Kirjanduse otsing ...

Detailotsing on valmimas. Seni saab kasutada lihtpäringu vormi, mis otsib andmeid kõigilt kirjanduse andmeväljadelt (autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne).

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt kaljo kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +kaljo +kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -kaljo +kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (150)

Leitud 150 kirjet, kuvatakse 100 esimest:

Kaljo, D. L. & Kivimägi, E. K., 1976: Zonal stratigraphy of the Estonian Tremadocian [Зональное расчленение тремадока Эстонии]. In: Kaljo D. L. & Koren T. N. (ed.) (ed.). Graptolites and Stratigraphy, Tallinn, p. 53-63.

Kaljo, D. & Kivimägi, E., 1970: On the distribution of graptolites in the dictyonema shale of Estonia and on the uncontemporaneity of its different facies [О раcпределении граптолитов в диктионемовом сланце Эстонии и разновозрастности его фаций.]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 4, 334-341.

Kivimägi, E., 1971: Eesti fosforiidivarud. Eesti Loodus, 5, 293-295.

Kivimägi, E., 1974: Eesti senikasutamata maavara, I, II. Eesti Loodus, 4, 5, 199 - 202; 295-297.

Vantšugov, V., Kivimägi, E., 1979: Geologičeskoe stroenie severo-zapadnoj časti Russkoj platformy. Stratigrafiâ [Геологическое строение северо-западной части Русской платформы. Стратиграфия], Moskva, p. 6-12.

Loog, A., Kivimägi, E., 1970: On the distribution of Estonian obolid phosphorites [О распространении оболовых фосфоритов Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 1, 92-94.

Kivimägi, E., Teedumäe, A., 1971: Results of a complex estimation of the rocks in the phosphorite deposit of Toolse [РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ВСКРЫШНЫХ ПОРОД\nМЕСТОРОЖДЕНИЯ ФОСФОРИТОВ ТООЛСЕ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 20, 3, 243-250.

Kivimägi, E. & Loog, A., 1972: The main structural types of graptolitic argillites of the Toolse deposit [Основные типы текстур граптолитовых аргиллитов месторождения Тоолсе]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 2, 143-147.

Loog, A., Kivimägi, E., 1968: On the lithostratigraphy of the Pakerort Stage in Estonia [Литостратиграфия пакерортского горизонта в Эстонии.]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 17, 4, 374-385.

Maldre, J. J., Kivimägi, E. K., Heinsalu, H. N. & Vantšugov, V. S., 1979: Poleznye iskopaemye vskryšnyh porod fosforitovoj rudy [Полезные ископаемые вскрышных пород фосфоритовой руды]. Nedra, Moskva, p. 107-112.

Utsal, K., Kivimägi, E., Utsal, V., 1982: About the method of investigating Estonian graptolitic argillite and its mineralogy. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, 527, 116-136.

Rõõmusoks, A., Loog, A. & Kivimägi, E., 1975: On the geology and fauna of the Ülgase member (Lowermost Tremadoc of North Estonia) [О геологии и фауне юльгазеской пачки (нижний тремадок Северной Эстонии)]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 359, VII, 3-13.

Kaljo, D. & Jürgenson, E., 1977: Sedimentary facies of the East Baltic Silurian [Фациальная зональность силура Прибалтики]. In: Kaljo, D. (ed.). Facies and fauna of the Baltic Silurian, p. 122-148.

Viira, V., Kivimägi, E., Loog, A., 1970: On the lithology and age of the Varangu Member (Tremadocian, North-Estonia) [О литологии и возрасте варангуской пачки (тремадок Северной Эстонии).]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 2, 147-155.

Kaljo, D., Klaamann, E., Nestor, H., Einasto, R., Jürgenson, E., 1970: Facies and basin development [Фации и развитие бассейна]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 301-317.

Kaljo, D., Viira, V., Klaamann, E., Männil, R., Märss, T., Nestor, V., Nestor H., Rubel, M., Sarv, L., Einasto, R., 1982: The ecological model of the East Baltic Silurian Basin. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Abstracts of the symposium on Theory and practice of ecostratigraphy . Institute of Geology, Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 37-38.

Kaljo, D., 1988: Mõnda diktüoneemast. Eesti Loodus, 11, 745-746.

Kaljo, D., 1958: Ka kivistised vajavad looduskaitset. Eluta looduse kaitse, Tallinn, p. 39-46.

Kaljo, D., 1959: Kivististest ja nende kogumisest. Eesti Loodus, 3, 245-250.

