Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

Täiendavad filtrid:
Autor: Aasta: Pealkiri:


NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailsem päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (54)

Moczydłowska, M., 2005: Taxonomic review of some Ediacaran acritarchs from the Siberian Platform. Precambrian Research, 136, 3-4, 283-307. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2004.12.001

Moczydlowska, M., 2002: Early Cambrian phytoplankton diversification and appearance of trilobites in the Swedish Caledonides with implications for coupled evolutionary events between primary producers and consumers. Lethaia, 35, 3, 207–225. https://doi.org/10.1111/j.1502-3931.2002.tb00079.x

Moczydlowska, M., 1999: The Lower-Middle Cambrian boundary recognised by acritarchs in Baltica and at the margin of Gondwana. Bolletino della Societa Paleontologica Italiana, 38, 207–225.

Eisenack, A., 1955: Chitinozoen, Hystrichosphären und andere Microfossilien aus dem Beyrichia- Kalk. Senckenbergiana Lethaia, 36, 1/2, 157 -188.

Talyzina, N. M., Moldowan, J., Johannisson, A., Fago, F. J., 2000: Affinities of Early Cambrian acritarchs studied by using microscopy, fluorescence flow cytometry and biomarkers. Review of Palaeobotany and Palynology, 108, 1-2, 37-53. https://doi.org/10.1016/S0034-6667(99)00032-9

Talyzina, N. M., 1998: Fluorescence intensity in Early Cambrian acritarchs from Estonia. Review of Palaeobotany and Palynology, 100, 1-2, 99-108. https://doi.org/10.1016/S0034-6667(97)00059-6

Sorci, A., Cirilli, S., Clayton, G., Corrado, S., Hints, O., Goodhue, R., Schito, A., Spina, A., 2020: Palynomorph optical analyses for thermal maturity assessment of Upper Ordovician (Katian-Hirnantian) rocks from Southern Estonia. Marine and Petroleum Geology, 120, 104574. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2020.104574

Arvestål, E. H., Willman, S., 2020: Organic-walled microfossils in the Ediacaran of Estonia: Biodiversity on the East European Platform. Precambrian Research, 341, 105626. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2020.105626

Moczydlowska, M., 1998: Cambrian acritarchs from Upper Silesia, Poland - biochronology and tectonic implications. Fossils and Strata, 38, 207–225.

Moczydlowska, M., 1991: Acritarch biostratigraphy of the Lower Cambrian and the Precambrian-Cambrian boundary in southeastern Poland. Fossils and Strata, 29, 1-127.

Põldvere, Anne, Paalits, I., 1998: Middle and Upper Cambrian. Estonian Geological Sections, 1, 10-11.

Nõlvak, J., 2002: Distribution of chitinozoans. Estonian Geological Sections, 4, 10-12.

Jankauskas, T., Paškevičene, L., 1972: Micropaleontological characteristics of the tremadocian Ülgase member of Estonia [Микропалеонтологическая характеристика юльгазеской пачки тремадока Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 1, 92-93.

Slater, B. J., Harvey, T. H. P., Butterfield, N. J., 2018: Small carbonaceous fossils (SCFs) from the Terreneuvian (lower Cambrian) of Baltica. Palaeontology, 61, 3, 417-439. https://doi.org/10.1111/pala.12350

Volkova, N. A., 1989: Akritarhi verhnej časti pakerortskogo gorizonta severa Èstonii i Leningradskoj oblasti [Акритархи верхней части пакерортского горизонта севера Эстонии и Ленинградской области]. , 4-12.

Volkova, N. A., 1989: Akritarhi pograničnyh otloženij kembriâ i ordovika severa Èstonii [Акритархи пограничных отложений кембрия и ордовика севера Эстонии]. Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Geologicheskaya, 7, 59-67.

Delabroye, A., Vecoli, M., Hints, O., Servais, T., 2011: Acritarchs from the Ordovician–Silurian boundary beds of the Valga-10 drill core, southern Estonia (Baltica) and their stratigraphical and palaeobiogeographical implications. Palynology, 35, 1, 4-45. https://doi.org/10.1080/01916122.2010.491639

Moczydłowska, M., 2011: The early Cambrian phytoplankton radiation: acritarch evidence from the Lükati Formation, Estonia. Palynology, 35, 1, 103-145. https://doi.org/10.1080/01916122.2011.552563

Bockelie, T. G., Kjellström, G., 1979: Middle Ordovician acritarchs from the island of Odinsholm, Estonia. GFF, 101, 3, 205-216. https://doi.org/10.1080/11035897909448574

Paalits, I., 1992: Upper Cambrian acritarchs from boring core M-72 of North Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 41, 1, 29-37.

