Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (119)

Lahtvee, V., 1997: Naftatransiit ja keskkonnaohud Läänemere piirkonnas. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 2, 67-70.

Reinsalu, E., 2001: Altkaevandatud maa kasutamise tingimused ja piirangud. Keskkonnatehnika, 5, 40-42.

Potter, H., 2014: Nabala-Tuhala piirkonna maasisesed vooluteed on tundliku keskkonna tundemärgid. Eesti Loodus, 3, 24-27.

Kink, H., Metslang, T., 1999: Vee kompleksseirest Kunda piirkonnas. Keskkonnatehnika, 1, 14-15.

Lind, H., Valgma, I., Robam, K., 2010: Põhjavee dünaamika modelleerimise võimalused mäetööde piirkonnas. Keskkonnatehnika, 3, 36-39.

Petersell, V., 2005: Radoon Suur-Tallinna piirkonnas. Keskkonnatehnika, 8, 19-22.

Kink, H., Raukas, A., Tubli, T., 2008: Kunda piirkonna tööstusmaastiku keskkonnaseisund. Keskkonnatehnika, 68-69.

Tuuling, I., Flodén, T., 2007: The Ordovician-Silurian boundary beds between Saaremaa and Gotland, Baltic Sea, based on high resolution seismic data. Geological Quarterly, 51, 3, 217-229.

Annus, M., 2005: Ida-Hiiumaa - Päevasaare paerikkaim piirkond. Keskkonnatehnika, 8, 30-31.

Raukas, A., Saarse, L., Veski, S., 1995: A new version of the Holocene stratigraphy in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 4, 201-210.

Raukas, A., Sildvee, H., 1992: Teaduse ja ebateaduse piirimaadelt teadusse. Eesti Loodus, 9/10, 489-493.

Kink, H., 1990: Vesi loob võimalused, vesi seab ka piirid. Eesti Loodus, 5, 282-289.

Eipre, A., Koljat, E., Vilu, R., 1988: Pandivere veekaitseala - ühtse veemajandusstrateegiaga piirkond. Eesti Loodus, 5, 291-297.

Kala, E., Einasto, R., 1979: Liivi lahe piirkonna geoloogiline ehitus ja areng. Eesti Loodus, 11, 708-711.

Aruja, M., Eipre, T., Kink, H., Maastik, A., Tšeban, E., 1976: Pandivere piirkonna kaitseks 2. Eesti Loodus, 10, 628-634.

Aruja, M., Eipre, T., Kink, H., Maastik, A., Tšeban, E., 1976: Pandivere piirkonna kaitseks 1. Eesti Loodus, 9, 548-555.

Flodén, T., Puura, V., Söderberg, P., Tuuling, I., Suuroja, K., 1994: The Ordovician-Silurian transition beds in the seafloor between Gotland and Hiiumaa Islands, Baltic Proper. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 43, 1, 1-17.

Inari, E., 1934: Devonipaljand Eesti-Vene piirivöötmes. Eesti Loodus, 5, 117-117.

Šogenova, A., 1989: Detailed subdivision of the Ordovician carbonate beds in the Rakvere phosphorite deposit by geophysical logging [РАСЧЛЕНЕНИЕ ОРДОВИКСКОЙ КАРБОНАТНОЙ ТОЛЩИ\nНА РАКВЕРЕСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ФОСФОРИТОВ\nПО ДАННЫМ СКВАЖИННОЙ ГЕОФИЗИКИ]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 38, 1, 10-13.

Venjukov, P., 1884: Otloženiâ devonskoj sistemy Evropejskoj Rossii [Oтложения девонской системы Eвропейской Pоссии]. Trudy St. Peterburgskovo obshestva esteistvoispytateli, 15, 1, 169-470.

Šogenova, A., 1989: Fracturing estimation of the Ordovician carbonate beds on the Rakvere phosphorite deposit by geophysical logging [ОЦЕНКА НАРУШЕННОСТИ ОРДОВИКСКОЙ КАРБОНАТНОЙ\nТОЛЩИ НА РАКВЕРЕСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ФОСФОРИТОВ\nНО ДАННЫМ СКВАЖИННОЙ ГЕОФИЗИКИ]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 38, 3, 118-123.

