Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (84)

Nikonov, A. A., 2007: The new “Voka” key section of late Pleistocene deposits on the southern coast of the Gulf of Finland. Doklady Earth Sciences, 414, 1, 530-533. https://doi.org/10.1134/S1028334X07040095

Dreimanis, A., 1947: A Draft of Pleistocene Stratigraphy in Latvia and S-Estonia. GFF, 69, 4, 465-470. https://doi.org/10.1080/11035894709444644

Liivrand, E., 1992: Problems of reconstructing Pleistocene stratigraphy in Estonia. Sveriges Geologiska Undersökning, 81, 171-176.

Serebryanny, L. R., 1971: Radiochronometrical contribution to the study of landscape evolution of the Russian Plain during the Upper Pleistocene [Вклад радиохронометрии в изучение истории формирования рельефа Русской равнины в позднем плейстоцене]. Geomorfologija, 2, 1-23.

Molodkov, A., 2007: IR-OSL dating of uranium-rich deposits from the new late Pleistocene section at the Voka site, North-Eastern Estonia. Quaternary Geochronology, 2, 1-4, 208-215. https://doi.org/10.1016/j.quageo.2006.06.004

Bolikhovskaya, N. S., Molodkov, A. N., 2007: Pollen and IR-OSL evidence for palaenvironmental changes between ca 39 kyr to ca 33 kyr BP recorded in the Voka key section, NE Estonia. Geological Survey of Finland. Special Paper, 46, 103-112.

Derimanis, A., 1947: A Draft of Pleistocone Stratigraphy in Latvia and S-Estonia. Preliminary report. GFF, 69, 4, 465-470. https://doi.org/10.1080/11035894709444644

Raukas, A., 2003: Progress in Estonian Quaternary stratigraphy the last decade. Geologija, 41, 36-43.

Liivrand, E., 1993: Stratigraphy of the Pleistocene deposits in Estonia and correlation in the Baltic Region [Cтратиграфия плейстоценовых отложений Эстонии и корреляция с соседними районами]. Geologija, 14, 2, 189-197.

Liivrand, E., 1998: Jäävaheaegade soosetted rändpankadena. Eesti Loodus, 1, 43-45.

Kvasov, D. D., Raukas, A. V., 1970: O pozdnelednikovoj istorii Finskogo zaliva [О позднеледниковой истории Финского залива]. Izvestija Vsesojuznogo Geograficheskogo Obshsestva, 102, 5, 432-438.

Serebryanny, L. R., Raukas, A. V., 1970: Über die eiszeitliche Geschichte der Russischen Ebene im oberen Pleistozän. Petermanns Geographischen Mitteilungen, 114, 3, 161-172.

Serebryanny, L. R., Raukas, A. V., Punning, J.-M. K., 1969: K istorii razvitiâ oledeneniâ na severo-zapade Russkoj ravniny v verhnem plejstocene [К истории развития оледенения на северо-западе Русской равнины в верхнем плейстоцене]. , 15, 167-181.

Serebryanny, L. R., Raukas, A. V., 1967: Correlation of gothiglacial ice marginal belts in the Baltic Sea depression and the neighbouring countries [Трансбалтийские корреляции краевых ледниковых образований позднего плейстоцена]. Baltica, 3, 235-249.

Gaigalas, A. I., Raukas, A. V., 1965: Rasprostranenie rukovodâŝih valunov v plejstocenovyh morenah Pribaltiki [Распространение руководящих валунов в плейстоценовых моренах Прибалтики]. Bulletin of Commission for Study of the Quaternary, 30, 128-135.

Rattas, M., Kalm, V., 1999: Classification and areal distribution of glaciotectonic features in Estonia. Geological Quarterly, 43, 2, 177-182.

Raukas, A., Saarse, L., Veski, S., 1995: A new version of the Holocene stratigraphy in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 4, 201-210.

Raukas, A., 2012: Jaan-Mati Punningu panusest Pleistotseeni stratigraafiasse. Institute of Ecology at Tallinn University. Publications, 12, 28-42.

Serebryanny, L., Raukas, A., Punning, J.-M., 1970: Fragments of the natural history of the Russian plain during the late Pleistocene with special reference to radiocarbon dating of fossil organic matter from the Baltic region. Baltica, 4, 351-366.

