Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailne päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (1474)

Leitud 1474 kirjet, kuvatakse 250 esimest:

Vinn, O., Kirsimäe, K., 2014: Sphenothallus (Cnidaria?) in the Late Ordovician of Baltica, its mineral composition and microstructure. Acta Palaeontologica Polonica, 60, 4, 1001-1008. https://doi.org/10.4202/app.00049.2013

Kalm, V., 2004: Late Pleistocene stratigraphy and deglaciation in northwestern Estonia. In: Zelčs, V., Seglinš, A. (ed.). International field symposium on quaternary geology and modern terrestrial processes. Western Latvia, september 12-17, 2004. Abstracts, Riga, p. 21-22.

Kessel, H., Pork, M., 1971: On the biostratigraphy on bottom sediments of the Baltic Sea in Estonia. Palynological Investigations in the Baltic. Zinatne, Riga, p. 98-110.

Raukas, A., 1992: Estland - das Land der grossen erratischen Blöcke. Der Geschiebesammler, 25, 3-4, 81-90.

Bolikhovskaya, N., Molodkov, A., 2006: Dynamics of palaeoenvironmental changes from about 39 KA to 33 KA BP as derived from the detailed IR-OSL and palynological studies of the Voka key section, NE Estonia. In: Johansson, P., Lunkka, J.-P., Sarala, P. (ed.). Late Pleistocene glacigenic deposits in the central part of the Scandinavian ice sheet: Abstracts. The INQUA Peribaltic Group Field Symposium in Finland, September 11.-15. 2006. Geological Survey of Finland, Rovaniemi, p. 9-9.

Tavast, E., 1992: The bedrock topography on the southern slope of the Fennoscandian Shield and the transitional zone to the Platform. Doctoral thesis at Tartu University. Tartu University, Tartu, p. 1-31.

Robertsson, A.-M., Åkerlund, A., Hicks, S. (eds), 1995: Landscapes and life: studies in honour of Urve Miller. In: Robertsson, A.-M., Åkerlund, A., Hicks, S. (ed.). PACT 50. PACT Belgium, Rixensart, p. 1-507.

Poska, A., Saarse, L., Koppel, K., Nielsen, A. B., Avel, E., Vassiljev, J., Väli, V., 2014: The Verijärv area, South Estonia over the last millennium: A high resolution quantitative land-cover reconstruction based on pollen and historical data. Review of Palaeobotany and Palynology, 207, 5-17. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2014.04.001

Vassiljev, J., Saarse, L., Grudzinska, I., Heinsalu, A., 2014: Shoreline changes in northern Estonia during the Holocene. Baltic 2014, Abstract volume: The 12th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology, September 8 – 12, 2014, Warnemünde, p. 42-42.

Suursaar, Ü., Tõnisson, H., Kont, A., Orviku, K., 2013: Analysis of relationships between near-shore hydrodynamics and sediment movement in Osmussaar Island, western Estonia. Bulletin of the Geological Society of Finland, 35-52. https://doi.org/10.17741/bgsf/85.1.003

Vassiljev, J., Saarse, L., 2013: Timing of the Baltic Ice Lake in the eastern Baltic. Bulletin of the Geological Society of Finland, 85, 1, 9-18. https://doi.org/10.17741/bgsf/85.1.001

Grudzinska, I., Saarse, L., Vassiljev, J., Heinsalu, A., 2013: Mid- and late-Holocene shoreline changes along the southern coast of the Gulf of Finland. Bulletin of the Geological Society of Finland, 19-34. https://doi.org/10.17741/bgsf/85.1.002

Saarse, L., Heinsalu, A., Veski, S., 2012: Deglaciation chronology of the Pandivere and Palivere ice-marginal zones in Estonia. Geological Quarterly, 56, 2, 353-362. https://doi.org/10.7306/gq.1027

Hints, L., Rõõmusoks, A., 1997: Ordovician articulate brachiopods. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 226-228.

Raukas, A., 1997: Location and topography. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 9-14.

Kirs, J., Pirrus, E., 1997: Erratic boulders as natural monuments in Estonia. ProGeo '97 in Estonia. Brochure of abstracts, Tallinn, p. 35-35.

Kiipli, E., Kiipli, T., 2020: Hirnantian sea-level changes in the Baltoscandian Basin, a review. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 540, 1-13. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.109524

Shogenova, A., Bityukova, L., Götze, H.-J., 1998: Technique and Results of Complex Analyses to Study Processes in Sedimentary Basin (in Estonia). Physics and Chemistry of the Earth, 23, 3, 327-337. https://doi.org/10.1016/S0079-1946(98)00032-9

Männik, P., 2001: Distribution of conodonts. In: Põldvere, Anne (ed.). Valga (10) drill core. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 10-12.

Bityukova, L., Petersell, V., 2010: Chemical composition of bottled mineral waters in Estonia. Journal of Geochemical Exploration, 107, 3, 238-244. https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2010.07.006

Bityukova, L., Shogenova, A., Götze, H.-J., 1998: Technique and Results of Complex Analyses to Study Processes in Sedimentary Basin (in Estonia). Physics and Chemistry of the Earth, 23, 2, 309-316. https://doi.org/10.1016/S0079-1946(98)00030-5

Liiva, A., Loze, I., 1994: Tartu radiocarbon dates XIII. Radiocarbon, 36, 1, 153-158.

Buch, L. von, 1840: Uber Sphaeroniten und einige andere Geschlechter, aus welchen Crinoideen entstehen. , 56-60.

Männik, P. E., 1989: Èvolûciâ konodontovogo roda Pterospathodus i zon celloni i amorphognathoides v silure Èstonii [Эволюция конодонтового рода Pterospathodus и зон celloni и amorphognathoides в силуре Эстонии]. Filogenetičeskie aspekty paleontologii. Tezisy dokladov XXXV sessii VPO, Leningrad, p. 39-40.

Märss, T., 1983: Pozvonočnye silura Èstonii i Zapadnoj Latvii [Позвоночные силура Эстонии и Западной Латвии]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-20.

Kivisilla, J., 1987: Geohimičeskaâ specializaciâ kristalličeskogo fundamenta Èstonii [Геохимическая специализация кристаллического фундамента Эстонии]. kandidaaditöö autoreferaat. Valgevene NSV Teaduste Akadeemia, Minsk, p. 1-21.

Klaamann, E., Müürisepp, K., Viiding, H., 1974: Eesti maavarad, kivimid ja kivistised. Eesti NSV Haridusministeerium, Tallinn, p. 1-67.

Varep, E., 1964: The landscape regions of Estonia. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 156, 3-28.

Kaljo, D., 1970: Vvedenie [Введение]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 5-10.

Raukas, A., 1972: Osobennosti deglâciacii territorii Èstonii [Особенности дегляциации территории Эстонии]. Regional'noe issledovanie lednikovyh obrazovanij. Materialy Vsesoûznogo mežvedomstvennogo soveŝaniâ po izučeniû kraevyh obrazovanij materikogo oledeneniâ. Läti Ülikool, Riga, p. 28-35.

Verte, A. I., Heinsalu, Ü. J., 1963: Rabota po izučeniû karsta Instituta geologii AN ÈSSR [Работа по изучению карста Института геологии АН ЭССР]. Novosti karstovedeniâ i speleologii, 3. NSVL Teaduste Akadeemia, Moskva, p. 83-85.

Hints, L., 1972: Brahiopody Enteletacea ordovika Pribaltiki [Брахиоподы Enteletacea ордовика Прибалтики]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-29.

Karukäpp, R., 1979: Osobennosti formirovaniâ četvertičnogo pokrova i form rel'efa v gotiglâcial'nom ètape deglâciacii (na primere territorii Èstonii) [Особенности формирования четвертичного покрова и форм рельефа в готигляциальном этапе дегляциации (на примере территории Эстонии)]. kandidaaditöö autoreferaat. Vilniuse Riiklik Ülikool, Vilnius, p. 1-26.