Kaljo, D., 1965: Rugose corals [Ругозы]. Stratigraphy of the USSR. Silurian system. Nedra, Moskva, p. 423-426.

Kaljo, D., Klaamann, E., 1973: Ordovician and Silurian corals. In: Hallam, A. (ed.). Atlas of Palaeobiogeography, Amsterdam, p. 37-45.

Kaljo, D., 1997: Rugose corals. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 223-224.

Kaljo, D. & Mark, E., 1959: Eesti geoloogilisest arenemisest vanaaegkonnas II. Eesti Loodus, 5, 263-266.

Kaljo, D., 1959: Eesti geoloogilisest arenemisest vanaaegkonnas. I. Eesti Loodus, 4, 193 - 199.

Kaljo, D., Oraspõld, A., Rõõmusoks, A., Sarv, L. & Stumbur, H., 1956: Eesti NSV ordoviitsiumi fauna nimestik. II. Keskordoviitsium, Tartu, p. 1-63.

Kaljo, D., 1998: Armin Öpik 100. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 47, 3, 139-140.

Kaljo, D., 1958: Fr. Schmidt - Eesti geoloogia aluste rajaja. Eesti Loodus, 4, 193-196.

Kaljo, D., 2008: Georesources and public policy (continued). Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 3, 123-124.

Kaljo, D., Martma, T., Männik, P. & Viira, V., 1999: Silurian oceanic episodes and carbon isotope shifts: a preliminary Baltic comparison. The Fourth Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. University of Latvia, Riga, p. 40-42.

Kaljo, D., 2003: Distribution and biostratigraphical value of graptolites. Estonian Geological Sections, 5, 15-17.

Kaljo, D. L., 1956: Genera Primitophyllum gen. nov. and Leolasma gen. nov. [Роды Primitophyllum gen. nov. и Leolasma gen. nov.]. Материалы по палеонтологии. Новые семейства и роды. Труды ВСЕГЕИ, нов. cер., вып. 12. Gosgeolizdat, Moskva, p. 35-37.

Kaljo, D., Meidla, T., Rõõmusoks, A., 1999: Valdar Jaanusson 1923-1999. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 48, 4, 253-254.

Kaljo, D., 1978: On the bathymetric distribution of graptolites. Acta Palaeontologica Polonica, 23, 4, 523-531.

Kaljo, D., 1958: Tähelepanekuid tetrakorallide väliskuju olenevuset keskkonna tingimustest. Eesti Loodus, 2, 85-87.

Kaljo, D. L., 1956: On the streptelasmide rugose corals of the Ordovician of East Baltic [О стрептелазматидных ругозах Прибалтийского ордовика]. Trudy Instituta geologii AN ESSR, 1, 68-73.

Kaljo, D., 2007: Editor's preface. Estonian Journal of Earth Sciences, 56, 1, 2-2.

Kaljo, D., Hints, O, 2009: Baltic stratigraphical conferences foster geological cooperation and research in the area. Estonian Journal of Earth Sciences, 58, 1, 1-2.

Kaljo, D. L., 1957: The Baltic Ordovician and Llandoverian Codonophyllacea [Codonophyllacea ордовикa и силурa Прибалтики]. Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 50, 153-168.

Kaljo, D., 2008: Georesources and public policy . Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 2, 55--56.

Kaljo, D., 1991: Valdar Jaanusson - Foreign Member of the Estonian Academy of Sciences. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 2, 86-86.

Kaljo, D., Ainsaar, L., Hints, L., Martma, T., Nõlvak, J. , 2001: Isotoopuuringute tulemusi Eesti paleosoilise arenguloo selgitamisel (Ordoviitsiumi ja Siluri stratigraafia, klimatoloogia ja okeanoloogia). Eesti Vabariigi Teaduspreemiad 2001, Tallinn, p. 52-58.

Kaljo, D., Nestor, H., Einasto, R., 1991: Aspects of Silurian carbonate platform sedimentation. In: Bassett, M. G., Lane, P. D., Edwards, D. (ed.). The Murchison Symposium. Special Papers in Palaeontology, 44, London.

Kaljo, D. L., 1958: Some new and little-known Baltic Tetracorals [Некоторые новые и малоизвестные ругозы Прибалтики.]. Trudy Instituta geologii AN ESSR, III, 101-123.

Kaljo, D., 2006: Preface. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 55, 2, 93-94.