Grewingk, C., 1861: Mitteilungen über weitere Erörterung der silurish-devonischen Grenzregion in Livland. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Monatshefte: Abt. B. Geologie, Paläontologie, 60-63.

Grewingk, C., 1860: Über seine vierte wissenschaftliche Reise zur Erforschung des devonischen Bodens Liv- und Kurlands. Sitzungsberichte der Naturforscher-Geselleschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat), 1, 8, 312-317.

Grewingk, C., 1859: Ergebnisse eines Ausflugs zur Untersuchung der devonisch-silurischen Grenze. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Monatshefte: Abt. B. Geologie, Paläontologie, 62-67.

Sokolov, V. V., 1844: Geognostičeskaâ poezdka ro ostzejskim guberniâm [Геогностическая поездка ро остзейским губерниям]. Gorny Zhurnal, I, 3, 313-348.

Kleesment, A.-L., Kurik, E., Valiukevicius, J., 1987: On nomenclature of substages of the Narva Regional Stage [О номенклатуре подгоризонтов Наровского горизонта]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 4, 174-175.

Potter, H., 2008: Kus voolavad Tuhala-Nabala piirkonna salajõed?. Eesti Loodus, 3, 46-50.

Perens, R., 2008: Kuidas paekarjäärid mõjutaksid Nabala piirkonna põhjavee seisundit. Keskkonnatehnika, 7, 8-10.

Einasto, R. & Justi, J.-L., 2011: Pilguheit paesse: püstakkiht Billingeni ja Volhovi lademe piiril. Keskkonnatehnika, 4, 42-43.

Einasto, R., 2007: Ordoviitsiumi ja Siluri ladestu piiri leidmine Neitla kruusakarjääris. Keskkonnatehnika, 7, 60-61.

Einasto, R., 2006: Põlevkivilasundi settimistsüklite piirikihid teaduses ja ehituspraktikas. Keskkonnatehnika, 7, 50-51.

Einasto, R., Rähni, A. & Piht, H., 2006: Katkestuspinnad Väo ja Kõrgekalda kihistu piirikihtides (Ülemiste puursüdamik). Keskkonnatehnika, 2, 52-53.

Perens, H., 1995: Jaani ja Jaagarahu lademe piirikihtidest Saaremaal. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 5, 1, 12-19.

Pae, T., Vellak, A., 2015: Saesaare paisu lõhkumine paljanditele ilu juurde ei annaks. Eesti Loodus, 5, 44-48.

Einasto, R., Sarv, A., Suuroja, K., 2013: Üllatusi Pandivere paeriigis. Kas ordoviitsiumi-siluri piirikihid ka Inju astangul?. Keskkonnatehnika, 5, 40-43.

Einasto, R., 1961: Kaarma lademe piiridest ja paksusest uute puuraukude alusel. , 2, 14-17.

Männik, P., Põldvere, A., Nestor, V., Kallaste, T., Kiipli, T., Martma, T., 2014: The Llandovery–Wenlock boundary interval in west-central continental Estonia: an example from the Suigu (S-3) core section. Estonian Journal of Earth Sciences, 63, 1, 1-17. https://doi.org/10.3176/earth.2014.01

Mark-Kurik, E., 1995: Muistsed kalad ja nende kivistised Eestis. Eesti Loodus, 1995, 8, 226-228.

Modliiński, Z., Nõlvak, J., Szymanski, B., 2007: Stratigraphy of the Ordovician and Silurian boundary deposits in northeastern Poland and their correlation with the stratotype sections in Estonia [Stratygrafia osadow pogranicza ordowiku i syluru polnocno-wschodniej Polski i ich korelacja ze stratotypowymi profilami Estonii]. Biuletyn Panstwowego Instytutu Geologicznego, 427, 61-78.

Kaljo, D., 1962: On the boundary of Llandovery and Wenlock in the Baltic States [О границе лландовери и венлока в Прибалтике]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, X, 97-113.

Orviku, Karl, 1960: Über die Lithostratigraphie der Wolchow- und Kundastufe in Estland [О литостратиграфии волховского и кундаского горизонтов в Эстонии]. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, V, 45-87.