Sõstra, Ü., 1996: Eesti koht Fennoskandia kilbi ääreosas ja võimalikud uued maavarad. In: Aaviksaar, A. (ed.). Eesti Teadlaste Kongress 11.-15. augustini 1996. a. Tallinnas. Ettekannete kokkuvõtted. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 231-231.

Punning, J.-M., 1996: Eesti ja globaalne soojenemine. In: Aaviksaar, A. (ed.). Eesti Teadlaste Kongress 11.-15. augustini 1996. a. Tallinnas. Ettekannete kokkuvõtted. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 223-223.

Nikiforova, O. I., Obut, A. M., 1960: Stratigraphy and paleogeography of the Silurian deposits in the USSR [Стратиграфия и палеогеография силурийских отложений СССР]. In: Sokolov, B. S. (ed.). Report of the Twenty-First Session Norden. Part VII. Ordovician and Silurian stratigraphy and correlations, Leningrad, p. 22-32.

Orviku, Karl, 1960: Nekotorye voprosy geomorfologii Èstonii [Некоторые вопросы геоморфологии Эстонии], Moskva, p. 1-17.

Hints, L., 1989: An experience of using cluster analysis in the studies of the Middle Ordovician faunal associations of the Baltic area [Опыт применения кластерного анализа при изучении фаунистических ассоциаций среднего ордовика Прибалтики]. Theoretical and applied aspects of modern paleontology. Proceedings of the All-Union Paleontologcal Society, XXXIII. Nauka, Lenigrad, p. 87-94.

Kvasov, D. D., Malahovski, D. B., Auslender, V. T., Vonsavičius, V., Kalberg, E. A., Kajak, K. F., Kovalevski, M. I., Lobachev, I. N., Ekman, I. M., 1975: O dolednikovyh rečnyh sistemah severo-zapada Vostočno-Evropejskoj ravniny [О доледниковых речных системах северо-запада Восточно-Европейской равнины]. Problemy perestrojki i perehvata rečnyh dolin, Moskva, p. 82-87.

Rubel, M., 1963: Brahiopody Orthida, Atrypida i Spiriferida silura Èstonii [Брахиоподы Orthida, Atrypida и Spiriferida силура Эстонии]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-24.

Raukas, A., 1972: Formirovanie plejstocenovyh otloženij i glâcigennyh form rel'efa Èstonii [Формирование плейстоценовых отложений и гляцигенных форм рельефа Эстонии]. doktoritöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-61.

Pärna, K., 1962: O geologii Baltijskogo prilednikovogo ozera i krupnyh mestnyh prilednikovyh ozer na territorii Èstonii [О геологии Балтийского приледникового озера и крупных местных приледниковых озер на территории Эстонии]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-21.

Raukas, A., 2003: Progress in Estonian Quaternary stratigraphy the last decade. Geologija, 41, 36-43.

Raukas, A., 1974: O sostave i teksturah prilednikovyh flûvioglâcial'nyh otloženij Èstonii [О составе и текстурах приледниковых флювиогляциальных отложений Эстонии]. In: Biske, G., Mikalauskas, A. (ed.). Predfrontal'nye kraevye lednikovye obrazovaniâ. Mintis, Vilnius, p. 137-145.

Āboltiņš, O., Mikalauskas, A., Raukas, A., 1974: Osobennosti rasprostraneniâ predfrontal'nyh kraevyh lednikovyh obrazovanij poslednego oledeneniâ na territorii Pribaltiki i nekotorye voprosy ih formirovaniâ [Особенности распространения предфронтальных краевых ледниковых образований последнего оледенения на территории Прибалтики и некоторые вопросы их формирования]. In: Biske, G., Mikalauskas, A. (ed.). Predfrontal'nye kraevye lednikovye obrazovaniâ. Mintis, Vilnius, p. 36-43.

Raukas, A., 1998: Vallseljakud - kõige eestilikumad pinnavormid. Eesti Loodus, 5/6, 264-265.

Männil, Reet, 1964: Rasprostranenie i stratigrafiâ ozernyh izvestkovyh otloženij v Èstonii [Распространение и стратиграфия озерных известковых отложений в Эстонии]. autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-27.

Lõokene, E., 1963: K geologii i rasprostraneniû izvestkogo tufa v Èstonii [К геологии и распространению известкого туфа в Эстонии]. Trudy Instituta Geologii Akademii Nauk Latviiskoi SSR, 9, 101-110.

Gimmelfarb, B. M., 1965: Fosforitonosnost' čehla Russkoj platformy [Фосфоритоносность чехла Русской платформы]. In: Pustovalov, L. V. (ed.). Rudonosnost' Russkoj platformy. Nauka, Moskva, p. 192-202.

Kaljo, D. L., Koren’, T. N., 1987: III meždunarodnaâ konferentsiâ po izučeniû graptolitov [III международная конферентсия по изучению граптолитов]. Paleontologicheski Zhurnal, 1, 138-139.

Rosentau, A., 2006: Development of proglacial lakes in Estonia, 18. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, p. 1-114.

Voolma, M., 2016: Geochemistry of Organic-Rich Metalliferous Oil Shale/Black Shale of Jordan and Estonia. Tallinn University of Technology Doctoral Thesis, B216. Tallinn Technical University Press, Tallinn, p. 1-155.

Orviku, Kaarel, Jaagus, J., Kont, A., Ratas, U., Rivis, R., 2003: Increasing activity of coastal processes associated with climate change in Estonia. Journal of Coastal Research, 19, 2, 364-375.

Orviku, K., Orviku, Kaarel, 1960: O rasprostranenii i litologii sovremennyh plâževyh peskov Èstonii [О распространении и литологии современных пляжевых песков Эстонии]. Voprosy nakopleniâ tâželyh mineralov, Riga, p. 83-100.

Orviku, Kaarel, Tõnisson, H., 2012: Sea ice and its influence to coastal processes - Baltic sea, Estonia. Sea coasts - evolution, ecology, economy. Materials of XXIV International Coastal Conference,devoted to the 60th anniversary of the “Sea Coasts” Working Group of RAS Council., 1, Krasnodar, p. 25-27.

Orviku, Kaarel, 1964: Pebbles delivery from the sea bottom to the emerging shores of the Soviet Estonia [Донное питание галечных пляжей на поднимающихся берегах Эстонской ССР]. Teoretičeskie voprosy dinamiki morskih beregov. Nauka, Moskva, p. 143-147.

Orviku, Kaarel, 1965: O nakoplenii valunov na morskih beregah Èstonii [О накоплении валунов на морских берегах Эстонии]. Okeanologia, 5. NSVL Teaduste Akadeemia, Moskva, p. 316-321.

Kink, H., Erg, K., 2004: Eestimaa sood. In: Nestor, H., Raukas, A., Veskimäe, R. (ed.). Maa Universumis. Möödanik, tänapäev, tulevik. OÜ Reves Grupp, Tallinn, p. 143-148.

Raukas, A., 2004: Tuule toimetused. In: Nestor, H., Raukas, A., Veskimäe, R. (ed.). Maa Universumis. Möödanik, tänapäev, tulevik. OÜ Reves Grupp, Tallinn, p. 129-136.

Nestor, H., 2004: Korallrahud - merepõhja suurehitised. In: Nestor, H., Raukas, A., Veskimäe, R. (ed.). Maa Universumis. Möödanik, tänapäev, tulevik. OÜ Reves Grupp, Tallinn, p. 102-109.

Puura, V., Vaher, R., 2004: Praguline Eestimaa. In: Nestor, H., Raukas, A., Veskimäe, R. (ed.). Maa Universumis. Möödanik, tänapäev, tulevik. OÜ Reves Grupp, Tallinn, p. 49-58.

