.). Pärnumaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 45-50.

Raukas, A., 1972: Formirovanie plejstocenovyh otloženij i glâcigennyh form rel'efa Èstonii [Формирование плейстоценовых отложений и гляцигенных форм рельефа Эстонии]. doktoritöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-61.

Punning, J.-M., 1969: Primenenie radiouglerodnogo metoda dlâ izučeniâ istorii pokrovnogo oledeneniâ v verhnem plejstocene i èvolûciâ drevnebaltijskih vodoemov v rannem i srednem golocene na territorii Pribaltiki [Применение радиоуглеродного метода для изучения истории покровного оледенения в верхнем плейстоцене и эволюция древнебалтийских водоемов в раннем и среднем голоцене на территории Прибалтики]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-25.

Raukas, A., 2003: Progress in Estonian Quaternary stratigraphy the last decade. Geologija, 41, 36-43.

Liivrand, E., 1993: Stratigraphy of the Pleistocene deposits in Estonia and correlation in the Baltic Region [Cтратиграфия плейстоценовых отложений Эстонии и корреляция с соседними районами]. Geologija, 14, 2, 189-197.

Liivrand, E., 1998: Jäävaheaegade soosetted rändpankadena. Eesti Loodus, 1, 43-45.

Lõokene, E., 1961: Četvertičnaâ geologiâ severnoj i srednej častej Sakalaskoj vozvyšennosti [Четвертичная геология северной и средней частей Сакалаской возвышенности]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-40.

Raukas, A., 2004: Eestimaa jääkilbi all ja pärast seda. In: Nestor, H., Raukas, A., Veskimäe, R. (ed.). Maa Universumis. Möödanik, tänapäev, tulevik. OÜ Reves Grupp, Tallinn, p. 294-305.

Kvasov, D. D., Raukas, A. V., 1970: O pozdnelednikovoj istorii Finskogo zaliva [О позднеледниковой истории Финского залива]. Izvestija Vsesojuznogo Geograficheskogo Obshsestva, 102, 5, 432-438.

Serebryanny, L. R., Raukas, A. V., 1970: Über die eiszeitliche Geschichte der Russischen Ebene im oberen Pleistozän. Petermanns Geographischen Mitteilungen, 114, 3, 161-172.

Serebryanny, L. R., Raukas, A. V., Punning, J.-M. K., 1969: K istorii razvitiâ oledeneniâ na severo-zapade Russkoj ravniny v verhnem plejstocene [К истории развития оледенения на северо-западе Русской равнины в верхнем плейстоцене]. Izvestiya Akademii Nauk SSSR. Seriya Geograficheskaya, 15, 167-181.

Liivrand, E., 1991: Biostratigraphy of the Pleistocene deposits in Estonia and correlations in the Baltic region. Stockholm University, Stockholm, p. 1-114.

Kajak, K. F., Liivrand, E., 1967: O nižne- i sredneplejstocenovyh otloženiâh Èstonii [О нижне- и среднеплейстоценовых отложениях Эстонии]. Nižnij plejstocen lednikovyh rajonov Russkoj ravniny. Nauka, Moskva, p. 149-157.

Liivrand, E., 1972: Primenenie sporovo-pyl'cevogo analiza dlâ obosnovaniâ biostratigrafičeskogo rasčleneniâ plejstocenovyh otloženij Èstonii [Применение спорово пыльцевого-анализа для обоснования биостратиграфического расчленения плейстоценовых отложений Эстонии], Tallinn, p. 1-33.

Serebryanny, L. R., Raukas, A. V., 1967: Correlation of gothiglacial ice marginal belts in the Baltic Sea depression and the neighbouring countries [Трансбалтийские корреляции краевых ледниковых образований позднего плейстоцена]. Baltica, 3, 235-249.

Serebryanny, L. R., Raukas, A. V., 1966: Transbaltijskie korrelâcii kraevyh lednikovyh obrazovanij pozdnego plejstocena [Трансбалтийские корреляции краевых ледниковых образований позднего плейстоцена]. Verhnij plejstocen. Stratigrafiâ i absolûtnaâ geohronologiâ. Nauka, Moskva, p. 12-28.

Gaigalas, A. I., Raukas, A. V., 1965: Rasprostranenie rukovodâŝih valunov v plejstocenovyh morenah Pribaltiki [Распространение руководящих валунов в плейстоценовых моренах Прибалтики]. Bulletin of the Commission for Study of the Quaternary, 30, 128-135.

Orviku, K., 1973: Võrtsjärve geoloogilisest arengust. In: Timm, T. (koost., toim) (ed.). Võrtsjärv. Valgus, Tallinn, p. 26-32.

Rattas, M., Kalm, V., 1999: Classification and areal distribution of glaciotectonic features in Estonia. Geological Quarterly, 43, 2, 177-182.

Miidel, A., Raukas, A., Rähni, E., 1967: Saaremaa geoloogilisest arengust pleistotseenis. VIII Eesti loodusuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 85-86.

Rähni, E., 1961: Põhja-Eesti pleistotseensete liivade litoloogiast ja mineraloogiast. In: Rõõmusoks, A. (ed.). VI Eesti looduseuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 64-65.