Pirrus, E., Kleesment, A., Sööt, M., 2002: Joint systems in Devonian sandstones in the Kiidjärve-Taevaskoda area, southeastern Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 51, 2, 121-132.

Paalits, I., 1995: Acritarchs from the Cambrian-Ordovician boundary beds at Tõnismägi, Tallinn, North Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 2, 87-96.

Rõõmusoks, A., 1993: Four new brachiopod genera of the subfamily Oepikinae (Strophomenacea) from the Ordovician of Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 42, 2, 48-57.

Volkova, N., 1993: Acritarchs from the Cambrian-Ordovician boundary beds (boring core M-56) of the Estonian near-clint area [Акритархи пограничных отложений кембрия и ордовика приглинтовой полосы Эстонии (скважина М-56)]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 42, 1, 15-22.

Heinsalu, H., Viira, V., Mens, K., Oja, T., Puura, I., 1987: The section of the Cambrian-Ordovician boundary beds in Ülgase, northern Estonia [Кембрийско-ордовикские пограничные отложения разреза Юлгазе, Северная Эстония (неостратотип маардуской пачки)]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 4, 154-165.

Volkova, N., Kajak, K., Mens, K., Pirrus, E., 1981: New data on Cambrian-Ordovician transitional beds in the eastern part of the East Baltic [Новые данные о переходных слоях между кембрием и ордовиком на востоке Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 2, 51-55.

Kleesment, A., Põlma, L. & Kajak, K., 1980: Contact between the Ordovician and Devonian in South-East Estonia [Контакт ордовика и девона в Юго-Восточной Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 29, 1, 8-16.

Heinsalu, H., Raudsep, R., 2000: Lithology of the Kallavere Formation on the North-Estonian klint (Part II - Paldiski-Kunda Area). Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 9, 1, 24-32.

Märss, T., 1997: Vertebrates of the Pridoli and Silurian-Devonian boundary beds in Europe. Modern Geology, 21, 1, 17-41.

Mens, K., 1994: Kambriumi alumine piir ja kivistis Phycodes pedum. Eesti Loodus, 12, 360.

Heinsalu, H., Viira, V., Paalits, I., 1991: Cambrian-Ordovician boundary beds in the Saka II section, North-East Estonia [Пограничные кембро-ордовикские отложения разреза Сака II в Северо-Восточной Эстонии]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 1, 8-15.

Kaljo, D., Borovko, N., Heinsalu, H. Khazanovich, K., Mens, K., Popov, L., Sergejeva, S., Sobolevskaya, R., Viira, V., 1986: The Cambrian-Ordovician boundary in the Baltic-Ladoga clint area (North Estonia and Leningrad Region, USSR). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 35, 3, 97-108.

Hints, O., Nõlvak, J., 1999: Proposal for the lower boundary-stratotype of the Keila Regional Stage (Upper Ordovician). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 48, 3, 158-169.

Ramzai, V., 1929: Eesti liustikuliste paisjärvede veetasemete muutused ja mandrijää taganemine Eestis [Изменение уровней ледниковых подпруженных озёр и отступание материкового льда в Эстонии (перевод с немецкого языка)], EGF:5. Geoloogiafond. https://doi.org/10.15152/GEO.496

Puura, I., 1999: Pakerordi lademe vööline liigestus ja korrelatsioon. Eesti geoloogide kolmas ülemaailmne kokkutulek. Eesti maavarad. Sümpoosiumi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Seltsi Bülletään, 4. Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 28-30.

Kink, H. (koost), 1995: Kunda piirkonna tööstusmaastik. Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 1-108.

Kink, H., 2008: Karst Nabala lubjakivimaardla piirkonnas. In: Miidel, A., Raukas, A. (ed.). Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 16-17.

Kaljo, D., Viira, V., Mens, K., Paalits, I., Puura, I., Heinsalu, H., 1990: Principles of the definition of the Cambrian-Ordovician boundary in the east Baltic. In: Repina, L. N., Zhuravlev, A. J. (ed.). Third International Symposium on the Cambrian System. 1-9 august 1990, Novosibirsk, USSR. Abstracts, Novosibirsk, p. 122-122.