Nestor, H., 2004: Mäslev maapõu. In: Nestor, H., Raukas, A., Veskimäe, R. (ed.). Maa Universumis. Möödanik, tänapäev, tulevik. OÜ Reves Grupp, Tallinn, p. 39-48.

Orviku, K. K., Orviku, Kaarel, 1965: Nekotorye čerty geologičeskogo stroeniâ i razvitii sovremennogo morskogo berega v Èstonii [Некоторые черты геологического строения и развитии современного морского берега в Эстонии]. Report of the VIth International Congress on Quaternary, Warsaw 1961. Vol I: Commission on the quaternary shorelines, Lódź, p. 215-222.

Raukas, A., 2004: Eestimaa jääkilbi all ja pärast seda. In: Nestor, H., Raukas, A., Veskimäe, R. (ed.). Maa Universumis. Möödanik, tänapäev, tulevik. OÜ Reves Grupp, Tallinn, p. 294-305.

Gudelis, V. K., Orviku, K. K., 1964: Osnovnye čerty stroeniâ i stratigrafii četvertičnyh (antropogenovyh) otloženij Pribaltijskih respublik [Основные черты строения и стратиграфии четвертичных (антропогеновых) отложений Прибалтийских республик]. Report of the VIth International Congress on Quaternary, Warsaw 1961. Vol II: Stratigraphical section, Lódź, p. 105-115.

Raukas, A., 2004: Inimajastu radadel. In: Nestor, H., Raukas, A., Veskimäe, R. (ed.). Maa Universumis. Möödanik, tänapäev, tulevik. OÜ Reves Grupp, Tallinn, p. 288-293.

Meidla, T., Puura, I., 2004: Kui Neptunus valitses. In: Nestor, H., Raukas, A., Veskimäe, R. (ed.). Maa Universumis. Möödanik, tänapäev, tulevik. OÜ Reves Grupp, Tallinn, p. 208-218.

Pirrus, E., 2004: Eesti ala aegade koidikul. In: Nestor, H., Raukas, A., Veskimäe, R. (ed.). Maa Universumis. Möödanik, tänapäev, tulevik. OÜ Reves Grupp, Tallinn, p. 204-218.

Raukas, A., 1972: K voprosu o lito-morfogenetičeskoj klassifikacii kraevyh lednikovyh obrazovanij na primere materialov severnoj Pribaltiki [К вопросу о лито-морфогенетической классификации краевых ледниковых образований на примере материалов северной Прибалтики]. Lednikovyj morfogenez. Zinatne, Riga, p. 101-107.

Pirrus, R., Raukas, A., 1969: On the character and time of the last deglaciation of the territory of Estonia [О характере и времени освобождения территории Эстонии от ледников последнего оледенения]. Voprosy četvertičnoj geologii, IV. Zinatne, Riga, p. 47-57.

Raukas, A., 1969: Composition and genesis of Estonian tills. Zeszyty naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Geografia, 8, 167-176.

Raukas, A., 1969: The classification formation and lithological composition of the glacial deposits in Estonia. VIII Congres INQUA Paris 1969. Résumés des Communications, Paris, p. 291-291.

Puura, I., Nemliher, J., Lang, L., Uibopuu, E., Kurvits, T., Kurik, E., 2012: Fosforiidist teaduspõhiselt. XX Aprillikonverentsi „Rakendusgeoloogilistest uuringutest Eestis“ teesid. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, p. 18-20.

Mark-Kurik, E., 2012: Kala hakkas lagunema sabast juba aastamiljoneid tagasi: (paleoihtüoloog Elga Mark-Kurikut küsitlenud Toomas Kukk). Eesti Loodus, 34-40.

Mark-Kurik, E., 2008: Kaugete aegade kalad olid Käsmus. , 7, 49-52.

Kurik, E., 1968: Sakala kõrgustiku aluspõhja iseloomustus. Viljandi rajoonis: kodu-uurijate seminarkokkutulek 25.–28. juunini 1968, 17, Tallinn, p. 3-6.

Kurik, E., Hunt, J., 1967: Rüükalad ja hambatehnika (luumudelid paleontoloogilisteks uurimisteks). Horisont, 12, 14-15.

Liivrand, E., 1991: Biostratigraphy of the Pleistocene deposits in Estonia and correlations in the Baltic region. Stockholm University, Stockholm, p. 1-114.

Liivrand, E., Pirrus, R., 1973: Application of the ecological-geographical analysis and the method of variograms to the study of spore-pollen spectra from glacial deposits on the territory of Estonia [Применение эколого-географического анализа и метода вариограмм при изучении спорoвo-пыльцевых спектров отложений ледниковых эпох на территории Эстонии]. Palinologiâ plejstocena i pliocena. Nauka, Moskva, p. 28-31.

Kajak, K. F., Liivrand, E., 1967: O nižne- i sredneplejstocenovyh otloženiâh Èstonii [О нижне- и среднеплейстоценовых отложениях Эстонии]. Nižnij plejstocen lednikovyh rajonov Russkoj ravniny. Nauka, Moskva, p. 149-157.

Liivrand, E., 1972: Primenenie sporovo-pyl'cevogo analiza dlâ obosnovaniâ biostratigrafičeskogo rasčleneniâ plejstocenovyh otloženij Èstonii [Применение спорово пыльцевого-анализа для обоснования биостратиграфического расчленения плейстоценовых отложений Эстонии], Tallinn, p. 1-33.

Raukas, A., 1961: The mineralogy of the Estonian tills [Минералогия морен Эстонии]. Trudy Geol Instit AN SSSR, X, 244-258.

Raukas, A., 1961: Litologiâ i mineralogiâ osnovnyh moren Èstonskoj SSR [Литология и минералогия основных морен Эстонской ССР]. kandidaaditöö autoreferaat, Tallinn, p. 1-26.

Mark-Kurik, E., 2000: Meile vastab paleontoloog Elga Mark-Kurik. Horisont, 3, 28-29.

Klaamann, E., 1962: Tabulâty ordovika i silura Èstonskoj SSR i ih stratigrafičeskoe značenie [Табуляты ордовика и силура Эстонской ССР и их стратиграфическое значение]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-22.

Sarv, L., 1955: Fauna ostrakod ordovika Èstonskoj SSR [Фауна остракод ордовика Эстонской ССР]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-21.

Sarv, L., 1968: Development of Ordovician Ostracodes of the East Baltic [Развитие ордовикских остракод Прибалтики]. XXIII International Geological Congress, p. 203-210.

Sarv, L., 1968: Development of Ordovician ostracodes of the East Baltic [Развитие ордовикских остракод Прибалтики]. Problemy paleontologii. Meždunarodnyj geologičeskij kongress, XXIII sessiâ. Doklady sovetskih geologov. Nauka, Moskva, p. 89-96.

Kessel, H., 1961: Geologiâ golocenovyh beregovyh obrazovanij Baltijskogo morâ v Èstonii [Геология голоценовых береговых образований Балтийского моря в Эстонии]. kandidaaditöö autoreferaat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-33.

Veber, K., 1988: Eesti soode loend. In: Valk, U. (koost) (ed.). Eesti sood. Valgus, Tallinn, p. 287-302.

Rattas, M., Kalm, V., 1999: Classification and areal distribution of glaciotectonic features in Estonia. Geological Quarterly, 43, 2, 177-182.

Mark-Kurik, E., Ivanov, A., Obrucheva, O., 1991: Structure of endoskeletal girdles of the paired fins in placoderms. In: Vézina, D., Arsenault, M. (ed.). n 7th International Symposium. Studies of early vertebrates. Abstracts. Parc de Miguasha, June 9– 22, 1991, Quebec, p. 36.

Vaher, R. M., Raukas, A. V., Tavast, E. H., 1980: The influence of tectonics and bedrock topography on the formation of insular heights at Estonia [О роли тектонических движений и подстилающей поверхности в формировании островных возвышенностей Эстонии]. Geomorfologija, 3, 55-65.