Raukas, A., 1961: Märkmeid Eesti pleistotseeni stratigraafia ja paleogeograafia kohta moreenide uurimise alusel. In: Rõõmusoks, A. (ed.). VI Eesti looduseuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 54-56.

Raukas, A., Saarse, L., Veski, S., 1995: A new version of the Holocene stratigraphy in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 4, 201-210.

Saarse, L. A., Palu, V. A., Veski, R. E., Utsal, K. R., 1984: Chemical composition of interglacial sediments in Kõrveküla [Вещественный состав межледниковых отложений Кырвекюла (Южная Эстония)]. In: Kondratiene O. P., Mikalauskas, A. P. (ed.). Paleogeografiâ i stratigrafiâ četvertičnogo perioda Pribaltiki i sopredel'nyh rajonov, Vilnius, p. 176-186.

Liivrand, E., Saarse, L., 1983: Interglacial deposits in Kõrveküla section (southeast Estonia) and their stratigraphical importance [Межледниковые отложения разреза Кырвекюла (Юго-Восточная Эстония) и их стратиграфическое значение]. Palinologiâ v geologičeskih issledovaniâh Pribaltiki i Baltijskogo morâ. Zinatne, Riga, p. 41-50.

Raukas, A., 2012: Jaan-Mati Punningu panusest Pleistotseeni stratigraafiasse. Institute of Ecology at Tallinn University. Publications, 12, 28-42.

Serebryanny, L., Raukas, A., Punning, J.-M., 1970: Fragments of the natural history of the Russian plain during the late Pleistocene with special reference to radiocarbon dating of fossil organic matter from the Baltic region. Baltica, 4, 351-366.

Raukas, A., 1997: Quaternary stratigraphy in Estonia. Quaternary deposits and neotectonics in the area of Pleistocene glaciations. Abstract volume of the field symposium. Academy of Sciences of Belarus, Minsk, p. 57-58.

Ilves, E., Liiva, A., Punning, J.-M., 1974: Radiocarbon dating in the Quaternary geology and archeology of Estonia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-230.

Liivrand, E., 1990: Methodical problems of Pleistocene palynostratigraphy [Методические проблемы палиностратиграфии плейстоцена]. In: Raukas, A. (ed.). Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-176.

Raukas, A., Donner, J., 1992: Structure of the Pleistocene cover and evolution of the Eemian Sea [Строение плейстоценового покрова и развитие Ээмского моря]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 99-111.

Raukas, A., 1978: Pleistocene deposits of the Estonian SSR [Плейстоценовые отложения Эстонской ССР]. Valgus, Tallinn, p. 1-310.

Kiipli, T., Liivrand, E., Lutt, J., Pirrus, R., Rennel, G., 1993: Quaternary cover [Pinnakate]. In: Lutt, J., Raukas, A. (ed.). Geology of the Estonian shelf. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 76-103.

Mokrik, R., Monkevičius, A., Flodén, T., Puura, V., Zuzevičius, A., 2000: The Pleistocene icings evidences and their influence on the erosion of the ground water discharge areas in the Baltic basin. In: Shogenova, A., Vaher, R. (ed.). Geophysics in the Baltic Region: problems and prospects for the new millennium. International conference. Abstracts & excursion guide. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 45-46.

Raukas, A., Aboltinš, O., Gaigalas, A., 1993: Main outlines of geology. In: Raukas, A. (ed.). Pleistocene stratigraphy, ice marginal formations and deglaciation of the Baltic States. Excursion Guide. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 7-18.

Liivrand, E., 1980: The usage of redeposited pollen and spores in the tills for solving stratigraphic and paleogeographic problems of Pleistocene. In: Raukas, A. (ed.). Methods of the field and laboratory investigations of glacial deposits. Abstracts of the symposium. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 81-83.

Raukas, A. V., Serebryanny, L. R., Punning, J.-M. K., 1968: Ob absolûtnom vozraste kraevyh zon i èvolûcii oledeneniâ na severo-zapade Russkoj ravniny v pozdnem plejstocene [Об абсолютном возрасте краевых зон и эволюции оледенения на северо-западе Русской равнины в позднем плейстоцене]. Tezisy dokladov vsesoûznogo mežvedomstvennogo soveŝaniâ po izučeniû kraevyh obrazovanij materikovogo oledeneniâ, Smolensk, p. 29-31.

Orviku, K., 1960: Četvertičnaâ sistema (antropogenovye otloženiâ) [Четвертичная система (антропогеновые отложения)]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR. Gosgeoltehizdat, Moskva, p. 166-193.

Raukas, A., 1995: Kvaternaari ladestu. In: Raukas, A. (koost) (ed.). Eesti. Loodus. Valgus; Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 68-71.

Raukas, A., Stankowski, W., 2005: Influence of sedimentological composition on OSL dating of glaciofluvial deposits: examples from Estonia. Geological Quarterly, 49, 4, 463-470.