Raukas, A., Gaigalas, A., 2008: Pleistocene glacial deposits along the eastern periphery of the Scandinavian ice sheets - an overview. Boreas, 22, 3, 214-222. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.1993.tb00181.x

Raukas, A., Stankowski, W., 2005: Influence of sedimentological composition on OSL dating of glaciofluvial deposits: examples from Estonia. Geological Quarterly, 49, 4, 463-470.

Molodkov, A., Raukas, A., 1988: The age of Upper Pleistocene marine deposits of the Boreal transgression on the basis of electron-spin-resonance (ESR) dating of subfossil mollusc shells. Boreas, 17, 267-272. https://doi.org/doi.org/10.1111/j.1502-3885.1988.tb00557.x

Molodkov, A., Bolikhovskaya, N., 2010: Climato-chronostratigraphic framework of Pleistocene terrestrial and marine deposits of Northern Eurasia, based on pollen, electron spin resonance, and infrared optically stimulated luminescence analyses. Estonian Journal of Earth Sciences, 59, 1, 49-62. https://doi.org/10.3176/earth.2010.1.04

Molodkov, A., Bolikhovskaya, N., Miidel, A., Ploom, K., 2007: The sedimentary sequence recovered from the Voka outcrops, northeastern Estonia: implications for late Pleistocene stratigraphy. Estonian Journal of Earth Sciences, 56, 1, 47-62.

Kalm, V., 2005: Chronological data from Estonian Pleistocene. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 54, 1, 5-25.

Raukas, A., Kajak, K., 1995: Quaternary stratigraphy in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 3, 149-162.

Liivrand, E., Saarse, L., 1976: Geological and palynological investigation of Upper Pleistocene intermorainic deposits at Peedu. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 25, 4, 334-342.

Karukäpp, R., 1975: Specific features of the pleistocene relief formation of Karula Upland. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 24, 2, 145-151.

Punning, J.-M., 1971: On the absolute age of the second interglacial in the NW part of the Russian plain during Late Pleistocene. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 226-231.

Raukas, A., Liivrand, E., 1971: Pleistocene deposits in the boring of Vääna-Jõesuu (North Estonia) and their genesis. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 20, 1, 60-72.

Kadastik, E., Ploom, K., 2000: Pleistocene deposits and deglaciation of the Nõva-Padise area (NW Estonia). Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 9, 1, 4-10.

Rajamäe, R., 1982: Geohronologiâ pozdnego plejstocena severo-zapadnoj časti Vostčno-Evropejskoj ravniny po dannym usoveršenstvovannogo radiouglerodnogo metoda [Геохронология позднего плейстоцена северо-западной части Востчно-Европейской равнины по данным усовершенствованного радиоуглеродного метода], Tallinn, p. 1-21.

Karukäpp, R., 1987: Plejstocenovyj rel'ef i osnovnye čerty morfogeneza [Плейстоценовый рельеф и основные черты морфогенеза]. Geology and mineral resources of the Rakvere phosphorite-bearing area, p. 84-86.

Raukas, A., 2009: On the age of Estonian Pleistocene deposits. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 39-40.

Hütt, G., Punning, J.-M., Smirnov, A., 1982: The potential use of the TL dating method in chronological studies of Late Pleistocene. PACT 7, 7, p. 105-114.

Raukas, A., Serebryanny, L. R., 1972: On the Late Pleistocene geochronology of the Russian Platform with special reference to continental glaciation [О геохронологии позднего плейстоцена Русской платформы в связи с эволюцией материкового оледененя]. In: Menner, V. V., Gromov, V. I. (ed.). Stratigraphy, sedimentology and quaternary geology. Intern. Geol. Congress. XXIV session. Reports of Soviet geologists. Nauka, Moskva, p. 76-83.

Raukas, A. V., Serebryanny, L. R., 1970: Periodizaciâ istorii razvitiâ oledenenâ na terrtorii Vostočno-Evropejskoj ravniny i sopredel'nyh oblastej v verhnem plejstocene [Периодизация истории развития оледененя на терртории Восточно-Европейской равнины и сопредельных областей в верхнем плейстоцене]. Periodizaciâ i geohronologiâ plejstocena. Materialy k simpoziumu (Leningrad, noâbr' 16-20, 1970), Leningrad, p. 88-91.