Raukas, A., Tavast, E., Vaher, R., 1988: Some structural and geomorphological aspects of recent crustal movements in Estonia. Journal of Geodynamics, 10, 295-300. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0264-3707(88)90035-X

Kaljo, D. L., 1980: O silure Pribaltiki v kačestve èkostratigrafičeskoj modeli [О силуре Прибалтики в качестве экостратиграфической модели]. In: Stepanov, D. L., Khozatski, L. I. (ed.). Èkostratigrafiâ i èkologicheskie sistemy geologičeskogo prošlogo. Trudy XX sessii Vsesoûuznogo Paleontologičeskogo Obŝestvа. Nauka, Leningrad, p. 30-38.

Pobul, E., 1973: Tektonika i neotektonika [Тектоника и неотектоника]. In: Orviku, K. (ed.). Geologičeskaâ izučennost' SSSR. Tom 50. Èstonskaâ SSR. Period 1961-1965, I, 50. Valgus, Tallinn, p. 47-50.

Viiding, H., 1973: Litologo-mineralogičeskie, geohimičeskie i petrografičeskie issledovaniâ [Литолого-минералогические, геохимические и петрографические исследования]. In: Orviku, K. (ed.). Geologičeskaâ izučennost' SSSR. Tom 50. Èstonskaâ SSR. Period 1961-1965, I, 50. Valgus, Tallinn, p. 37-46.

Raukas, A., 1973: Geologiâ četvertičnogo perioda i geomorfologiâ [Геология четвертичного периода и геоморфология]. In: Orviku, K. (ed.). Geologičeskaâ izučennost' SSSR. Tom 50. Èstonskaâ SSR. Period 1961-1965, I, 50. Valgus, Tallinn, p. 17-26.

Vassiljev, J., Saarse, L., Heinsalu, A., 2010: About Litorina transgression in Estonia. he 10th International Marine Geological Conference. VSEGEI, St. Petersburg, p. 147-148.

Rosentau, A., Vassiljev, J., Saarse, L., Kriiska, A., 2008: Time-space palaeogeographic model for Estonian coastal zone. International Geological Congress, Oslo, August 6-14 2008, 2, Oslo, p. 1700-1700.

Rosentau, A., Vassiljev, J., Saarse, L., Miidel, A., 2008: Proglacial lake shorelines of Estonia and adjoining areas. Polish Geological Institute Special Papers, 23, 81-86.

Saarse, L., Vassiljev, J., Rosentau, A., 2007: Development of the Baltic Ice Lake in Estonia. In: Guobyte, M., Stancikaite, M. (ed.). The Quaternary of western Lithuania: from the Pleistocene glaciations to the evolution of the Baltic Sea. Lietuvos geologijos tarnyba, Geologijos ir geografijos institutas, p. 66-67.

Raudsep, R., 1995: Mida teha Eesti maavaradega?. Eesti Loodus, 11/12, 334-336.

Raukas, A., Miidel, A., 1995: Fluvial activity in Estonia in the Lateglacial and early Holocene. In: Frenzel, B. (ed.). European river activity and climatic change during the Lateglacial and early Holocene. Akademie der Wissenschaften und der Literatur, p. 101-112.

Miidel, A., Raukas, A., 1990: On the evolution of the river valleys in Estonia, Latvia and Lithuania. Quaternary Studies in Poland, 10, 85-93.

Sildvee, H. H., Miidel, A. M., 1980: Opyt primeneniâ geologo-geofizičeskih metodov dlâ interpretacii sovremennyh dviženij zemnoj poverhnosti na territorii Èstonii [Опыт применения геолого-геофизических методов для интерпретации современных движений земной поверхности на территории Эстонии]. Sovremennye dviženiâ zemnoj kory. Teoriâ, metody, prognoz. Nauka, Moskva, p. 110-114.

Saarse, L., Vassiljev, J., Rosentau, A., 2006: Development of the Baltic Ice Lake in Estonia. In: Guobyte, M., Stancikaite, M. (ed.). The Quaternary of western Lithuania: from the Pleistocene glaciations to the evolution of the Baltic Sea. Proceedings. Lietuvos geologijos tarnyba, Geologijos ir geografijos institutas, p. 66-67.

Vassiljev, J., Rosentau, A., Saarse, L., Miidel, A., 2006: Development of proglacial lakes in Estonia. The Baltic Sea Geology. Extended Abstracts. University of Latvia, Riga, p. 117-119.

Saarse, L., Vassiljev, J., Miidel, A., Niinemets, E., 2006: Holocene buried organic beds in Estonian coastal areas. In: Johansson, P., Lunkka, J.-P., Sarala, P. (ed.). Late Pleistocene Glaciogenic Deposits in the Central Part of the Scandinavian Ice Sheet. Geological Society of Finland, Rovaniemi, p. 37-37.

Veski, S., Heinsalu, A., Vassiljev, J., Alliksaar, T., Saarse, L., 2002: Annually laminated lake sediments in Estonia. High Latitude Paleo-environments, Moscow, p. 51-51.

Saarse, L., Miidel, A., Vassiljev, J., Veski, S., 2001: Simulation of the Ancylus Lake shorelines in Estonia. In: Brenner, U. (ed.). Baltic Sea Science Congress 2001, Past, Present and Future – A Joint Venture. Stockholm Marine Research Centre, Stockholm University, Stockholm , p. 289-289.

Saarse, L., Mäemets, H., Pirrus, R., Rôuk, A.-M., Sarv, A., Ilves, E., 1996: Estonia. In: Berglund, B. E. (ed.). Palaeoecological events during the last 15,000 years: regional syntheses of paleoecological studies of lakes and mires in Europe. John Wiley & Sons Ltd., Chichester, p. 367-393.

Saarse, L., 1988: Pecularities of sedimentation in the small Estonian lakes. In: Lang, G., Schlüchter, C. (ed.). Lake, mire and river environments during the last 15 000 years. A. A. Balkema, Rotterdam, p. 67-76.

Alliksaar, T., Heinsalu, A., Saarse, L., Salujõe, J., Veski, S., 2005: A 700-year decadal scale record of lake response to catchment land use from annually laminated lake sediments in southern Estonia. Verhandlungen des Internationalen Verein Limnologie, 29, 3, 457-460.

Saarse, L., Harrison, S. P., 1992: Rekonstrukciâ golocenovyh izmenenij urovnâ vody na primere Èstonii [Реконструкция голоценовых изменений уровня воды на примере Эстонии]. Geologiâ četvertičnyh otloženij i novejšaâ tektonika lednikovyh oblastej Vostočnoj Evropy, Apatity, p. 43-43.

Saarse, L., 1990: Holocene climatic changes and lake level fluctuations in the European USSR. Quaternary Studies in Poland, 10, 103-114.

Saarse, L., 1987: Classification of lake basins and lacustrine deposits of Estonia. International Union for Quaternary research XIIth International Congress, Ottawa, p. 257-257.

Saarse, L., 1987: Lithology and classification of the bottom deposits of the Estonian lakes [Литология и классификация донных отложений озер Эстонии]. Holocene carbonate deposits of Nechernosemlya, Perm, p. 109-118.

Eilart, J., Saarse, L., 1986: On Estonian cultural landscapes. In: Birks, H. J. B. (ed.). The cultural landscape - past, present and future. Meeting, June 29.-July 7. 1986, Bergen, p. 23-23.

Saarse, L. A., 1984: Gliny i ih svojstva v geologičeskom razreze Severnoj Pribaltiki [Глины и их свойства в геологическом разрезе Северной Прибалтики]. 27-j Meždunarodnyj geologičeskij kongress. Tezisy. Abstracts. Vol. VIII, Moskva, p. 142-143.

Pirrus, R., Saarse, L., 1978: Late-glacial lake sediments in Estonia. Polskie Archiwum Hydrobiologii, 25, 1/2, 333-336.