Mustjõgi, E. A., Vantšugov, V. S., Heinsalu, H. N., Gorbunova, L. I., Kivimägi, E. K. & Šatrovskaja, A. M., 1979: Prognoznaâ ocenka fosfatonosnosti ordovika Pribaltiki i rekomendacii dal'nejših poiskovo-razvedočnyh rabot na fosforitovye rudy. Fosfatonosnye ploŝadi i ocenka ih perspektivnosti [Прогнозная оценка фосфатоносности ордовика Прибалтики и рекомендации дальнейших поисково-разведочных работ на фосфоритовые руды. Фосфатоносные площади и оценка их перспективности]. Nedra, Moskva, p. 121-124.

Kaljo, D., Miidel, A., Saarse, L., Soesoo, A., 2005: Anto Raukas - an encyclopaedist in Estonian Quaternary geology. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 54, 1, 3-4.

Kaljo, D., Rõõmusoks, A., 1998: GALR and young Valdar Jaanusson - a chapter in the history of Estonian geological studies. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 47, 2, 130-131.

Kaljo, D., Nestor, H., Puura, V., 1991: Ralf Männil 24. X 1924-27. IX 1990. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 1, 37-37.

Kaljo, D., 1979: Ob èkostratigrafii. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 28, 2, 75-75.

Kaljo, D., Nestor, H., Einasto, R., Jürgenson, E., 1977: Patterns of paleogeographic development of Baltoscandia in Silurian [Закономерности палеогеографического развития балтоскандии в силуре]. Abstracts of the All-Union Conference. September 21-23, 1977, Kiiev, p. 150-152.

Kaljo, D., 2018: Twelve years of the Estonian Journal of Earth Sciences: a survey of achievements and their bearing on Earth sciences in Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 67, 4, 223-225. DOI:10.3176/earth.2018.2

Kaljo, D. & Nestor, H., 1966: Stages of formation of Llandoverian stromatoporoidey and tetracorals of Estonia [Этапность формирования лландоверийских строматопороидей и ругоз Эстонии]. Proceedings of the VIII Session of The All-Union Paleontological Society . Nedra, Moskva, p. 139-143.

Kaljo, D., 1962: On the boundary of Llandovery and Wenlock in the Baltic States [О границе лландовери и венлока в Прибалтике]. Trudy Instituta geologii AN ESSR, X, 97-113.

Kaljo, D. L. & Reiman, V. M., 1958: Two new species of Calostylis from the Llandovery of Estonia [Два новых вида рода Calostylis из нижнего силура Эстонии]. Trudy Instituta geologii AN ESSR, II, 27-31.

Kaljo, D. L., 1960: On some problems of the development of Ordovician tetracorals [Некоторые вопросы развития ордовикскох тетракораллов]. Trudy Instituta geologii AN ESSR, V, 245-258.

Kaljo, D., 2007: Learned societies, their international co-operation, and sustainable use of minerals promote development of human society. Estonian Journal of Earth Sciences, 56, 3, 129-130.

Kaljo, D., 1991: Silurian bioevent studies - a part of the IGCP project 216 Global biological events in Earth history. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 40, 2, 41-42.

Hints, O., Kaljo, D. (eds), 2007: 15th Meeting of the Association of European Geological Societies. Georesources and public policy: research, management, environment. 16-20 September 2007, Tallinn, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 1-83.

Kaljo, D. L., Viira, V. J., Popov, L. J., Sergejeva, S. P., Khazanovich, K. K., Heinsalu, H. N., 1988: Stratigraphy of phosphate bearing sediments of the Lower Ordovician Northern Baltic [Стратиграфия фосфатоносных отложений нижнего ордовика Северной Прибалтики]. Проблемы геологии фосфоритов. Тезисы докладов и путеводитель VI всесоюзного совещания, Tallinn, p. 67-68.

Kaljo, D., Nõlvak, J., Uutela, A., 1995: Ordovician microfossil diversity patterns in the Rapla section, Northern Estonia. In: Cooper, J. D., Droser, M. L., Finney, S. C. (ed.). Ordovician Odyssey: short Papers for tye Seventh International Symposium on the Ordovician System. Book 77, Fullerton, California, p. 415-418.

Aaloe, Ago & Kaljo, D., 1962: A preliminary report on Silurian strata in Ohesaare boring [Краткий обзор силурийских отложений в скважине Охесааре (о-в Сааремаа)]. ENSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi Uurimused X. Trudy Instituta geologii AN ESSR, X, Tallinn.

Rubel, M., Rozman, H., 1977: New species of Silurian rhynchonelloid species of Estonia [Новые брахиоподы Rhynchonellacea из силура Эстонии]. In: Kaljo, D. (ed.). Facies and fauna of the Baltic Silurian. Kaljo, D.. Eesti NSV TA Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 213-239.