Molodkov, A., 2007: IR-OSL dating of deposits from the new late Pleistocene section at the Voka site, North-Eastern Estonia. In: Guobytė, R., Stančikaitė, M. (ed.). The Quaternary of Western Lithuania: from the Pleistocene glaciations to the evolution of the Baltic Sea: Proceedings: The INQUA Peribaltic Group Field Symposium, May 27 – June 02, 2007, Plateliai, Lithuan, Vilnius, p. 55-56.

Punning, J.-M., Raukas, A., Hütt, G., 1982: Application of TL method to the elaboration of the geochronological scale of the Late Pleistocene for the East European Plain. International Union for Quaternary Research. XI Congress. Moscow, 1982. Abstracts, Vol II, Moscow, p. 254-254.

Kadastik, E., 1999: Stratigraphy of Pleistocene deposits in ancient valleys in the central part of North-Estonia. In: KIrsimäe, K., Ainsaar, L. (ed.). Field symposium on Pleistocene stratigraphy and glacial chronology; Southern Estonia; 18.-23.05.1999. Tartu University, Tartu, p. 13-14.

Kalm, V., 2004: Late Pleistocene stratigraphy and deglaciation in northwestern Estonia. In: Zelčs, V., Seglinš, A. (ed.). International field symposium on quaternary geology and modern terrestrial processes. Western Latvia, september 12-17, 2004. Abstracts, Riga, p. 21-22.

Kadastik, E., 2004: Late Pleistocene stratigraphy and deglaciation in northwestern Estonia. In: Zelčs, V., Seglinš, A. (ed.). International field symposium on quaternary geology and modern terrestrial processes. Western Latvia, september 12-17, 2004. Abstracts, Riga, p. 20-21.

Raukas, A., Kalm, V., Karukäpp, R., Rattas, M., 2004: Pleistocene glaciations in Estonia. In: Ehlers, J., Gibbard, P. L. (ed.). Quaternary Glaciations - Extent and Chronology. Part 1: Europe. Elsevier, p. 83-91. https://doi.org/10.1016/S1571-0866(04)80057-5

Kalm, V., Raukas, A., Rattas, M., Lasberg, K., 2011: Chapter 8 - Pleistocene Glaciations in Estonia. In: Ehlers, J., Gibbard, P. L., Hughes, P. D. (ed.). Quaternary Glaciations - Extent and Chronology. A closer look. Developments in Quaternary Sciences, 15. Elsevier, ELSEVIER, p. 95-104. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53447-7.00008-8

Kessel, H., 1975: Kratkij obzor stratigrafii verhneplejstocenovyh i golocenovyh otloženij Baltijskogo morâ v Èstonii [Краткий обзор стратиграфии верхнеплейстоценовых и голоценовых отложений Балтийского моря в Эстонии]. In-t okeanologii AN SSSR. Inf. bûl. 3, 3, Moskva, p. 54-68.

Raukas, A., Kajak, K., 1997: Quaternary cover. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 125-136.

Pirrus, R., Raukas, A., 1984: Uusi andmeid Võrtsjärve geoloogiast. In: Haberman, J. (ed.). Võrtsjärve ökosüsteemi seisund. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 15-20.

Raukas, A., 1999: Pleistocene deposits. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Lake Peipsi. Geology. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 32-42.

Kalm, V., Hang, T., 2008: Pinnakate. In: Vunk, A. (ed.). Pärnumaa 1. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 45-50.

Raukas, A., 1972: Formirovanie plejstocenovyh otloženij i glâcigennyh form rel'efa Èstonii [Формирование плейстоценовых отложений и гляцигенных форм рельефа Эстонии]. doktoritöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-61.

Punning, J.-M., 1969: Primenenie radiouglerodnogo metoda dlâ izučeniâ istorii pokrovnogo oledeneniâ v verhnem plejstocene i èvolûciâ drevnebaltijskih vodoemov v rannem i srednem golocene na territorii Pribaltiki [Применение радиоуглеродного метода для изучения истории покровного оледенения в верхнем плейстоцене и эволюция древнебалтийских водоемов в раннем и среднем голоцене на территории Прибалтики]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-25.

