Kirjanduse otsing ...

Detailotsing on valmimas. Seni saab kasutada lihtpäringu vormi, mis otsib andmeid kõigilt kirjanduse andmeväljadelt (autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne).

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt kaljo kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +kaljo +kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -kaljo +kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (33)

Niinemets, e., Hang, T., 2009: Ostracod assemblages indicating a low water level episode of Lake Peipsi at the beginning of the Holocene . Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 2, 133-147. DOI:10.3176/earth.2009.2.04

Kalm, V., Kadastik, E., 2001: Waterlain glacial diamiction along the Palivere ice-marginal zone on the West Estonian Archipelago, eastern Baltic Sea. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 2, 114-127.

Rattas, M., Kalm, V., 2001: Lithostratigraphy and distribution of tills in the Saadjärve Drumlin Field, east-central Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 1, 24-42.

Königsson, L.-K., Poska, A., 1998: Pitkasoo - a West Estonian Holocene reference site. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 47, 4, 242-261.

Königsson, L.-K., Saarse, L., Veski, S., 1998: Holocene history of vegetation and landscape on the Kõpu Peninsula, Hiiumaa Island, Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 47, 1, 3-19.

Königsson, L.-K., Saarse, L., Veski, S., 1997: Holocene history of vegetation and landscape on the Kõpu Peninsula, Hiiumaa Island, Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 47, 1, 3-19.

Loog, A., 1964: Pakerordi lademe litostratigraafilisest liigestusest avamusel. VII Eesti looduseuurijate päeva ettekannete teesid, Tartu, p. 82-84.

Müürisepp, K., 1962: On the stratigraphy of the Tiskre formation in Estonia [О стратиграфии тискреской свиты Эстонии]. Trudy Instituta geologii AN ESSR, X, 55-60.

Palmre, H., 1962: On the lithostratigraphy of Adavere stage [К литостратиграфии адавереского горизонта]. Trudy Instituta geologii AN ESSR, X, 87-96.

Heinsalu, H. & Raudsep, R., 1993: Lithostratigraphic subdivision of the phosphate-bearing (C3 - O1kl) strata in the Rakvere area of northern Estonia [Rakvere piirkonna (Põhja-Eesti) fosfaatse kihindi (C3 - O1kl) litostratigraafilisest liigestamisest]. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 3.

Utsal, K. & Utsal, V., 1980: Quantitative distribution of kaolinite and hydromica and their structural characteristics in different fractions of clays from the pit of Joosu [Количественное распределение каолинита и гидрослюды и их структурные особенности в разных фракциях глин в карьере Йоозу]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, VIII, 139-148.

Loog, A., 1980: On the geochemistry of postsedimentary mineral formation in the graptolithic argillites of North-Estonian Tremadoc [К геохимии постседиментационного минералообразования в граптолитовых аргиллитах тремадока Северной Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 8, 44-49.

Rõõmusoks, A., 1980: Estonian place names in the stratigraphical nomenclature [Eesti kohanimed stratigraafilises nomenklatuuris]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 3-43.

Mickwitz, A., 1911: Archaikum, Kambrium, Silur. In: Kupffer, K. R. (ed.). Baltische Landeskunde. Verlag von G. Löffler, Riga, p. 138-174.

Oraspõld, A., 1980: Lithological characterization of the boundary beds of the Vormsi and Pirgu stages in Central Estonia [Литологическая характеристика пограничных слоев вормсиского и пиргуского горизонтов в средней части Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 8, 75-89.

Loog, A., 1964: On the lithostratigraphy of the Pakerort Stage in the outcrop area [Pakerordi lademe litostratigraafilisest liigestusest avamusalal]. VII Eesti Looduseuurijate päeva ettekannete teesid, Tartu, p. 82-84.