Pirrus, R., Saarse, L., 1976: Late-glacial lake sediments in Estonia. II International symposium on paleolimnology. Abstracts, Mikołajki, p. 89-90.

Kattai, V., Puura, V., 1988: Commercial zonation of the Estonian oil shale deposit. In: Zhu Yajie (ed.). Proceedings International Conference on Oil shale and shale oil. Chemical Industry Press, Beijing, p. 51-58.

Sudov, B. A., Tibar, K. O., Janitski, I. N., 1976: Ispol'zovanie gazovoj fazy geliâ v podzemnyh vodah dlâ kartirovaniâ glubinnyh tektoničeskih zon na territorii Èstonskoj SSR [Использование газовой фазы гелия в подземных водах для картирования глубинных тектонических зон на территории Эстонской ССР]. Opyt i metodika izučeniâ form nahoždeniâ èlementov v gornyh porodah i oreolah rasseâniâ. Eesti NSV Geoloogia Valitsus, Tallinn, p. 81-84.

Kirs, J., Pirrus, E., 1998: Erratic boulders as natural monuments in Estonia. In: Miidel, A. (ed.). ProGeo '97 in Estonia. Proceedings. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 31-34.

Randjärv, J., 1993: Vertical movements of the Earth's crust in the Baltic region. Reports of the Finnish Geodetic Institute, 93, 2, 1-33.

Bauert, H., Soesoo, A., Hade, S. (toim), 2015: Strategic raw materials of Estonia [Eesti strateegilised maavarad / Strategic raw materials of Estonia]. In: Bauert, H., Soesoo, A., Hade, S. (ed.). Strategic raw materials of Estonia, Tallinn, p. 1-55.

Sildvee, H., Miidel, A., Zhelnin, G., 1973: On the problem of differentiation of recent crustal movements in Estonian [К проблеме дифференциации современных движений земной коры Эстонии]. In: Riives, L. J. (ed.). Recent movements of the Earth's crust No 5. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 302-308.

Paesalu, J., Sildvee, H., 1981: Observations of tidal variations of gravity in Tallinn [Наблюдения приливных вариаций силы тяжести в Таллине]. In: Riives, L. J. (ed.). Izučenie sovremennyh dviženij Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 71-81.

Zhelnin, G., Vallner, L., Sildvee, H., 1975: Results of the first stage of the investigation of recent crustal movements on the territory of the Estonian S.S.R. [Результаты первого этапа изучения современных движений земной поверхности территории ЭССР]. In: Riives, L. J. (ed.). Sovremennye dviženiâ territorii Pribaltiki. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 95-100.

Maasik, V. J., 1965: Of recent movements and geophysical fields on the Soviet Estonian territory [Зависимость между современными движениями и геофизическими полями на территории Эстонской ССР]. In: Zhelnin, G. A. (ed.). Recent crustal movements No 2. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tartu, p. 407-411.

Āboltiņš, O. P., Aseyev, A. A., Vonsavičius, V. P., Isachenkov, V. A., Mozhayev, B. N., Raukas, A. V., 1988: Ostrovnye vozvyšennosti kak osobym obrazom orgaeizovannye geologičeskie obekty [Островные возвышенности как особым образом оргаеизованные геологические объекты]. In: Raukas, A. (ed.). Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-56.

Lendzion, K., Posti, E., 1983: Gastropoda. Upper Precambrian and Cambrian palaeontology of the East European Platform. Eds: Urbanek, A. & Rozanov, A. Yu.. Wydawnictwa Geologiczne Publishing House, Warszawa, p. 123-126.

Raukas, A. (toim), 1984: Hronologiâ i formirovanie četvertičnogo pokrova Èstonii [Хронология и формирование четвертичного покрова Эстонии]. In: Raukas, A. (ed.). Hronologiâ i formirovanie četvertičnogo pokrova Èstonii. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-105.

Raukas, A., Balakhnitcheva, T., Karukäpp, R., Hütt, G., 1988: Main problems related to thermoluminescence dating and the first results obtained through the study of eolian deposits on Estonia [Особенности ТЛ датирования и первые результаты определения возраста эоловых отложений Эстонии термолюминесцентным методом]. In: Punning, J.-M. (ed.). Isotope-geochemical investigation in Baltic and Byelorussia. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 186-194.

Tavast, E., 1986: Läänemeri ja liustikud. Soome ja NSV Liidu teadlaste koostöö. Eesti Loodus, 3, 130-133.

Kask, J., Lutt, J., 1979: Ob osobennostâh formirovaniâ zaležej lečebnoj grâzi na primere mestoroždenij Haapsalu, Voozi i Suurlaht [Об особенностях формирования залежей лечебной грязи на примере месторождений Хаапсалу, Воози и Суурлахт]. In: Raukas, A. (ed.). Fizičeskie, izotopno-geohimičeskie i geologičeskie metody v izučenii antropogena Èstonii. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 37-48.

Vares, K., 1979: O mineral'nom sostave tipično-podzolistyh počv Èstonii [О минеральном составе типично-подзолистых почв Эстонии]. In: Raukas, A. (ed.). Fizičeskie, izotopno-geohimičeskie i geologičeskie metody v izučenii antropogena Èstonii. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 14-21.

Kessel, H., 1987: The development of Estonian coastal lakes. In: Raukas, A., Saarse, L. (ed.). Palaeohydrology of the temperate zone III. Mires and Lakes, III. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 94-107.

Puura, V., Viiding, H., 1986: Eesti NSV maavarad ja nende ratsionaalne kasutamine. Eesti NSV ühing Teadus, Tallinn, p. 1-27.

Baigozina, L. N., Sudov, B. A., 1980: Metallorganičeskie formy nahoždeniâ svinca, cinka i medi vo vtoričnyh oreolah kak indikatory pogrebennyh rudnyh tel [Металлорганические формы нахождения свинца, цинка и меди во вторичных ореолах как индикаторы погребенных рудных тел]. Geohimičeskie pokazateli pri izučenii geologičeskih processov i poiskah poleznyh iskopaemyh, Minsk, p. 116-121.

Tinn, O., Meidla, T., Ainsaar, L., Pani, T., 2008: Exceptionally preserved algal flora from the Silurian of Estonia. Ģeogrāfija. Ģeologija. Vides zinātne. Referaātu tēzes. Latvijas Universitates, Riga, p. 235-236.

Heinsalu, Ü., 1984: Salajõgi. Eesti Loodus, 12, 792-795.

Orviku, Kaarel, 1992: Characterization and evolution of Estonian seashores. Dissertationes Geologicae Universitatis Tartuensis 3. Tartu Ülikool, Tartu, p. 1-20.

Karukäpp, R., 1979: Morphological peculiarities of the kame fields of the Estonian glacial uplands [Морфологические особенности камовых полей на ледниковых возвышенностях Эстонии]. In: Raukas, A. (ed.). The structure and formation of kames. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 84-91.

Miidel, A., Jantunen, T., 1992: Neotectonics and contemporary movements [Неотектоника и современные движения]. In: Raukas, A., Hyvärinen, H. (ed.). Geology of the Gulf of Finland. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 87-98.

Saarse, L., 1994: Bottom deposits of small Estonian lakes [Донные отложения малых озер Эстонии]. In: Kvasov, D. (ed.). Bottom deposits of small Estonian lakes. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-230.

Mustjõgi, E., 1984: Earth resources. In: Kaljo, D., Mustjõgi, E., Zekcer, I. (ed.). Intrenational Geological Congress. XXVII Session. Estonian S.S.R. Excursions: 027 Hydrogeology of the Baltic; 028 Geology and mineral deposits of Lower Palaeozoic of the Eastern Baltic area. Guidebook, Tallinn, p. 21-22.

Raukas, A., 1993: Sitye 32. Paunküla water reservoir and surrounding dead-ice topography. In: Raukas, A. (ed.). Pleistocene stratigraphy, ice marginal formations and deglaciation of the Baltic States. Excursion Guide. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 60-60.