Lõokene, E., 1961: Četvertičnaâ geologiâ severnoj i srednej častej Sakalaskoj vozvyšennosti [Четвертичная геология северной и средней частей Сакалаской возвышенности]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-40.

Raukas, A., 2004: Eestimaa jääkilbi all ja pärast seda. In: Nestor, H., Raukas, A., Veskimäe, R. (ed.). Maa Universumis. Möödanik, tänapäev, tulevik. OÜ Reves Grupp, Tallinn, p. 294-305.

Liivrand, E., 1991: Biostratigraphy of the Pleistocene deposits in Estonia and correlations in the Baltic region. Stockholm University, Stockholm, p. 1-114.

Liivrand, E., 1976: Rebedded pollen and spores in Pleistocene deposits and their role in stratigraphy [Переотложенные пыльца и споры в плейстоценовых отложениях и их роль в стратиграфии]. In: Bartosh, T. (ed.). Palynology in continental and marine geologic investigations. Zinatne, Riga, p. 166-178.

Kajak, K. F., Liivrand, E., 1967: O nižne- i sredneplejstocenovyh otloženiâh Èstonii [О нижне- и среднеплейстоценовых отложениях Эстонии]. Nižnij plejstocen lednikovyh rajonov Russkoj ravniny. Nauka, Moskva, p. 149-157.

Liivrand, E., 1972: Primenenie sporovo-pyl'cevogo analiza dlâ obosnovaniâ biostratigrafičeskogo rasčleneniâ plejstocenovyh otloženij Èstonii [Применение спорово пыльцевого-анализа для обоснования биостратиграфического расчленения плейстоценовых отложений Эстонии], Tallinn, p. 1-33.

Serebryanny, L. R., Raukas, A. V., 1966: Transbaltijskie korrelâcii kraevyh lednikovyh obrazovanij pozdnego plejstocena [Трансбалтийские корреляции краевых ледниковых образований позднего плейстоцена]. In: Grichuk, V. P., Ivanova, I. K., Kind, N. V., Ravski, E. I. (ed.). Verhnij plejstocen. Stratigrafiâ i absolûtnaâ geohronologiâ. Nauka, Moskva, p. 12-28.

Orviku, K., 1973: Võrtsjärve geoloogilisest arengust. In: Timm, T. (koost., toim) (ed.). Võrtsjärv. Valgus, Tallinn, p. 26-32.

Miidel, A., Raukas, A., Rähni, E., 1967: Saaremaa geoloogilisest arengust pleistotseenis. VIII Eesti loodusuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 85-86.

Rähni, E., 1961: Põhja-Eesti pleistotseensete liivade litoloogiast ja mineraloogiast. In: Rõõmusoks, A. (ed.). VI Eesti looduseuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 64-65.

Raukas, A., 1961: Märkmeid Eesti pleistotseeni stratigraafia ja paleogeograafia kohta moreenide uurimise alusel. In: Rõõmusoks, A. (ed.). VI Eesti looduseuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 54-56.

Saarse, L. A., Palu, V. A., Veski, R. E., Utsal, K. R., 1984: Chemical composition of interglacial sediments in Kõrveküla [Вещественный состав межледниковых отложений Кырвекюла (Южная Эстония)]. In: Kondratiene O. P., Mikalauskas, A. P. (ed.). Paleogeografiâ i stratigrafiâ četvertičnogo perioda Pribaltiki i sopredel'nyh rajonov, Vilnius, p. 176-186.

Liivrand, E., Saarse, L., 1983: Interglacial deposits in Kõrveküla section (southeast Estonia) and their stratigraphical importance [Межледниковые отложения разреза Кырвекюла (Юго-Восточная Эстония) и их стратиграфическое значение]. Palinologiâ v geologičeskih issledovaniâh Pribaltiki i Baltijskogo morâ. Zinatne, Riga, p. 41-50.

Raukas, A., 1997: Quaternary stratigraphy in Estonia. Quaternary deposits and neotectonics in the area of Pleistocene glaciations. Abstract volume of the field symposium. Academy of Sciences of Belarus, Minsk, p. 57-58.

Ilves, E., Liiva, A., Punning, J.-M., 1974: Radiocarbon dating in the Quaternary geology and archeology of Estonia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-230.