Kink, H., 1989: Pinnasevee ratsionaalsest kasutamisest ja kaitsest Kurtna järvestiku piirkonnas. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng II. 7.-8. apr 1988 nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 55-60.

Männik, M., 2019: Litoriinamere rannavööndi muutused Vigala-Teenuse piirkonnas ja seosed kiviaja asustusega. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 44, Tallinn, p. 111-128.

Borovko, N. G., Goryanski, V. Yu., Popov, L. E., Sergeyeva, S. P., Khazanovich, K. K., 1982: Litostratigrafičeskoe rasčlenenie kembro-ordovikskoj pesčanoj tolŝi severo-zapada Russkoj platformy i ego paleontologičeskoe obosnovanie [Литостратиграфическое расчленение кембро-ордовикской песчаной толщи северо-запада Русской платформы и его палеонтологическое обоснование]. Paleontologiâ i detal'naâ stratigrafičeskaâ korrelâciâ. Tezisy dokladov XXVIII sessii VPO, Taškent, p. 14-16.

Tavast, E., 1996: Molluskid limnea- ja litoriinamere piirikihtidest Hiiumaal. In: Aaviksaar, A. (ed.). Eesti Teadlaste Kongress 11.-15. augustini 1996. a. Tallinnas. Ettekannete kokkuvõtted. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 234-234.

Kink, H., Marandi, A., Metslang, T., Miidel, A., 1996: Pakri poolsaar - tugeva militaarse jääkreostusega piirkond. In: Aaviksaar, A. (ed.). Eesti Teadlaste Kongress 11.-15. augustini 1996. a. Tallinnas. Ettekannete kokkuvõtted. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 201-201.

Vingisaar, P., 1967: Ordoviitsiumi litostratigraafiast Lääne-Eesti saarestiku piirrkonnas. VIII Eesti loodusuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 90-91.

Heinsalu, Ü., 1961: Karst Eesti põlevkivi kaevanduste piirkonnas. In: Rõõmusoks, A. (ed.). VI Eesti looduseuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 15-16.

Orru, M., 1972: Eesti soode maastikuline liigestus ja kaitse. In: Hella, Kink (ed.). käsikiri, Eesti Geoloogiateenistus, p. 1-74.

Abushik, A. F., 1968: Značenie ostrakod dlâ provedeniâ granicy meždu silurom i devonom v evropeiskoj časti SSSR [Значение остракод для проведения границы между силуром и девоном в европеиской части СССР]. In: Sokolov, B. S., Iwanowski, A. B. (ed.). Biostratigraphy of Silurian/Devonian boundary beds. Nauka, Moscow, p. 39-48.

Viira, V., Puura, I., 2001: Cambrian-Ordovician boundary in siliciclastic deposits of North estonia. In: Harper, D. A. T., Stouge, S. (ed.). WOGOGOB-2001. Abstracts, Copenhagen, p. 44-45.

Hints, L., Nestor, H., 1992: Oledenenie i vymiranie organizmov na granice ordovika-silura v Baltijskom paleobassejne [Оледенение и вымирание организмов на границе ордовика-силура в Балтийском палеобассейне]. Klimaty prošlogo i klimatologičeskij prognoz. Tezisy dokladov simpoziuma, Moskva, p. 68-68.

Kaljo, D. L., Nestor, H. E., Põlma, L. J., Einasto, R. E., 1986: Pozdneordovikskoe olednenie i ego vliânie na ekologičeskie preobrazovaniâ v Baltijskom platformennom basseijne. In: Kruchinina, N. V., Modzalevskaya, T. L (ed.). Važneyšie biotičeskie cobytiâ v istorii Zemli. Tesisy dokladov XXXII sessii Vsesoûznogo paleontologičeskogo obŝestva (27-30 âanvarâ 1986 g.). Vsesoûznoe paleontologičeskoe obŝestvo, Tallinn, p. 36-37.

Verš, E., Amon, L., Laumets, L. (toim), 2009: Piirideta geoloogia. Schola Geologica V. In: Verš, E., Amon, L., Laumets, L. (ed.). Piirideta geoloogia. Schola Geologica V. Eesti Looduseuurijate Selts, Tartu, p. 1-160.

