Kirjanduse otsing ...

Lihtpäring otsib infot kõigilt kirjanduse andmeväljadelt: autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne.

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt Kaljo Kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +Kaljo +Kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -Kaljo +Kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +Kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Detailne päringuvorm valmib 2020. a teises pooles. Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (85)

Orviku, Karl, 1948: Kelmemonoliit. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 4, 1-18.

Varep, E., 1981: Endel Hang. In memoriam. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 570, p. 156-158.

Kuuspalu, T., Kirs, J., 1990: Structural state of potash feldspars from the Estonian crystalline basement. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 885, 3-22.

Kajak, K., 1959: Die Geologie des Väike-Emajõgi-Tales. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 75, 155-184.

Raukas, A., Kont, A., 1984: On the formation and classification of kames. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 676, 76-86.

Vanamb, V., Kirs, J., 1990: Clay minerals from aluminous gneiss weathering crust of the Estonian crystalline basement. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 885, 23-37.

Teder, H., 1959: Uber die Thermolumineszenz der oberordovizischen Karbonatgesteine Estlands [О термолюминесценции карбонатных пород верхнего ордовика Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 75, 98-118.

Rõõmusoks, A., 1959: Akademiker Fr. Schmidt - Gründer der Geologie Estlands. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 75, 5-10.

Linkrus, E., 1984: Formation of landscape units (exemplified by the North-Estonian coastal area). Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 676, 104-117.

Linkrus, E., 1976: The glint headlands and glint bays in the Lahemaa National Park. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, XIII, 25-45.

Kalm, V., 1990: The carbonate content in the fraction 0,1 mm of fluvioglacial deposits in Estonia. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 885, 109-118.

Kuuspalu, T., Vanamb, V., 1975: On the mineralogy of polymetallic mineralization in glacial boulders from Laeva quarry [К минералогии полиметаллической минерализации в валунах из карьера Лаэва]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 359, 142-.

Kalm, V., 1986: The structural pecularities of fluvioglacial deposits in the Estonian SSR [Текстурные особенности флювиогляциальных отложений Эстонской ССР]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 759, 95-105.

Mootse, R., 1986: On the paleomagnetism of Late Devonian sediments in South-East Estonia [О палеомагнетизме верхнедевонских осадочных пород Юro-Восточной Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 759, 68-78.

Lõokene, E., 1959: Geomorphologie des nördlichen Teils des Höhengebites von Sakala. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 75, 119-154.

Vadi, V., 1947: Eesti tervismuda: balneoloogiline uurimus. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. Teaduslik Kirjandus, Tartu, p. 1-144.

Kaup, E. B., 1982: The Uniqueness of the Ecosystems of Antarctic Lakes and Their Protection [Уникальность и защита экосистем Антарктических внутренних водоемов]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 614, 128-132.

Liblik, T., 1969: Ancient coastal form ations on the w est coast of Lake Peipsi [О древних береговых образованиях на западном побережье Чудского озера]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 237, 3-18.

Oraspõld, A., Kala, E., 1982: Lithology of the Vormsi stage in Estonia [Литология вормсиского горизонта в Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 50-74.

Oraspõld, A., 1982: On the lithology of the Porkuni stage in Central Latvia [О литологии поркуниского горизонта в Центральной Латвии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 91-99.

Truu, A., 1963: Die Moore der Estnischen SSR und ihre Erforschung [Исслелование болот Эстонской ССР и краткая их характеристика]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 7, 88-96.

Kink, H., 1982: Water protection in the Lahemaa National Park [Проблемы охраны рек Лахемааского национального парка]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 575, 22-24.

Ainsaar, L., 1990: On the kukersite layers in the Jõhvi and Keila stages in Estonia. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 885, Tartu, 95-108.

Loog, A., Petersell, V., 1990: On distribution of rare elements in Estonian phosphorites. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 885, 68-83.

Vanamb, V., Kuuspalu, T., Utsal, K., 1980: On the mineralogical zoning of the crust of weathering of the Estonian crystalline basement [О минералогической зональности коры выветривания кристаллического фундамента Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 149-166.