Raukas, A., 1993: Site 30. Lake Viljandi. In: Raukas, A. (ed.). Pleistocene stratigraphy, ice marginal formations and deglaciation of the Baltic States. Excursion Guide. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 59-59.

Raukas, A., 1993: Site 28. Helme caves. In: Raukas, A. (ed.). Pleistocene stratigraphy, ice marginal formations and deglaciation of the Baltic States. Excursion Guide. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 54-55.

Raukas, A., 1993: Site 27. Valga outwash plain. In: Raukas, A. (ed.). Site 27. Pleistocene stratigraphy, ice marginal formations and deglaciation of the Baltic States. Excursion Guide. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 54-54.

Raukas, A., 1993: Site 3. Palivere gravel pit. In: Raukas, A. (ed.). Pleistocene stratigraphy, ice marginal formations and deglaciation of the Baltic States. Excursion Guide. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 21-21.

Raukas, A., 1993: Site 2. Männiku delta. In: Raukas, A. (ed.). Pleistocene stratigraphy, ice marginal formations and deglaciation of the Baltic States. Excursion Guide. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 20-20.

Raukas, A., 1993: Site 1. Tallinn-Nõmme ice-contact slope. In: Raukas, A. (ed.). Pleistocene stratigraphy, ice marginal formations and deglaciation of the Baltic States. Excursion Guide. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 20-20.

Maasik, V., 1977: Eesti maavärinaist füüsiku seisukohalt. Eesti Loodus, 3, 130-135.

Punning, J.-M., Martma, T., Koff, T., 2002: Palaeoenvironmental interpretation of isotope and pollen data from marl sections of some Estonian lakes. In: Ivask, J., Kaup, E. (ed.). VI Isotope Workshop. 29. June - 4. July 2002 Tallinn, Estonia. Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, p. 83-84.

Raukas, A., 1993: Preface. In: Raukas, A. (ed.). Pleistocene stratigraphy, ice marginal formations and deglaciation of the Baltic States. Excursion Guide. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 5-6.

Vallner, L., Sildvee, H., Torim, A., 1988: Recent crustal movements in Estonia. Journal of Geodynamics, 9, 215-223.

Tonarova, P., Hints, O., Eriksson, M. E., 2013: Scolecodonts across the Llandovery-Wenlock boundary in Estonia and Sweden: Assessing the impact of the Ireviken Event on polychaete faunas. In: Lindskog, A., Mehlqvist, K. (ed.). Proceedings of the 3rd IGCP 591 Annual Meeting, Lund University, 9-19 June 2013 Lund, Sweden, Lund, p. 319-320.

Goldman, D., Oxman, M. J., Nõlvak, J., Sheets, D. H., Shuang-Ye, Wu, Mitchell, C. E., 2013: Ordovician chitinozoan biogeography and paleoecology: Examing the effect of habitat on species longevity. In: Lindskog, A., Mehlqvist, K. (ed.). Proceedings of the 3rd IGCP 591 Annual Meeting, Lund University, 9-19 June 2013 Lund, Sweden, Lund, p. 111-112.

Harper, D. A. T., Hints, L., 2013: The Hirnantian brachiopod fauna in the East Baltic: Offshore-onshore gradients in Estonia and Latvia. In: Lindskog, A., Mehlqvist, K. (ed.). Proceedings of the 3rd IGCP 591 Annual Meeting, Lund University, 9-19 June 2013 Lund, Sweden, Lund, p. 119-120.

Raukas, A., Tavast, E., Vaher, R., 1986: Some structural and geomorphological aspects of recent crustal movements in Estonia. In: Boulanger, Yu. D. (ed.). 7th International symposium on recent crustal movements of the Earth. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 112-112.

Nikonov, A., Sildvee, H., 1986: Seismic and tectonic activity of Estonian territory. In: Boulanger, Yu. D. (ed.). 7th International symposium on recent crustal movements of the Earth. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 99-99.

Hints, L., Rozhnov, S. V., Solovjov, A. N., 1987: Mnogotablitčatye prikrepitel'nye obrazovaniâ morskih lilij iz ordovika Èstonii [Многотаблитчатые прикрепительные образования морских лилий из ордовика Эстонии]. In: Semjonova, V. (ed.). Problems of phylogenese and taxonomy of echinoderms. Abstracts. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 90-91.

Kõrts, A., 1987: Findings of skeletal elements of Bockia (Eocrinoidea) in the Middle Ordovician of Estonia [О находках скелетных элементов Bockia (Eocrinoidea) в среднем ордовике Эстонии]. In: Semjonova, V. (ed.). Problems of phylogenese and taxonomy of echinoderms. Abstracts. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 46-47.

Kajak, K., Saarse, L., Raukas, A., Utsal, K., Kalm, V., 1990: O veŝestvennom sostave raznocvetnyh moren Ûžnoj Èstonii [О вещественном составе разноцветных морен Южной Эстонии]. In: Miidel, A. M., Molodkov, A. N. (ed.). Četvertičnyj period: metody issledovaniâ, stratigrafiâ i èkologiâ. VII Vsesoûznoe soveŝanie. Tezisy. Tom II, Tallinn, p. 58-60.

Orviku, Kaarel, 1988: Prirodnoe sostoânie morskih beregov v severnoj časti Baltijskogo morâ i v Finskom zalive v predelah Èstonskoj SSR i Leningradskoj oblasti [Природное состояние морских берегов в северной части Балтийского моря и в Финском заливе в пределах Эстонской ССР и Ленинградской области]. In: Raukas, A. V., Tavast, E. H. (ed.). Geologičeskoe stroenie i razvitie Baltijskogo morâ i zakonomernosti formirovaniâ mineral'nyh resursov. Tezisy dokladov. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 101-102.

Kimmel, K., 1988: Nekotorye aspekty formirovaniâ rastitel'nosti Èstonii v svâzi s razvitiem Baltijskogo morâ [Некоторые аспекты формирования растительности Эстонии в связи с развитием Балтийского моря]. In: Raukas, A. V., Tavast, E. H. (ed.). Geologičeskoe stroenie i razvitie Baltijskogo morâ i zakonomernosti formirovaniâ mineral'nyh resursov. Tezisy dokladov. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 100-100.

Kask, J., Lutt, J., Palginõmm, V., 1981: Opyt izučeniâ geologii èstonskih lečebnyh grâzej i dal'nejšie perspektivy ih issledovaniâ [Опыт изучения геологии эстонских лечебных грязей и дальнейшие перспективы их исследования]. In: Raukas, A. (ed.). Korrelâciâ nad- i podvodnyh otloženij i form rel'efa Ûžnoj i Srednej Baltiki (Tezisy dokladov). Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 52-54.

Raukas, A., Punning, M., Rähni, E., 1969: Millal taandus Eestist mandrijää?. Eesti Loodus, 7, 396-401.

Ilves, E., Sarv, A., Valk, U., 1968: Millest vestab turbalasund. Eesti Loodus, 8, 487-489.

Saarse, L., 1983: Vvedenie [Введение]. Priglasitel'nyj bilet, programma i putevoditel' èkskursij po ozeram. Eesti NSV Teduste Akadeemia, Tallinn, p. 25-27.

Miidel, A., Raukas, A., 1991: The evolution of the river systems in the East Baltic. In: Starkel, L., Gregory, K. J., Thornes, J. B. (ed.). Temperate Palaeohydrology. Fluvial processes in the temperate zone during the last 15000 years. John Wiley & Sons, Chichester, p. 365-380.

Klaamann, E., 1962: The Ordovician and Silurian tabulata of Estonian SSR and their stratigraphical significance. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 1-22.

Želnin, G., 1958: Maakoore kerkimine Eestis. Eesti Loodus, 5, 269-274.