Paalits, I., 1992: Upper Cambrian acritarchs from the Petseri Formation (East European Platform). Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 956, 44-55.

Jankauskas, T. V., 1975: New Lower Cambrian acritarchs of the Baltic [Новые акритархи нижнего кембрия Прибалтики]. Paleontologicheski Zhurnal, 1, 94-104.

Volkova, N. A., 1973: Acritarchs and the Vendian and Cambrian correlation in the western part of the Russian platform [Акритархи и корреляция венда и кембрия западной части Русской платформы]. Sovetskaya geologiya, 4, 48-62.

Talyzina, N. M., Moczydłowska, M., 2000: Morphological and ultrastructural studies of some acritarchs from the Lower Cambrian Lükati Formation, Estonia. Review of Palaeobotany and Palynology, 112, 1-3, 1-21. https://doi.org/10.1016/S0034-6667(00)00032-4

Kaljo, D., Nõlvak, J., Uutela, A., 1996: More about Ordovician microfossil diversity patterns in the Rapla section, Northern Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 45, 3, 131-148.

Paalits, I., 1995: Acritarchs from the Cambrian-Ordovician boundary beds at Tõnismägi, Tallinn, North Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 44, 2, 87-96.

Volkova, N., 1993: Acritarchs from the Cambrian-Ordovician boundary beds (boring core M-56) of the Estonian near-clint area [Акритархи пограничных отложений кембрия и ордовика приглинтовой полосы Эстонии (скважина М-56)]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 42, 1, 15-22.

Jankauskas, T., Posti, E., 1976: New Cambrian acritarchs from the East Baltic Area [Новые виды акритарх кембрия Прибалтики]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 25, 2, 145-151.

Mens, K., Paalits, I., Puura, I., 1996: Upper Cambrian Acritarchs from the Basal Conglomerate of the Kallavere Formation on the Pakri Peninsula, NW Estonia. Acta Universitatis Carolinae. Geologica, 40, 3/4, 531-543.

Mens, K., Paškevičiene, L., 1981: Environmental control in the distribution of acritarchs in the Lontova Stage of Estonia [О фациальном контроле распределения акритарх в лонтоваском горизонте Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 4, 148-155.

Mens, K., Paalits, I., Puura, I., 1999: Biostratigraphic dating of pebbles from the Upper Cambrian conglomerates in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 48, 3, 140-157.

Mens, K., Viira, V., Paalits, I., Puura, I., 1989: Cambrian-Ordovician boundary beds at Mäekalda, Tallinn, North Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 3, 101-111.

Volkova, N., Mens, K., 1988: Distribution of acritarchs in the Cambrian-Ordovician boundary beds of the Suhkrumägi section (North-Estonia). [Распределение акритарх в пограничных слоях кембрия и ордовика разреза Сухкрумяги (Северная Эстония)]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 37, 3, 97-102.

Uutela, A., Tynni, R., 1991: Ordovician acritarchs from the Rapla borehole, Estonia. Geological Survey of Finland. Bulletin, 353, 1-135.

Paalits, I., 1984: Ülgase kihistiku mikrofütoplanktonist stratotüüpsel alal [Diplomitöö. Juhendajad: A. Rõõmusoks, T. Jankauskas]. Tartu Riiklik Ülikool. Geoloogia kateeder, Tartu, p. 1-40.

Naumova, S. N., 1960: Spore Complexes of the Riphean and Cambrian in the USSR [Спорово-пыльцевые комплексы рифейских и нижнекембрийских отложений СССР]. In: Shatsky, N. S. (ed.). International Geological Congress, XXI session. Reports of Soviet Geologists. Problem 8. Stratigraphy of the Late Pre-Cambrian and Cambrian. Publishing House of Academy of Sciences of USSR, Moscow, p. 109-117.

Delabroye, A., Nõlvak, J., Vecoli, M., Hints, O., 2008: New latest Hirnantian acritarch and chitinozoan assemblages of Baltica (topmost Porkuni Stage, Valga-10 drill core, southern Estonia): biostratigraphical interest. 12th International Palynological Congress and 8th International Organisation of Palaeobotany Conference. Aug. 30- Sept. 5, 2008. Terra Nostra, 2, p. 60-60.

Uutela, A., 2008: Distribution of Cambrian, Ordovician and lowermost Silurian acritarchs. In: Põldvere, A. (ed.). Männamaa (F-367) drill core. Estonian Geological Sections, 9. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 18-23.