Utsal, K., 1971: About the Technique and Methods in the X-ray Investigation of Clay Minerals [О технике и методике исследования глинистых минералов рентгеновскими методами]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 286, 3-51.

Stumbur, H. A., 1956: On the nautiloids of Kohila Subseries (Upper Ordovician of East Baltic) [О наутилоидеях кохилаского яруса (верхний ордовик Прибалтики)]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 42, 176-185.

Linkrus, E., 1974: The Lahemaa National Park. Physico-Geographical Study [ЛАХЕМААСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК\nФизико-географический очерк]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 317, 3-37.

Vanamb, V., Kuuspalu, T., Utsal, K., 1982: On the mineralogical zoning of the crust of weathering of the Estonian crystalline basement [О минералогической зональности\nкоры выветривания кристаллического фундамента Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 149-166.

Eipre, T. F., 1982: The Regime and Resources of the Karst Waters of the Pandivere Upland and the Possibilities for their Use [Режим, ресурсы и возможности использования карстовых вод Пандивереской возвышенности Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 614, 91-96.

Varep, E., 1964: The landscape regions of Estonia. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 156, 3-28.

Heinsalu, Ü., 1982: The karst of the Pandivere Upland and environmental protection [Карст Пандивереской возвышенности и охрана природной среды]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 614, 86-90.

Hang, E., 1976: Surface relief and geological structure as causes of the landscape peculiarities of the Otepää Upland. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 393, 3-24.

Kalm, V., 1986: The petrographical composition of fluvioglacial deposits in the Estonian SSR [Петрографический состав флювиогляциальных отложений Эстонской ССР]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 759, 79-94.

Kirs, J., 1986: X-ray and optical investigation of feldspars from Еstonian early platform potassium granites [Рентгеновское и оптическое изучение полевых шпатов эстонских раннеплатформеиных калиевых\nгранитов]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 759, 3-19.

Utsal, K., 1968: About the Investigation of Microlamination of Argillaceous Rocks with Diffractometric Method [Исследование микрослоистости глинистых пород дифрактометрическим методом]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 221, 40-44.

Utsal, K., 1968: About the X-ray investigation of the Middle Devonian clay minerals in Estonia [О рентгенографическом исследовании глинистых минералов среднедевонских отложений Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 221, 3-32.

Kirs, J., Utsal, K., 1980: Investigation of feldspars by the X-ray powder method [Методика рентгеновского исследования полевых\nшпатов методом порошка]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 100-115.

Aaloe, Ago, 1978: The Kaali meteorite craters [КААЛИСКИЕ МЕТЕОРИТНЫЕ КРАТЕРЫ. ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ I.]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 458, 129-133.

Veber, K., 1963: On the stratigraphy of the raised bogs of Pandivere (Estonian S. S. R.) [К стратиграфии торфяных залежей Пандивереской возвышенности Эстонской ССР]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 145, 104-109.

Stumbur, K. A., 1956: On the fauna of ostracodes of the Porkuni Stage of Estonia [О фауне остракод поркуниского горизонта в Эстонской ССР]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 42, 186-194.

Männil, R. M., 1959: New Representatives of Hoplocrinus from the Middle Ordovician of Estonia [Новые представители рода Hoplocrinus из среднего ордовика Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 75, I, 82-97.

Rõõmusoks, A., 1982: Estonian place names in the stratigraphical nomenclature [Названия местностей Эстонии в стратиграфической номенклатуре]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 3-43.

Linkrus, E., 1971: Geomorphology of the Käsmu Peninsula [О геоморфологии полуострова Кясму]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 288, 3-29.

Oraspõld, A., 1982: Lithological characterisation of the boundary beds of the Vormsi and Pirgu stages in Central Estonia [Литологическая характеристрка пограничных слоев вормсиского и пиргуского горизонтов в средней части Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 75-90.

Linkrus, E., 1982: The geologico-geomorphological base and large landscape units of the Lahemaa National Park [Геолого-геоморфологическая основа и крупные ландшафтные единицы Лахемааского национального парка]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 575, 8-13.

Oraspõld, A., 1964: Structures in some carbonate rocks of the Harjuan series (Upper Ordovician) of Estonia [О некоторых текстурах карбонатных пород харьюской серии (верхний ордовик) в Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 153, 29-41.