Kõrvel, V., 1962: On the lithostratigraphy of Rakvere and Nabala formations in northeastern Estonia [К литостратиграфической характеристике раквереской и набалаской свит в северо-восточной части Эстонии]. Trudy Instituta geologii AN ESSR, X, 67-76.

Orviku, Karl, 1958: O litostratigrafii tojlaskogo i kundaskogo gorizontov v Èstonii [О литостратиграфии тойлаского и кундаского горизонтов в Эстонии]. Tezisy dokladov naučnoj sessii, posvâŝennoj 50-j godovŝine so dnâ smerti akademika F. B. Šmidta. Tartu, 8-10 sentâbrâ 1958 goda, Tallinn, p. 30-34.

Oraspõld, A. & Kala, E., 1980: Lithology of the Vormsi Stage in Estonia [Литология вормсиского горизонта в Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 51-74.

Orviku, Karl, 1960: Litofacial peculiarities of Ordovician horizons Volkhov (BII), Kunda (BIII) and Aseri (CIa) in the North of Est. SSR. International Geological Congress, XXI session. Reports of Soviet geologists. Problem 7, 7, Ленинград, p. 71-82.

Rõõmusoks, A., 1960: The Ordovician System. Geology of USSR. Vol XXVIII. Estonian SSR, 28. Gosgeoltehizdat, Moskva, p. 55-113.

Loog, A., Kivimägi, E., 1968: On the lithostratigraphy of the Pakerort Stage in Estonia [Литостратиграфия пакерортского горизонта в Эстонии.]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 17, 4, 374-385.

Orviku, Karl, 1962: Über die Gerölle in der Wolhow- und Kundastufe (Unterordovizium) Estlands [О гальках в волховском и кундаском горизонтах нижнего ордовика Эстонии.]. Trudy Instituta geologii AN ESSR, X, 187-203.

Ainsaar, L., Meidla, T., 2001: Facies and stratigraphy of the Middle Caradoc mixed siliciclastic-carbonate sediments in eastern Baltoscandia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 1, 5-23.

Kala, E., Kajak, K., Mens, K. & Pirrus, E., 1981: Lithostratigraphy and facies of the Lontova stage in Estonia. [Литостратиграфия и фации лонтоваского горизонта в Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 4, 137-147.

Mägi, S., 1984: A characterization of the type sections of the Ontika Subseries [Характеристика страротипа онтикаской подсерии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 3/4, 104-112.

Dronov, A., Meidla, T., Ainsaar, L. & Tinn, O., 2000: The Billingen and Volkhov stages in the northern East Baltic: detailed stratigraphy and lithofacies zonation. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 49, 1, 3-16.

Heinsalu, H., 1987: Lithostratigraphical subdivision of Tremadoc deposits of North Estonia [Литостратиграфическое расчленение тремадокских отложений Северной Эстонии.]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 2, 66-78.

Mägi, S., 1970: The Ontican Rocks in Central and West Estonia [Отложения онтикаского яруса Средней и Западной Эстонии.]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 2, 141-146.

Kaljo, D., Vingisaar, P., 1969: On the sequence of the Raikküla stage in southernmost Estonia [О разрезе райккюлаского горизонта на южной окраине Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 18, 3, 270-277.

Kleesment, A., 1994: Subdivision of the Aruküla Stage on the basis of lithological and mineralogical criteria. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 43, 2, 57-68.

Loog, A., Mens, K., Müürisepp, K., 1966: On the border of the Lontova and Pirita formations in the Baltic [O границе лонтоваской и пиритаской свит нижнего кембрия Прибалтики]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 15, 2, 271-276.

Heinsalu, H., Kurvits, T., Oja, T., 1991: Lithological-mineralogical characteristics of the stratotypical section of the Rannu Member (Cm3 - O1klR) at Saka II, North-East Estonia [Литолого-минералогическая характеристика стратотипического разреза раннуской пачки (Cm3 - O1klR) в Сака II, Северо-Восточная Эстония]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 1, 1-7.