Habicht, H.-L., 2015: Antsülusjärve ja Litoriinamere paleogeograafia Tolkuse-Rannametsa piirkonnas setete ja aerolaserskanneerimise kõrgusandmete alusel. Eesti Geograafia Seltsi Publikatsioonid, Tallinn, p. 37-59.

Nestor, H., Nestor, V., 2003: Adavere lademe vanusest ja piiridest. In: Plado, J., Puura, I. (ed.). Eesti geoloogide neljas ülemaailmne kokkutulek. Eesti geoloogia uue sajandi künnisel. Konverentsi materjalid ja ekskursioonijuht. Eesti Geoloogia Selts, Tartu Ülikooli geoloogia instituut, Tartu, p. 53-55.

Truuver, K., Meidla, T., 2014: Hirnantian refuge for warm-water ostracods in Baltoscandia. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 95-95.

Nemliher, J., Mikkelsaar, K., 2014: REE spectra of apatite of lingulate shells from Cambrian-Ordovician boundary beds of the Baltic Basin. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 68-68.

Ainsaar, L., Meidla, T., Bauert, H., Truumees, J., 2014: New carbon isotopic data from East Baltic suggest shifting the Ordovician/Silurian boundary into the Juuru Regional Stage. In: Bauert, H., Hints, O., Meidla, T., Männik, P. (ed.). 4th Annual Meeting of IGCP 591, Estonia, 10–19 June 2014. Abstracts and Field Guide. University of Tartu, Tartu, p. 9-9.

Nielsen, A. T., Meidla, T., 2004: Late Ordovician sea level changes in the Oslo area and Estonia: tie-points and problems. In: Hints, O., Ainsaar, L. (ed.). WOGOGOB-2004 Conference Materials. Abstracts and Field Guidebook. Tartu University Press, Tartu, p. 73-74.

Meidla, T., Ainsaar, L., Tinn, O., Truuver, K., 2017: The lower boundary of the Silurian System in the Baltic Region. In: Żylińska, A. (ed.). 10th Baltic Stratigraphic Conference. Checiny 12-14 September 2017. Abstracts and Field Guide. University of Warsaw, Warszawa, p. 54-55.

Rubel, M., Nestor, V., 2011: Silurian time scale and regional records. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G. & Vasilkova, J. (ed.). The Eighth Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. University of Latvia, Riga, p. 56-56.

Kaljo, D., Einasto, R., Martma, T., 2008: Ordovician-Silurian boundary beds at Neitla, North Estonia: sedimentological and carbon isotpic signatures of events, some consequences. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference, 15-22 May 2008, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 29-29.

Männik, P., Kallaste, T., Martma, T., 2002: Dating of the Ireviken Event and the problem of the Llandovery-Wenlock boundary, some possible developments. In: Satkūnas, J., Lazauskienė, J. (ed.). The Fifth Baltic Stratigraphical Conference. Geological Survey of Lithuania, Vilnius, p. 114-116.

Klaamann, E., Meidla, T., Männik, P., Männil, R., Hints, L., Hestor, H., Nestor, V., Nõlvak, J., Rubel, M., Sarv, L.,, 1986: Dinamika fauny v Baltiyskom basseyne na granitse ordovka i silura [Динамика фауны в Балтийском бассейне на границе ордовка и силура]. In: Kruchinina, N. V., Modzalevskaya, T. L (ed.). Važneyšie biotičeskie cobytiâ v istorii Zemli. Tesisy dokladov XXXII sessii Vsesoûznogo paleontologičeskogo obŝestva (27-30 âanvarâ 1986 g.). Vsesoûznoe paleontologičeskoe obŝestvo, Tallinn, p. 39-40.

Veski, S., Poska, A., 1996: Piirsalu. In: Meidla, T., Puura, I., Nemliher, J., Raukas, A., Saarse, L. (ed.). The Third Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. Field Guide. Tartu University Press, Tartu, p. 146-150.

Viira, V., 1993: Cambrian-Ordovician boundary in Estonia. In: Grigelis, A., Jankauskas, T.-R., Mertinienė, R. (ed.). Abstracts of the Second Baltic Stratigraphic Conference, Vilnius, p. 109-109.