Lõokene, E., 1968: Distribution and character of the spring deposits on the Otepää elevation [Allikasetete levik ja iseloom Otepää kõrgustikul]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 213, 34-57.

Utsal, K., 1968: On the Adaption of the Standard X-ray Chamber РКД-57,3 mm for the Investigation of Clay Minerals [Переоборудование стандартной рентгеновской камеры РКД -57,3 мм для изучения глинистых минералов]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 221, 45-48.

Viiding, H., 1965: Problems of methods in the lithologico-mineralogical analysis of sands and silts in the Baltic area [Некоторые методические вопросы литолого-минералогического анализа песчано-алевритовых пород Прибалтики]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 168, 5-27.

Rõõmusoks, A., 1980: Estonian place names in the stratigraphical nomenclature [Eesti kohanimed stratigraafilises nomenklatuuris]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 3-43.

Rõõmusoks, A., 1957: Stratigraphy of the Kukruse Stage (CII) of Estonia [Стратиграфия кукруcеского горизонта (CII) Эстонской ССР]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 46, 101-130.

Rõõmusoks, A., 1964: Some brachiopods from the Ordovician of Estonia [Некоторые брахиоподы из ордовика Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 153, II, 3-28.

Oraspõld, A. L., 1959: Some representatives of the Superfamily Orthacea from the Upper Ordovician of Estonia [Некоторые представители надсемейства Orthacea из верхнего ордовика Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 75, I, 51-79.

Utsal, K., 1981: About using a phon line height on powder pattern for quantitative determination in mixture with carbonate minerals [О возможностях применения высоты линии фона на дифрактограмме для количественного определения Fe2О3 в смесях с карбонатными минералами]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 561, 72-85.

Lõokene, E., 1968: Distribution and character of the travertine deposits on the Haanja elevation [Allikalubja levik ja iseloom Haanja kõrgustikul]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 213, 3-33.

Raukas, A., 1965: Fresh experience gained in the application of mineralogical analysis to Estonian Quaternary deposits [Опыт применения минералогического анализа при исследовании четвертичных отложений Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 168, 68-79.

Puura, E., 1994: Geochemical zonation of Maardu mine tailings dump. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 972, 14, 77-94.

Petersell, V., Loog, A., 1994: Rakvere maardla fosforiidi hapniku, süsiniku ja väävli isotoopsest koostisest. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 972, 14, 50-56.

Tamme, A., 1965: Certain dia- and epigenetic phenomena in the Estonian Middle Devonian [О некоторых диа- и эпигенетических явлениях в среднедевонских отложениях Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 168, 61-67.

Hang, E., Liblik, T., Linkrus, E., 1964: On the relations between Estonian valley terraces and lake and sea levels in the Late-glacial and Holocene periods. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 156, 29-42.

Utsal, K., Utsal, V., 1981: The colour, form of the particles and structural characteristics of the Estonian glauconite at different temperatures below 1500° C [Исследование изменения окраски, формы и структурных особенностей глауконита Эстонии при разных температурах до 1500°С]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 561, 50-71.

Lõokene, E., Utsal, K., 1971: The Mineral Composition and Age of Нolоcene Fresh-Water Carbonate Sediments in Southern Estonia [О минеральном составе и возрасте голоценовых пресноводных карбонатных пород в Южной Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 286, 164-194.

Utsal, K., 1968: The Diffractometric Investigation of the Mineralogical Composition of Sliding Surfaces of the Middle Devonian Argillaceous Rocks in the E.S.S.R. [Исследование минерального состава поверхностей скольжения глинистых пород среднего девона Эстонской ССР с помощью дифрактометрического анализа]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 221, 33-39.

Loog, A., Petersell, V., 1994: The distribution of microelements in Tremadoc graptolitic argillite of Estonia. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 972, 14, 57-76.

Rõõmusoks, A., Loog, A., Kivimägi, E., 1975: On the geology and fauna of the Ülgase member (Lowermost Tremadoc of North Estonia) [О геологии и фауне юльгазеской пачки (нижний тремадок Северной Эстонии)]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 359, VII, 3-13.