Heinsalu, Ü., 1975: Karstovye peŝery Èstonii [Карстовые пещеры Эстонии]. Sostoânie i zadači karstovo-speleologičeskih issledovanij. Tezisy dokladov na Vsesoûznom soveŝanii, Moskva, p. 55-56.

Palmre, H., 1960: Zakonomernosti polimetalličeskogo orudeneniâ na territorii Èstonskoj SSR [Закономерности полиметаллического оруденения на территории Эстонской ССР]. In: Žukov, G. V. (ed.). Zakonomernosti razmeŝeniâ mestoroždenij v platformennyh čehlah. Čast' 2, Kiiev, p. 49-55.

Verte, A. I., 1960: Lečebnye grâzi [Лечебные грязи]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR, Moskva, p. 397-399.

Jürgenson, E., 1960: Izvestnâki i dolomity [Известняки и доломиты]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR, Moskva, p. 315-344.

Tsehomski, A. M., Palmre, H. G., 1960: Kvarcevye peski [Кварцевые пески]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR, Moskva, p. 371-378.

Palmre, H., 1960: Gliny [Глины]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR, Moskva, p. 350-371.

Palmre, H., 1960: Ozernyj mergel' i izvestkovyj tuf [Озерный мергель и известковый туф]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR, Moskva, p. 344-350.

Palmre, H., 1960: Rudoproâvleniâ polimetallov [Рудопроявления полиметаллов]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR, Moskva, p. 400-402.

Palmre, H., 1960: Rudoproâvleniâ železa [Рудопроявления железа]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR, Moskva, p. 400-402.

Palmre, H., 1960: Mineral'nye kraski [Минеральные краски]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR, Moskva, p. 313-314.

Šufertov, A. V., 1960: Prirodnye gazy [Природные газы]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR, Moskva, p. 286-294.

Baukov, S. S., 1960: Geologo-èkonomičeskij obzor [Геолого-экономический обзор]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR, Moskva, p. 460-468.

Baukov, S. S., 1960: Gorûčie slancy [Горючие сланцы]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR, Moskva, p. 254-273.

Kotlukov, V. A., 1960: Poleznye iskopaemye. Vvedenie [Полезные ископаемые. Введение]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR, Moskva, p. 253-253.

Kudrjavtsev, N. A., 1960: Tectonics [Тектоника]. In: Orviku, K (ed.). Geology of USSR. Vol XXVIII. Estonian SSR. Gosgeoltehizdat, Moskva, p. 194-202.

Orviku, K., 1960: Četvertičnaâ sistema (antropogenovye otloženiâ) [Четвертичная система (антропогеновые отложения)]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR. Gosgeoltehizdat, Moskva, p. 166-193.

Orviku, K., 1960: Geomorfologiâ [Геоморфология]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR, Moskva, p. 209-230.

Pärna, K., 1960: Fiziko-geografičeskoe opisanie i èkonomičeskaâ harakteristika [Физико-географическое описание и экономическая характеристика]. In: Orviku, K. (ed.). Geologiâ SSSR. Tom XXVIII. Èstonskaâ SSR, Moskva, p. 18-25.

Aader, L., 2000: Territorial investigation of the deposits and excavation of Estonian natural building materials [Eesti looduslike ehitusmaterjalide varude ja nende kaevandamise territoriaalne uurimine]. TTÜ Eesti Majanduse Instituut, Tallinn, p. 1-42.

Raudsepp, H. T., 1959: O genezise èstonskogo gorûčego slanca-kukersita [О генезисе эстонского горючего сланца-куерсита]. Genezis tverdyh gorûčih iskopaemyh. NSVL Teaduste Akadeemia, Moskva, p. 69-76.

Aarna, A., 1959: Ob obrazovanii gorûčih slancev Èstonskogo mestoroždeniâ [Об образовании горючих сланцев Эстонского месторождения]. Genezis tverdyh gorûčih iskopaemyh, p. 57-68.

Kõll, A. T., 1948: Obzor razvitiâ i sovremennogo sostoâniâ slancevoj promyšlennosti v Èstonskoj SSR [Обзор развития и современного состояния сланцевой промышленности в Эстонской ССР]. Ènergetičeskoe soveŝanie po gorûčim slancam Èstonskoj SSR : 28-30 oktâbrâ 1946 g., Tartu, p. 23-32.

Kotlukov, V. A., Morozov, O. V., Ozerov, M. M., 1984: Geologopromyšlennaâ ocenka Pribaltijskogo slancevogo bassejna i ispol'zovanie ego resursov [Геологопромышленная оценка Прибалтийского сланцевого бассейна и использование его ресурсов]. Sostoânie syr'evoj bazy slancevoj promyšlennosti i napravleniâ geologorazvedočnyh rabot v XI pâtiletke. Valgus, Tallinn, p. 40-44.

Dilaktorski, N. L., 1961: Ènergoklinkernoe ispol'zovanie pribaltijskih gorûčih slancev [Энергоклинкерное использование прибалтийских горючих сланцев]. Naučno-tehničeskaâ konferenciâ Himičeskaâ pererabotka slancev. Tezisy dokladov, Leningrad, p. 27-29.

Pirrus, E., 2001: Eesti geoloogia. TTÜ Kirjastus, Tallinn, p. 1-72.

Karukäpp, R., 1989: Evolution of the bottom topography of the Gulf of Finland in Late Glacial. In: Raukas, A. (ed.). International Meeting: Protection and evolution of seacoasts. Excursion guide and abstracts. Sept. 17-23, 1989. Eesti Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 53-54.

Dunlop, J. A., Penney, B., Jekel, D., 2018: A summary list of fossil spiders and their relatives. In World Spider Catalog. World Spider Catalog. Natural History Museum Bern.

Baukov, S. S., 1973: Ordovikskie slancenosnye formacii (Pribaltijskij bassejn). Obshhaja harakteristika [Ордовикские сланценосные формации (Прибалтийский бассейн). Общая характеристика]. In: Baukov, S. S., Kotlukov, V. A. (ed.). Formacii gorjuchih slancev. Valgus, Tallinn, p. 7-11.

Luts, K., 1944: Der estländische Brennschiefer-Kukersit, seine Chemie, Technologie und Analyse, Reval, p. 1-356.

Sokolov, B. S., 1953: K istorii stratigraficheskih i paleontologicheskih issledovanij v Pribaltike (raboty akad. F. B. Shmidta, 1858—1908) [К истории стратиграфических и палеонтологических исследований в Прибалтике (работы акад. Ф. Б. Шмидта, 1858—1908)]. In: Sokolov, B. S., Obut, A. (ed.). Stratigraphy and fauna of the Ordovician and Silurian of the western patr of Russian platform. Trudy Vsesoûznogo Naučno-Issledovatel'skogo Geologo-Razvedočnogo Instituta (VNIGRI). Gostoptehizdat, Leningrad-Moscow, p. 12-26.

Toom, U., Vinn, O., Isakar, M., Madison, A., Hints, O., 2020: Small faecal pellets in Ordovician shelly fossils from Estonia, Baltoscandia. Estonian Journal of Earth Sciences, 69, 1, 1-19. https://doi.org/10.3176/earth.2020.1

Tallinn, K., 1981: Tektooniliste rikete tähtsusest magneesiumivaeste lubjakivimaardlate otsingul Pandivere kõrgustiku edelaosas. In: Pirrus, E. (ed.). Settekivimid ja tektoonika. Eesti Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 126-133.

Vingisaar, P., Kiipli, T., Taalmann, V., 1977: Dolomitizaciâ karboatnyh porod Èstonii [Доломитизация карбоатных пород Эстонии]. In: Pirrus, E., Jürgenson, E. (ed.). Opyt izučeniâ izmenenij v karboatnyh porodah Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 8-9.

Taalmann, V., Vingisaar, P., Kiipli, T., 1977: Geohimičeskie osobennosti dolomitizirovannyh karboatnyh porod Èstonii [Геохимические особенности доломитизированных карбоатных пород Эстонии]. In: Pirrus, E., Jürgenson, E. (ed.). Opyt izučeniâ izmenenij v karboatnyh porodah Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 8-9.