Liivrand, E., 1990: Methodical problems of Pleistocene palynostratigraphy [Методические проблемы палиностратиграфии плейстоцена]. In: Raukas, A. (ed.). Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-176.

Raukas, A., Donner, J., 1992: Structure of the Pleistocene cover and evolution of the Eemian Sea [Строение плейстоценового покрова и развитие Ээмского моря]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 99-111.

Raukas, A., 1978: Pleistocene deposits of the Estonian SSR [Плейстоценовые отложения Эстонской ССР]. Valgus, Tallinn, p. 1-310.

Kiipli, T., Liivrand, E., Lutt, J., Pirrus, R., Rennel, G., 1993: Quaternary cover [Pinnakate]. In: Lutt, J., Raukas, A. (ed.). Geology of the Estonian shelf. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 76-103.

Mokrik, R., Monkevičius, A., Flodén, T., Puura, V., Zuzevičius, A., 2000: The Pleistocene icings evidences and their influence on the erosion of the ground water discharge areas in the Baltic basin. In: Shogenova, A., Vaher, R. (ed.). Geophysics in the Baltic Region: problems and prospects for the new millennium. International conference. Abstracts & excursion guide. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 45-46.

Raukas, A., Aboltinš, O., Gaigalas, A., 1993: Main outlines of geology. In: Raukas, A. (ed.). Pleistocene stratigraphy, ice marginal formations and deglaciation of the Baltic States. Excursion Guide. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 7-18.

Liivrand, E., 1980: The usage of redeposited pollen and spores in the tills for solving stratigraphic and paleogeographic problems of Pleistocene. In: Raukas, A. (ed.). Methods of the field and laboratory investigations of glacial deposits. Abstracts of the symposium. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 81-83.

Raukas, A. V., Serebryanny, L. R., Punning, J.-M. K., 1968: Ob absolûtnom vozraste kraevyh zon i èvolûcii oledeneniâ na severo-zapade Russkoj ravniny v pozdnem plejstocene [Об абсолютном возрасте краевых зон и эволюции оледенения на северо-западе Русской равнины в позднем плейстоцене]. Tezisy dokladov vsesoûznogo mežvedomstvennogo soveŝaniâ po izučeniû kraevyh obrazovanij materikovogo oledeneniâ, Smolensk, p. 29-31.

Orviku, K., 1960: Četvertičnaâ sistema (antropogenovye otloženiâ) [Четвертичная система (антропогеновые отложения)]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR. Gosgeoltehizdat, Moskva, p. 166-193.

Raukas, A., 1995: Kvaternaari ladestu. In: Raukas, A. (koost) (ed.). Eesti. Loodus. Valgus; Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 68-71.

Lepland, Aivo, 1991: Piusa oru arengust Pleistotseeni lõpul. In: Saarse, L. (ed.). Inimene ja geograafiline keskkond, Tallinn, p. 78-83.

Raukas, A., 1999: Eemi jäävaheaeg - 21. sajandi kliima võimalik analoog. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 32. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 69-79.

Liivrand, E., 1995: Kagu-Eesti kui Pleistotseeni stratigraafilise skeemi vastuolude lahendamise võtmeala. In: Meidla, T., Jõeleht, A., Kalm, V., Kirs, J. (ed.). Liivimaa geoloogia. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 107-113.

Kirsimäe, K., Kalm, V., 1995: Eesti Pleistotseeni kohalik stratigraafiline skeem: ülevaade arengust. In: Meidla, T., Jõeleht, A., Kalm, V., Kirs, J. (ed.). Liivimaa geoloogia. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 95-106.

Raukas, A., 2008: On the Quaternary time scale and Physical age of Estonian Pleistocene deposits. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 57-57.

Liivrand, E., 2008: Succession of the stratigraphical units of the Upper Pleistocene in Estonia. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 42-42.

Liivrand, E., 1993: Climatostratigraphic scheme of the Pleistocene deposits in Estonia with proposal for terminology and classification. In: Grigelis, A., Jankauskas, T.-R., Mertinienė, R. (ed.). Abstracts of the Second Baltic Stratigraphic Conference, Vilnius, p. 52-52.

Kadastik, E., 2004: Upper-Pleistocene stratigraphy and deglaciation history in northwestern Estonia, 15. Tartu University Press, Tartu, p. 1-128.