Kirjanduse otsing ...

Detailotsing on valmimas. Seni saab kasutada lihtpäringu vormi, mis otsib andmeid kõigilt kirjanduse andmeväljadelt (autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne).

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt kaljo kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +kaljo +kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -kaljo +kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (15)

Heinsalu, H. & Raudsep, R., 1993: Lithostratigraphic subdivision of the phosphate-bearing (C3 - O1kl) strata in the Rakvere area of northern Estonia [Rakvere piirkonna (Põhja-Eesti) fosfaatse kihindi (C3 - O1kl) litostratigraafilisest liigestamisest]. Bulletin of the Geological Survey of Estonia, 3.

Utsal, K. & Utsal, V., 1980: Quantitative distribution of kaolinite and hydromica and their structural characteristics in different fractions of clays from the pit of Joosu [Количественное распределение каолинита и гидрослюды и их структурные особенности в разных фракциях глин в карьере Йоозу]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, VIII, 139-148.

Loog, A., 1980: On the geochemistry of postsedimentary mineral formation in the graptolithic argillites of North-Estonian Tremadoc [К геохимии постседиментационного минералообразования в граптолитовых аргиллитах тремадока Северной Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 8, 44-49.

Rõõmusoks, A., 1980: Estonian place names in the stratigraphical nomenclature [Eesti kohanimed stratigraafilises nomenklatuuris]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 3-43.

Mickwitz, A., 1911: Archaikum, Kambrium, Silur. In: Kupffer, K. R. (ed.). Baltische Landeskunde. Verlag von G. Löffler, Riga, p. 138-174.

Oraspõld, A., 1980: Lithological characterization of the boundary beds of the Vormsi and Pirgu stages in Central Estonia [Литологическая характеристика пограничных слоев вормсиского и пиргуского горизонтов в средней части Эстонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 8, 75-89.

Loog, A., 1964: On the lithostratigraphy of the Pakerort Stage in the outcrop area [Pakerordi lademe litostratigraafilisest liigestusest avamusalal]. VII Eesti Looduseuurijate päeva ettekannete teesid, Tartu, p. 82-84.

Oraspõld, A. & Kala, E., 1980: Lithology of the Vormsi Stage in Estonia [Литология вормсиского горизонта в Естонии]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 527, 51-74.

Loog, A., Kivimägi, E., 1968: On the lithostratigraphy of the Pakerort Stage in Estonia [Литостратиграфия пакерортского горизонта в Эстонии.]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 17, 4, 374-385.

Ainsaar, L., Meidla, T., 2001: Facies and stratigraphy of the Middle Caradoc mixed siliciclastic-carbonate sediments in eastern Baltoscandia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 50, 1, 5-23.

Heinsalu, H., 1987: Lithostratigraphical subdivision of Tremadoc deposits of North Estonia [Литостратиграфическое расчленение тремадокских отложений Северной Эстонии.]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 36, 2, 66-78.

Kala, E., Kajak, K., Mens, K. & Pirrus, E., 1981: Lithostratigraphy and facies of the Lontova stage in Estonia. [Литостратиграфия и фации лонтоваского горизонта в Эстонии.]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 30, 4, 137-147.

Heinsalu, H., Kurvits, T., Oja, T., 1991: Lithological-mineralogical characteristics of the stratotypical section of the Rannu Member (Cm3 - O1klR) at Saka II, North-East Estonia [Литолого-минералогическая характеристика стратотипического разреза раннуской пачки (Cm3 - O1klR) в Сака II, Северо-Восточная Эстония]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 1, 1-7.

Palmre, H., 1962: K litostratigrafii adavereskogo gorizonta [К литостратиграфии адавереского горизонта]. Trudy Instituta geologii AN ESSR, X, 87-96.

Orviku, Karl, 1958: On lithostratigraphy of the Toila and Kunda stages of Estonia [О литостратиграфии тойлаского и кундаского горизонтов в Эстонии]. Тезисы докладов научной сессии, посвященной 50–й годовщине со дня смерти акад. Ф. Б. Шмидта, Tallinn, p. 30-34.