Hints, L., Meidla, T., Nõlvak, J., 1993: On the boundary stratotypes of the Ordiovician stages in the East Baltic. In: Grigelis, A., Jankauskas, T.-R., Mertinienė, R. (ed.). Abstracts of the Second Baltic Stratigraphic Conference, Vilnius, p. 25-25.

Kink, H., 1981: Maaparanduse mõju põhjaveele Lahemaa Rahvuspargi piirkonnas. Lahemaa uurimused I. Valgus, Tallinn, p. 120-125.

Ilomets, M., 1987: Soode arengust Kurtna mõhnastiku piirkonnas. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng. 3.-5. nov. 1986. a. toimunud ametkondadevahelise nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 47-54.

Koff, T., 1987: Taimkatte arengust Kurtna järvestiku piirkonnas. In: Ilomets, M. (ed.). Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng. 3.-5. nov. 1986. a. toimunud ametkondadevahelise nõupidamise ettekannete kogumik. Valgus, Tallinn, p. 41-46.

Heinsalu, Ü., Kuptsov, A., 1978: Norra karstiallikate piirkond - perspektiivne looduskaitseala. In: Heinsalu, Ü. (ed.). Põhjavee kasutamisest ja kaitsest Eesti NSV-s, Tallinn, p. 106-122.

Erdtmann, B.-D., 1982: Palaeobiogeography and environments of planktic dictyonemid graptolites during the earliest Ordovician. The Cambrian-Ordovician Boundary: Sections, Fossil Distributions and Correlations, Cardiff, p. 9-27.

Venjukov, P., 1884: Otloženiâ devonskoj sistemy Evropejskoj Rossii [Oтложения девонской системы Eвропейской Pоссии], St. Peterburg, p. 1-303.

Murchison, R. I., 1854: Siluria, London, p. 1-523.

Hints, O., Nõlvak, J., 1999: Proposal for the lower boundary-stratotype of the Keila Regional Stage (Upper Ordovician). The Fourth Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. University of Latvia, Riga, p. 31-32.

Kajak, K., Kala, E., Mardla, A., 1967: Vendi ja kambriumi piirikihtidest Eestis. VIII Eesti loodusuurijate päev. Ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 93-95.

Mark-Kurik, E., 2016: Devoni kalade leiukahtadest Setomaal. In: Aun, M. (ed.). Setomaa I. Loodus. Eesti Rahva Muuseum, Tartu, p. 74-76.

Kiipli, T. & Kallaste, T., 1995: Siluri kivimite geokeemilised muutused kontaktivööndis lasuva Devoniga. In: Meidla, T., Jõeleht, A., Kalm, V., Kirs, J. (ed.). Liivimaa geoloogia. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 59-65.

Ainsaar, L., 1995: Tamme veski paljand. In: Ainsaar, L., Kirsimäe, K. (ed.). Liivimaa geoloogia. Ekskursioonijuht. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 23-24.

Ainsaar, L., 1995: Tammiku paljand. In: Ainsaar, L., Kirsimäe, K. (ed.). Liivimaa geoloogia. Ekskursioonijuht. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 10-10.

Ainsaar, L., Truumees, J., Meidla, T., 2015: The Position of the Ordovician–Silurian Boundary in Estonia Tested by High-Resolution δ13C Chemostratigraphic Correlation. In: Mu, R. (ed.). Chemostratigraphy. Concepts, Techniques and Applications. Elsevier, p. 395-412. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-419968-2.00015-7

Ainsaar, L., Truumees, J., Meidla, T., 2011: Carbon isotope chemostratigraphy of the Ordovician/Silurian boundary beds in central Estonia: new data from drillcores in the Pandivere area. In: Lukševičs, E., Stinkulis, G. & Vasilkova, J. (ed.). The Eighth Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. University of Latvia, Riga, p. 10-10.

Heinsalu, H., Raudsep, R., 1993: Lithostratigraphic subdivision of the phosphate-bearing (C3 - O1kl) strata in the Rakvere area of northern Estonia. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 3, p. 4-12.

Rull, K., 2007: Läänemere punase ja pruuni kvartsporfüüri geokeemiline koostis ja võrdlus teiste Läänemere piirkonna rabakivi vulkaniitide geokeemiaga. Magistritöö. Juhendaja: Juho Kirs. magistritöö. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-44.