Rõõmusoks, A., 1959: Strophomenoidea des Ordoviziums und Silurs von Estlands I. Die Gattung Sowerbyella Jones [Strophomenoidea ордовика и силура Эстонии, I. Род Sowerbyella Jones]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 75, I, 11-50.

Paap, Ü., 1965: Fluctuations in the lithologico-mineralogical composition of Devonian sandstones in Estonia with reference to the oblique lamination of the texture [Колебания литолого-минералогического состава песчаников девона Эстонии на фоне косослоистой текстуры]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 168, 49-60.

Kurvits, T., 1994: Quartz in phosphorite-bearing beds of Rakvere area [Kvarts Rakvere ümbruse fosforiidikihindis]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 972, 14, 40-49.

Loog, A., Petersell, V., 1986: Geochemical indicators of terrigenous sediments forming the Tremadoc in Estonia [Геохимические показатели образования терригенных пород тремадока Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 759, 20-26.

Utsal, K., Utsal, V., 1980: Quantitative distribution of kaolinite and hydromica and their structural characteristics in different fractions of clays from the pit of Joosu [Количественное распределение каолинита и гидрослюды и их структурные особенности в разных фракциях глин в карьере Йоозу]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, VIII, 139-148.

Loog, A., 1968: On the lithology of the sand-aleurolites strata of the Pakerort stage at the outcrop [О литологии песчано-алевролитовой толщи пакерортского горизонта на полосе выхода]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 221, 49-74.

Loog, A., 1980: On the geochemistry of postsedimentary mineral formation in the graptolithic argillites of North-Estonian Tremadoc [К геохимии постседиментационного минералообразования в граптолитовых аргиллитах тремадока Северной Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 8, 44-49.

Petersell, V., Loog, A., Mineyev, D., Petunina, O., 1986: Fluorine, strontium and rare-earths in the phosphorites of Rakvere Phosphorite Distrist [Фтор, стронций и редкие земли в фосфоритах Раквереского фосфоритоносного района]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 759, 27-55.

Oraspõld, A., 1986: The noncarbonate terrigenous component of the Saldus Formation in the Northern part of East Baltic [Некарбонатный терригенный компонент в салдусской свите Северной Прибалтики]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 759, 10, 56-67.

Oraspõld, A., 1975: Lithological charachter of the Pirgu Stage in South-Estonia [Литологическая характеристика пиргуского горизонта в Южной Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 359, VII, 14-32.

Orviku, Karl, 1946: Tartu linna hüdrogeoloogia, Tartu, p. 1-55.

Kuuspalu, T., 1975: Rapakivi granites of the crystalline basement of Estonia [Граниты рапакиви кристаллического фундамента Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 359, VII, 76-141.

Orviku, Karl, 1948: Narvajõe lademe geoloogiast Eesti NSV-s. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 3, 1-81.

Luha, A., 1946: Eesti NSV maavarad. Rakendusgeoloogiline kokkuvõtlik ülevaade. Teaduslik Kirjandus, Tartu, p. 1-176.

Oraspõld, A., 1975: On the lithology of Porkuni Stage in Estonia [Литология поркуниского горизонта в Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 359, 33-75.

Lõokene, E., 1976: The geological basement of the main building of Tartu State University (18 Ülikooli Street) [Tartu Riikliku Ülikooli peahoone (Ülikooli tänav 18) geoloogiline alus]. In: Rõõmusoks, A., Kivila, H. (ed.). Geoloogilised märkmed 3. Looduseuurijate Selts, Tallinn, p. 13-24.

Oraspõld, A., 1980: Lithological characterization of the boundary beds of the Vormsi and Pirgu stages in Central Estonia [Литологическая характеристика пограничных слоев вормсиского и пиргуского горизонтов в средней части Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 8, 75-89.

Kuuspalu, T., Vanamb, V., Utsal, K., 1971: About the Mineralogy of the Crust of Weathering of the Estonian Crystalline Basement [О МИНЕРАЛОГИИ КОРЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ\nКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ФУНДАМЕНТА ЭСТОНИИ]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 286, 52-163.

Oraspõld, A., Kala, E., 1980: Lithology of the Vormsi Stage in Estonia [Литология вормсиского горизонта в Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 51-74.