Kaljo, D. L., 1958: On the taxonomy of the genus Streptelasma Hall and a description of some new rugose corals [К систематике рода Streptelasma Hall. Описание некоторыых новых тетракораллов]. Trudy Instituta geologii AN ESSR, II, 19-26.

Kaljo, D., Mustjõgi, E., 1984: To the 27th session of the International Geological Congress. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 3/4, 90-91.

Kaljo, D., Mustjõgi, E., 1984: To the 27th session of the International Geological Congress. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 33, 3/4, 89-90.

Kaljo, D., 1978: The Downtonian or Pridolian from the point of view of the Baltic Silurian. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 27, 1, 5-10.

Kaljo, D., 1958: O nekotoryh voprosah razvitiâ ordovikskih tetrakoralov [ O некоторых вопросах развития ордовикских тетракоралов]. Tezisy dokladov naučnoj sessii, posvâŝennoj 50-j godovŝine so dnâ smerti akademika F. B. Šmidta. Tartu, 8-10 sentâbrâ 1958 goda, Tallinn, p. 51-53.

Kaljo, D., 1958: O žizni i tvorčestve akademika F. B. Šmidta [ О жизни и творчестве академика Ф. Б. Шмидта]. Tezisy dokladov naučnoj sessii, posvâŝennoj 50-j godovŝine so dnâ smerti akademika F. B. Šmidta. Tartu, 8-10 sentâbrâ 1958 goda, p. 3-4.

Kaljo, D., Klaamann, E., Nestor, H., 1970: Paleobiogeographic overview of the Ordovician and Silurian corals and stromatoporoids [Палеобиогеографический обзор ордовикских и силурийских кораллов и строматопороидей]. Proceedings of the All-Union Symposium on the study of fossil corals of the USSR, vol. 3. Nauka, Moskva, p. 6-15.

Kaljo, D., 1971: The tectonic factor in the geological history of the East Baltic Basin during the Silurian. Memoirs de Bureau de Recherches Geologique et Minieres, 73, 275-279.

Kaljo, D., 1967: On the age of the lowermost Silurian stages of Estonia. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 16, 1, 62-68.

Kaljo, D. & Viira, V., 1989: Co-occurrences of conodonts and graptolites in the Estonian early Tremadoc. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 38, 3, 97-100.

Kaljo, D., Sarv, L., 1966: On the correlation of the Baltic Upper Silurian. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 15, 2, 277-288.

Kaljo, D, 1971: O graptolitovyh zonah tremadoka i arennra Pribaltijskoj i Moskovskoj sinekliz [О граптолитовых зонах тремадока и ареннrа Прибалтийской и Московской синеклиз]. Transactions of the Institute of Geology and Geophysics, 95, 31-36.

Kaljo, D. & Viira, V., 1968: Note on the age of the Ohesaare Stage of Estonia. A reply to L. E. Fahraeus. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 17, 4, 430-431.

Kaljo, D., Klaamann, E., Viira, V., Männil, R., Märss, T., Nestor, V., Nestor, H., Rubel, M., Sarv, L., Einasto, R., 1987: Ecostratigraphical base of basin analysis (Silurian of Baltic) [Экостратиграфические основы бассейнового анализа (силур Прибалтики)]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 36, 2, 91-92.

Kaljo, D., Kiipli, T. & Martma, T., 1997: Carbon isotope event markers through the Wenlock-Pridoli sequence in Ohesaare (Estonia) and Priekule (Latvia). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 132, 1-4, 211-224. DOI:10.1016/S0031-0182(97)00065-5

Kaljo, D. L., 1961: Some additional data on the study of Ordovician streptelasmids in Estonia [Дополения к изучению стрептеласмид ордовика Эстонии.]. Trudy Instituta geologii AN ESSR, VI, 51-67.

Kaljo, D., Hints, L., Hints, O., Martma, T., Nõlvak, J., 1999: Carbon isotope excursions and coeval biotic-environmental changes in the late Caradoc and Ashgill of Estonia. Acta Universitatis Carolinae. Geologica, 43, 1/2, 507-510.