Molodkov, A., Raukas, A., 1988: The age of Upper Pleistocene marine deposits of the Boreal transgression on the basis of electron-spin-resonance (ESR) dating of subfossil mollusc shells. Boreas, 17, 267-272. https://doi.org/doi.org/10.1111/j.1502-3885.1988.tb00557.x

Lepland, Aivo, 1991: Piusa oru arengust Pleistotseeni lõpul. In: Saarse, L. (ed.). Inimene ja geograafiline keskkond, Tallinn, p. 78-83.

Raukas, A., 1999: Eemi jäävaheaeg - 21. sajandi kliima võimalik analoog. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 32. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 69-79.

Liivrand, E., 1995: Kagu-Eesti kui Pleistotseeni stratigraafilise skeemi vastuolude lahendamise võtmeala. In: Meidla, T., Jõeleht, A., Kalm, V., Kirs, J. (ed.). Liivimaa geoloogia. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 107-113.

Kirsimäe, K., Kalm, V., 1995: Eesti Pleistotseeni kohalik stratigraafiline skeem: ülevaade arengust. In: Meidla, T., Jõeleht, A., Kalm, V., Kirs, J. (ed.). Liivimaa geoloogia. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 95-106.

Raukas, A., 2008: On the Quaternary time scale and Physical age of Estonian Pleistocene deposits. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 57-57.

Liivrand, E., 2008: Succession of the stratigraphical units of the Upper Pleistocene in Estonia. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 42-42.

Liivrand, E., 1993: Climatostratigraphic scheme of the Pleistocene deposits in Estonia with proposal for terminology and classification. In: Grigelis, A., Jankauskas, T.-R., Mertinienė, R. (ed.). Abstracts of the Second Baltic Stratigraphic Conference, Vilnius, p. 52-52.

Molodkov, A., Bolikhovskaya, N., 2010: Climato-chronostratigraphic framework of Pleistocene terrestrial and marine deposits of Northern Eurasia, based on pollen, electron spin resonance, and infrared optically stimulated luminescence analyses. Estonian Journal of Earth Sciences, 59, 1, 49-62. https://doi.org/ 10.3176/earth.2010.1.04

Kalm, V., 2005: Chronological data from Estonian Pleistocene. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 54, 1, 5-25.

Raukas, A., Kajak, K., 1995: Quaternary stratigraphy in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 3, 149-162.

Liivrand, E., Saarse, L., 1976: Geological and palynological investigation of Upper Pleistocene intermorainic deposits at Peedu. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 25, 4, 334-342.

Karukäpp, R., 1975: Specific features of the pleistocene relief formation of Karula Upland. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 24, 2, 145-151.

Punning, J.-M., 1971: On the absolute age of the second interglacial in the NW part of the Russian plain during Late Pleistocene. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 226-231.

Raukas, A., Liivrand, E., 1971: Pleistocene deposits in the boring of Vääna-Jõesuu (North Estonia) and their genesis. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 20, 1, 60-72.

Kadastik, E., 2004: Late Pleistocene stratigraphy and deglaciation in northwestern Estonia. In: Zelčs, V., Seglinš, A. (ed.). International field symposium on quaternary geology and modern terrestrial processes. Western Latvia, september 12-17, 2004. Abstracts, Riga, p. 20-21.

Raukas, A., Kalm, V., Karukäpp, R., Rattas, M., 2004: Pleistocene glaciations in Estonia. In: Ehlers, J., Gibbard, P. L. (ed.). Quaternary Glaciations - Extent and Chronology. Part 1: Europe. Elsevier, p. 83-91. https://doi.org/10.1016/S1571-0866(04)80057-5

Kalm, V., Raukas, A., Rattas, M., Lasberg, K., 2011: Chapter 8 - Pleistocene Glaciations in Estonia. In: Ehlers, J., Gibbard, P. L., Hughes, P. D. (ed.). Quaternary Glaciations - Extent and Chronology. A closer look. Developments in Quaternary Sciences, 15. Elsevier, ELSEVIER, p. 95-104. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53447-7.00008-8

Kessel, H., 1975: Kratkij obzor stratigrafii verhneplejstocenovyh i golocenovyh otloženij Baltijskogo morâ v Èstonii [Краткий обзор стратиграфии верхнеплейстоценовых и голоценовых отложений Балтийского моря в Эстонии]. In-t okeanologii AN SSSR. Inf. bûl. 3, 3, Moskva, p. 54-68.

Liivrand, E., 1976: Rebedded pollen and spores in Pleistocene deposits and their role in stratigraphy [Переотложенные пыльца и споры в плейстоценовых отложениях и их роль в стратиграфии]. Palynology in continental and marine geologic investigations. Zinatne, Riga, p. 166-178.

Molodkov, A., Bolikhovskaya, N., Miidel, A., Ploom, K., 2007: The sedimentary sequence recovered from the Voka outcrops, northeastern Estonia: implications for late Pleistocene stratigraphy. Estonian Journal of Earth Sciences, 56, 1, 47-62.

Kadastik, E., 2004: Upper-Pleistocene stratigraphy and deglaciation history in northwestern Estonia, 15. Tartu University Press, Tartu, p. 1-128.