Rannat, U., 1987: Jämepurdmaterjal Tallinna ümbruse paljandite Kambriumi-Ordoviitsiumi piirikihtides. Diplomitöö. Juhendajad: K. Mens, A. Loog. diplomitöö. Tartu Ülikool, geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-88.

Kirsimäe, K., 1993: Kambriumi ja Ordoviitsiumi piirikihtide mineraloogia Valkla ja Nõmmeveski paljandis. Diplomitöö. Juhendaja: Tiia Kurvits. diplomitöö. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-64.

Enel, M., 1996: Moreeni lõimise ja mineraalse koostise pindalaline varieeruvus Võhma piirkonnas. Lõputöö. Juhendaja: Kalle Kirsimäe. diplomitöö. Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut, Tartu, p. 1-44.

Kaljo, D., Einasto, R., Hints, L., 2008: Stop B2: Ordovician-Silurian boundary in Estonia: localities at Porkuni and Neitla. In: Hints, O., Ainsaar, L., Männik, P., Meidla, T. (ed.). The Seventh Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts and Field Guide, Tallinn, p. 100-104.

Perens, H., 2010: Paekivi Eesti ehitistes IV. Tallinn. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 1-147.

Sarv, L., Meidla, T., 1984: Ostracod distribution pattern in the Ordovician-Silurian boundary beds of the North East Baltic [Особенности распространения остракод в пограничных отложениях ордовика и силура Северной Прибалтики]. deponeering VINITI-s, Tallinn, p. 1-21.

Ainsaar, L., 1995: Vastseliina linnus ja paljand. Vastseliina Castle and outcrop. In: Ainsaar, L., Kirsimäe, K. (ed.). Liivimaa geoloogia. Ekskursioonijuht. Tartu Ülikool, Eesti Geoloogia Selts, Tartu, p. 17-17.

Kaljo, D., Klaamann, E., Nestor, H., 1963: Features in common in the Ashgillian coral and stromatoporoid fauna of Estonia and Norway [Некоторые общие черты фауны кораллов и строматопороидей ашгилля Эстонии и Норвегии]. ENSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi Uurimused XIII. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, XIII, p. 75-81.

Männil, Ralf, 1950: Materjale Viru ja Harju seeria piirilademete (D1-E) stratigraafiast. TA Geoloogia Instituudi aruanne, 1. ja 2. kd, Tallinn.

Ulst, R. Ž., Gailite, L. K., 1970: Border of the Ordovician and Silurian of Latvia and the litho-stratigraphical subdivision of the boundary deposits [Граница ордовика и силура в Латвии и литостратиграфическое подразделение пограничных отложений]. In: Grigelis, A. A. (ed.). Palaeontology and stratigraphy of the Baltic and Byelorussia. Number II. Минтис, Вильнюс, p. 283-295.

Mens, K. & Pirrus, E., 1986: Välipäevik nr 94: Tõnismäe, Mäekalda, Ülgase, Muuksi, Valkla - Cm/O piirikihid, proovid, p. 1-66. https://doi.org/10.15152/GEO.103

Oja, T., 1987: Välipäevik nr 6: Tremadoci paljandid, Rakvere piirkonna fosforiidipuuraugud, D- puuraugud, p. 1-63.

Mens, K. & Pirrus, E., 1986: Välipäevik nr 38: Cm/O piiripaljandid - Türisalu, Tallinn, Pakri neem (1986 ja hiljem), p. 1-19, 41-48. https://doi.org/10.15152/GEO.49

Nõlvak, J., 1972: A characterization of the boundary beds of the Kukruse and Idavere stages in the Lipu boring [Kukruse ja Idavere lademe piirikihtide iseloomustus Lipu puurprofiilis]. Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 61. Loodusuurijate Selts, Tallinn, p. 39-59.

Põlma, L., Kleesment, A., 1981: Siluri ja Devoni kontaktist Tammikul (Jõgeva raj.). In: Pirrus, E. (ed.). Settekivimid ja tektoonika. ENSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 94-112.

Orviku, Karl, 1930: Keskdevoni põhikihid Eestis [Keskdevoni põhikihid Eestis]. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused, 21, Trtu, p. 1-97.