Kaljo, D., Martma, T., Männik, P., Viira, V., 2003: Implications of Gondwana glaciations in the Baltic late Ordovician and Silurian and a carbon isotopic test of environmental cyclicity. Bulletin de la Societe Geologique de France, 174, 1, 59-66. DOI:10.2113/174.1.59

Kaljo, D., Hints, L., Martma, T., Nõlvak, J., 1998: Refinements of carbon isotope stratigraphy in the latest Ordovician of Estonia. Goldschmidt Conference Toulouse 1998. Mineralogical Magazine, 62A. DOI:10.1180/minmag.1998.62A.2.57

Kaljo, D., Rõõmusoks, A. & Männil, Ralf, 1958: On the Series of the Baltic Ordovician and their significance [О сериях Прибалтийского ордовика и их значении]. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 1, 71-74.

Kaljo, D., Nõlvak, J., Uutela, A., 1996: More about Ordovician microfossil diversity patterns in the Rapla section, Northern Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 45, 3, 131-148.

Kaljo, D., Viira, V., Klaamann, E., Männil, R., Märss, T., Nestor, H., Rubel, M., Sarv, L., Einasto, R., 1983: Ecological model of Silurian basin of the East Baltic [Экологическая модель силурийского бассейна Восточной Прибалтики]. Problems of the Ecology of the Fauna and Flora of Ancient Basins. Transactions of the Paleontological Institute (PIN), 194. Nauka, Moskva.

Kaljo, D., Klaamann, E. & Nestor, H., 1963: Features in common in the Ashgillian coral and stromatoporoid fauna of Estonia and Norway [Некоторые общие черты фауны кораллов и строматопороидей ашгилля Эстонии и Норвегии]. ENSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi Uurimused XIII. Trudy Instituta geologii AN ESSR, XIII.

Kaljo, D. & Martma, T., 2011: Carbon isotope trend in the Mirny Creek area, NE Russia, its specific features and possible implications of the uppermost Ordovician stratigraphy. In: Gutierrez-Marco, J. C., Rabano, I. & Garcia-Bellido, D. (ed.). Ordovician of the World. Cuadernos del Museo GeoMinero, 14. Instituto Geologico y Minero de Espana, Madrid.

Kaljo, D., Vingisaar, P., 1969: On the sequence of the Raikküla stage in southernmost Estonia [О разрезе райккюлаского горизонта на южной окраине Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 18, 3, 270-277.

Kaljo, D., Rubel, M., 1982: Relations of brachiopod communities to facial zones (Silurian, East Baltic) [Связь сообществ брахиопод с фациальной зональностью (силур Прибалтики)]. In: Kaljo, D. L., Klaamann, E. R. (ed.). Silurian assemblages and biozones in the East Baltic region. Valgus, Tallinn, p. 11-34.

Kaljo, D., Heinsalu, H., Mens, K., Puura, I., Viira, V., 1988: Cambrian-Ordovician Boundary beds at Tõnismägi, Tallinn, North Estonia. Geological Magazine, 125, 4, 457-463. DOI:10.1017/S001675680001308X

Raukas, A., Vaikmäe, R., 1998: Dimitri Kaljo 70. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 47, 4, 262-262.

Põlma, L., Nõlvak, J., 1990: Locality 3:2 Lohu quarry. , 142-143.

Isakar, M., 1990: Bivalvia and Gastropoda. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonia Academy of Sciences, Tallinn, p. 64-65.

Nõlvak, J., Meidla, T., 1990: Locality 3:1. Paekna quarry. Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Eds: Kaljo, D. & Nestor, H.. Estonian Acad. Sci., Tallinn, p. 139-142.

Rubel, M., 1990: Silurian braciopods. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonian Acad. Sci., Tallinn, p. 62-63.

Weyer, D., 1982: Das Rugosa-Genus Neotryplasma KALJO (1957) aus dem Ordoviz der europäischen UdSSR. Freiberger Forschungsheft, C366, 3, 89-95.

Soesoo, A., Raukas, A., Nestor, H., 2003: Dimitri Kaljo 75. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 52, 4, 197-198.

Hints L., Meidla, T., Nõlvak, J. , 1990: Locality 2:4 Ristna cliff. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonian Academy of Sciences, Tallinn.

Meidla, T., Hints, L., Männik, P., Nõlvak, J., 1990: Locality 2:3 Aulepa. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 134-136.

Nõlvak, J., 1990: Ordovician chitinozoans. Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Eds: Kaljo, D. & Nestor, H.. Estonian Acad. Sci., Tallinn, p. 77-79.

Orviku, Karl, 1961: Diskontinuiteedipinnad Volhovi ja Kunda lademes [Discontinuity surfaces in Volhov and Kunda Stage]. In: Kaljo, D., Männil, R., Orviku, K. (ed.). Geoloogiline kogumik, Tartu, p. 16-25.