Sarv, A., Pork, M., Ilves, E., 1982: Stratigraphy and chronology of lake and bog deposits of the Kõivasoo bog. In: Masing, V. (ed.). Peatland ecosystems. Valgus, Tallinn, p. 148-163.

Ilomets, M., 1982: The productivity of sphagnum communities and the rate of peat accumulation in Estonian bogs. In: Masing, V. (ed.). Peatland ecosystems. Valgus, Tallinn, p. 102-116.

Sudov, B., 1977: Redkie èlementy v fosforitah Èstonii i perspektivy ih ispol'zovaniâ [Редкие элементы в фосфоритах Эстонии и перспективы их использования]. Veŝestvennyj sostav fosforitov, Novosibrisk, p. 47-48.

Orru, M., Lode, E., Paal, J., Niitlaan, E., 2011: Eesti soode pindala ja turbavaru. In: Paal, J. (koost, toim) (ed.). Jääksood, nende kasutamine ja korrastamine, Tartu, p. 23-26.

Hang, T., Loopman, A., 1995: Jõed. In: Raukas, A. (koost) (ed.). Eesti. Loodus. Valgus; Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 292-302.

Orviku, Karl, 1961: Antropogeeni (kvaternaari) stratigraafia ja paleogeograafia küsimusi Eestis. In: Orviku, K. (ed.). Geoloogiline kogumik. Eesti NSV TA Loodusuurijate Selts, Tartu, p. 57-69.

Lukašev, V. K., Petersell, V. H., Baigozina, L. M., Sudov, B. A., Simutkina, T. N., Ignatenko, N. I., Okun, L. V., Samoiljukovitč, K. M., 1984: Izučenie form nahoždeniâ metallov v pokrovnyh otloženiâh Èstonii s pomoŝ'û iskusstvennyh sorbentov i drugih metodov [Изучение форм нахождения металлов в покровных отложениях Эстонии с помощью искусственных сорбентов и других методов]. In: Pirrus, E., Jürgenson, E. (ed.). Mineral'nye i geohimičeskie indikatory processov litogeneza v osadočnyh tolŝah Pribaltiki i Belorussii, Tallinn, p. 29-31.

Hütt, G., Molodkov, A., Kessel, H., Raukas, A., 1985: ESR dating of subfossil Holocene shells in Estonia. Nuclear Tracks and Radiation Measurements, 10, 4-6, 891-898. https://doi.org/10.1016/0735-245X(85)90105-X

Arold, I., 1993: Estonian landscapes, Tartu, p. 1-95.

Hang, E., 1976: Surface relief and geological structure as causes of the landscape peculiarities of the Otepää Upland. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 393, 3-24.

Sepp, U., 1962: Maastikulistest kompleksidest merest kerkivatel laidudel. Geograafiliste tööde kogumik, I, Tartu, p. 37-50.

Hang, T., 1986: Eesti jõeorgude geomorfoloogilisest uurimisest. Geograafia rakendusprobleeme Eesti NSV-s, Tallinn, p. 41-45.

Varep, E., 1968: Man and nature. Valgus, Tallinn, p. 1-70.

Lode, E., Terasmaa, J., Vainu, M., Leivits, M., 2012: Basin delineation of small wetlands of Estonia: a LiDAR-based case study for the Selisoo mire and lakes of the Kurtna kame field. Estonia. Geographical studies, 11. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 142-167.

Punning, J.-M., Koff, T., Martma, T., 2000: Stable isotope and pollen records in marl sections from some Estonian lakes and their palaeoclimatic interpretation. Estonia. Geographical studies, 8. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 20-34.

Toots, M., 1988: On the study of some Estonian lakes by stable isotopes. Estonia. Geographical researches, Tallinn, p. 30-37.

Karukäpp, R., Raukas, A., 1976: Stagnant ice features in the Estonian glacial relief. Estonia. Regional studies, Tallinn, p. 34-44.

Orviku, Kaarel, Sepp, U., 1972: Stages of geological development and landscape types of the islets of the West-Estonian Archipelago. Estonia. Geographical studies, Tallinn, p. 15-25.

Raukas, A., 1972: The formation of the Estonian glacial relief. Estonia. Geographical studies, Tallinn, p. 7-14.

Habicht, H.-L., 2015: Antsülusjärve ja Litoriinamere paleogeograafia Tolkuse-Rannametsa piirkonnas setete ja aerolaserskanneerimise kõrgusandmete alusel. Eesti Geograafia Seltsi Publikatsioonid, Tallinn, p. 37-59.

Kessel, H., Hang, T., 1982: Läänemere vanade rannamoodustiste tekketingimused ja levik Matsalu märgalal. Geograafia rakenduslikke aspekte põllumajanduses. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn-Saku, p. 83-85.

Karukäpp, R., Rähni, E., Saarse, L., 1982: Matsalu märgala pinnamood. Geograafia rakenduslikke aspekte põllumajanduses. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn-Saku, p. 78-82.

Saarse, L., Raukas, A., Vares, K., 1982: Matsalu märgala pinnakatte koostis ja kujunemine. Geograafia rakenduslikke aspekte põllumajanduses. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn-Saku, p. 73-77.

Tavast, E., 1982: Matsalu märgala aluspõhja reljeefist. Geograafia rakenduslikke aspekte põllumajanduses. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn-Saku, p. 68-72.

Arold, I., 1982: Tehnogeensetest pinnavormidest Eesti NSV-s. Geograafia rakenduslikke aspekte põllumajanduses. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn-Saku, p. 23-25.

Ritsberg, K., Hang, T., Miidel, A., 2005: Andmeid Emajõe oru geoloogia ja morfoloogia kohta. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 35. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 130-145.

Pirrus, E., 2005: Aluspõhjaastangute karst - Põhja-Eesti paelava iseloomulik geotoop. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 35. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 66-75.

Orviku, Kaarel, Jaagus, J., Kont, A., Ratas, U., Rivis, R., Tõnisson, H., 2005: Rannaprotsesside aktiviseerumise ja kliimamuutuste vahelised seosed Eestis. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 34. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, p. 75-100.

Ratas, U., Rivis, R., Jõgi, J., Orviku Kaarel, 1999: Vaindloo saare loodusest. I. Maastikuline iseloomustus. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 32. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn, p. 103-118.

Saarse, L., 1992: Viitna mõhnastiku ja järvede kujunemisest. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 27. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 30-43.

Miidel, A., 1992: Vaateid maakoore nüüdisliikumistest Eestis. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 27. Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 5-19.

Kildema, K., Saaver, L., Annuka, E., 1987: Esialgseid märkmeid karjääridest kui tehismaastikest Eesti NSV-s. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 20. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 16-34.

Raukas, A., Tavast, E., 1987: Eesti mattunud orgude ehitusest. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat, 20. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 5-15.

Künnapuu, S., 1984: Tehispinnavormidest Eesti NSV-s. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1980. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 157-162.

Hang, E., Miidel, A., 1984: Vooluveetekkelised pinnavormid. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1980. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 131-136.

Kask, I., 1984: Eesti järvenõgude kujunemisest. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1980. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 123-130.

Martin, E., 1984: Rannapungerja ja Tõstamaa luidete ehitusest ja kujunemisest. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1980. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 111-122.

Orviku, Kaarel, 1984: Eesti nüüdispankade morfoloogia ja geoloogilise arengu seaduspärasusi. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1980. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Talliinn, p. 103-110.

Kessel, H., 1984: Läänemere akumulatiivsete rannamoodustiste tekkeprobleemidest Eestis. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1980. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 94-102.

Liivrand, E., Saarse, L., 1984: Jäävaheaegsete setete lasumistingimuste seosest pinnamoega Lõuna-Eestis. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1980. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 73-82.