Raevskaya, E. G., Hints, O., 2019: Acritarchs from the Middle and Upper Ordovician of Estonia and their stratigraphic implications. In: Obut, O. T., Sennikov, N. V., Kipriyanova, T. P. (ed.). 13th International Symposium on the Ordovician System: Contributions of International Symposium. Novosibirsk, Russia (July 19-22, 2019). Publishing House of SB RAS, Novosibirsk, p. 165-168.

Mens, K., Pirrus, E., 1986: Vendian and Cambrian facial sequence in the North of the Baltic Area [Северо-Прибалтийский фациальный профиль венда и кембрия]. Vendian and Cambrian facies and stratigraphy of the western part of East-European Platform. Eesti NSV TA Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 7-23.

Fridrichsone, A., 1971: Acritarchs Baltisphaeridium and Hystrichosphaeres (?) from the Cambrian sediments of Latvia [Акритархи Baltisphaeridium и гистрихосферы (?) из кембрийских отложений Латвии]. In: Grigelis, A. A. (ed.). Palaeontology and stratigraphy of the Baltic and Byelorussia, III. Mintis, Vilnius, p. 5-17.

Timofejev, B. V., 1959: Drevnejšaâ flora Pribaltiki i eë stratigrafičeskoe značenie [Древнейшая флора Прибалтики и её стратиграфическое значение]. Trudy VNIGRI, 129, Leningrad, p. 1-320.

Paalits, I., 2007: Distribution of Furongian (Upper Cambrian) organic-walled microfossils. In: Põldvere, Anne (ed.). Tsiistre (327) drill core. Estonian Geological Sections, 8. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 9-10.

Paalits, I., 2005: Distribution of Furongian (Upper Cambrian) organic-walled microfossils. In: Põldvere, Anne (ed.). Mehikoorma (421) drill core. Estonian Geological Sections. Geological Survey of Estonia, Tallinn, p. 30-31.

Paalits, I., 1990: Acritarchs. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 101-101.

Paškevičiene, L. T., 1980: Acritarchs from beds around the boundary of the Vendian and Cambrian in the western part of the East European Platform [Акритархи пограничных отложений венда и кембрия запада Восточно-Европейской платформы]. Nauka, Moskva, p. 1-76.

Volkova, N. A., 1983: Middle and Upper Cambrian acritarchs in northwest of the East European Platform [Акритархи среднего и верхнего кембрия северо-запада Восточно-Европейской платформы]. IV All-Union Palynological coference: Stratigraphy and correlation of sediments... (Тjumen 1981), Sverdlovsk, p. 13-17.

Volkova, N. A., 1968: Acritarcha of Precambrian and Lower Cambrian deposits of Estonia [Акритархи докембрийских и кембрийских отложений Эстонии]. In: Keller, B. M. (ed.). Trudy GIN AN SSSR, 188. Nauka, Moscow, p. 8-36.

Kaljo, D., Nõlvak, J., Uutela, A., 1995: Ordovician microfossil diversity patterns in the Rapla section, Northern Estonia. In: Cooper, J. D., Droser, M. L., Finney, S. C. (ed.). Ordovician Odyssey: short Papers for tye Seventh International Symposium on the Ordovician System. Book 77, Fullerton, California, p. 415-418.

Hints, O., Delabroye, A., Nõlvak, J., Servais, T., Uutela, A., Wallin, Å., 2010: Biodiversity patterns of Ordovician marine microphytoplankton from Baltica: Comparison with other fossil groups and sea-level changes. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 294, p. 161-173. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2009.11.003

Volkova, N. A., 1990: Мiddle and Upper Cambrian acritarchs in the East-European platform [Акритархи среднего и верхнего кембрия Восточно-Европейской платформы]. Nauka, Moskva, p. 1-115.

Naumova, S. N., 1968: Zonal Assemblages of Precambrian and Lower Cambrian Plant Microfossils of Eurasia and their Stratigraphic Importance [Зональные комплексы растительных микрофоссилий докембрия и нижнего кембрия Евразии и их стратиграфическое значение]. International Geological Congress, XXII session. Reports of Soviet Geologists. Problem 9. Nauka, Moscow, p. 30-39.

Härmaste, A., 1991: Late Ordovician and Early Silurian acritarchs from Tähkvere borehole nr. 726 [Diplomitöö]. Tartu Ülikool, Tartu.

Volkova, N. A., Kiryanov, V. V., Piskun, L. V., Paškevičiene, L. T., Jankauskas, T. V., 1979: Microflora [Растительные микрофоссилии]. Upper Precambrian and Cambrian paleontology of East-European platform. Nauka, Moskva, p. 7-49.