Kirjanduse otsing ...

Detailotsing on valmimas. Seni saab kasutada lihtpäringu vormi, mis otsib andmeid kõigilt kirjanduse andmeväljadelt (autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne).

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt kaljo kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +kaljo +kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -kaljo +kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Otsingu tulemused (90)

Kaljo, D. L. & Kivimägi, E. K., 1976: Zonal stratigraphy of the Estonian Tremadocian [Зональное расчленение тремадока Эстонии]. Kal'o D. L. & Koren' T. N. (red.) Graptolity i stratigrafiâ, Tallinn, p. 56-63.

Kaljo, D. & Kivimägi, E., 1970: On the distribution of graptolites in the dictyonema shale of Estonia and on the uncontemporaneity of its different facies [О раcпределении граптолитов в диктионемовом сланце Эстонии и разновозрастности его фаций.]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 4, 334-341.

Kivimägi, E., 1971: Eesti fosforiidivarud. Eesti Loodus, 5, 293-295.

Kivimägi, E., 1974: Eesti senikasutamata maavara, I, II. Eesti Loodus, 4, 5, 199 - 202; 295-297.

Vantšugov, V., Kivimägi, E., 1979: Geologičeskoe stroenie severo-zapadnoj časti Russkoj platformy. Stratigrafiâ [Геологическое строение северо-западной части Русской платформы. Стратиграфия], Moskva, p. 6-12.

Loog, A., Kivimägi, E., 1970: On the distribution of Estonian obolid phosphorites [О распространении оболовых фосфоритов Эстонии]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 1, 92-94.

Kivimägi, E. & Loog, A., 1972: The main structural types of graptolitic argillites of the Toolse deposit [Основные типы текстур граптолитовых аргиллитов месторождения Тоолсе]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 21, 2, 143-147.

Kivimägi, E., Teedumäe, A., 1971: Results of a complex estimation of the rocks in the phosphorite deposit of Toolse [РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ВСКРЫШНЫХ ПОРОД\nМЕСТОРОЖДЕНИЯ ФОСФОРИТОВ ТООЛСЕ]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 20, 3, 243-250.

Loog, A., Kivimägi, E., 1968: On the lithostratigraphy of the Pakerort Stage in Estonia [Литостратиграфия пакерортского горизонта в Эстонии.]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 17, 4, 374-385.

Maldre, J. J., Kivimägi, E. K., Heinsalu, H. N. & Vantšugov, V. S., 1979: Poleznye iskopaemye vskryšnyh porod fosforitovoj rudy [Полезные ископаемые вскрышных пород фосфоритовой руды]. Nedra, Moskva, p. 107-112.

Utsal, K., Kivimägi, E., Utsal, V., 1982: About the method of investigating Estonian graptolitic argillite and its mineralogy. Acta et Comentationes Universitatis Tartuensis, 527, 116-136.

Rõõmusoks, A., Loog, A. & Kivimägi, E., 1975: On the geology and fauna of the Ülgase member (Lowermost Tremadoc of North Estonia) [О геологии и фауне юльгазеской пачки (нижний тремадок Северной Эстонии)]. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 359, VII, 3-13.

Kaljo, D. & Jürgenson, E., 1977: Sedimentary facies of the East Baltic Silurian [Фациальная зональность силура Прибалтики]. In: Kaljo, D. (ed.). Facies and fauna of the Baltic Silurian, p. 122-148.

Kaljo, D., Klaamann, E., Nestor, H., Einasto, R., Jürgenson, E., 1970: Facies and basin development [Фации и развитие бассейна]. In: Kaljo, D. (ed.). The Silurian of Estonia. Valgus, Tallinn, p. 301-317.

Kaljo, D., Viira, V., Klaamann, E., Männil, R., Märss, T., Nestor, V., Nestor H., Rubel, M., Sarv, L., Einasto, R., 1982: The ecological model of the East Baltic Silurian Basin. In: Kaljo, D., Klaamann, E. (ed.). Abstracts of the symposium on Theory and practice of ecostratigraphy . Institute of Geology, Estonian Academy of Sciences, Tallinn, p. 37-38.

Viira, V., Kivimägi, E. & Loog, A., 1970: On the lithology and age of the Varangu Member (Tremadocian, North-Estonia) [О литологии и возрасте варангуской пачки (тремадок Северной Эстонии).]. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 19, 2, 147-155.

Kaljo, D., 1958: Ka kivistised vajavad looduskaitset. Eluta looduse kaitse, Tallinn, p. 39-46.

Kaljo, D., 1978: On the bathymetric distribution of graptolites. Acta Palaeontologica Polonica, 23, 523-531.

Kaljo, D., 1965: Rugose corals [Ругозы]. Stratigraphy of the USSR. Silurian system. Nedra, Moskva, p. 423-426.

Kaljo, D., Klaamann, E., 1973: Ordovician and Silurian corals. In: Hallam, A. (ed.). Atlas of Palaeobiogeography, Amsterdam, p. 37-45.

Kaljo, D., 1997: Rugose corals. In: Raukas, A., Teedumäe, A. (ed.). Geology and mineral resources of Estonia. Estonian Academy Publishers, Tallinn, p. 223-224.

Kaljo, D., Oraspõld, A., Rõõmusoks, A., Sarv, L. & Stumbur, H., 1956: Eesti NSV ordoviitsiumi fauna nimestik. II. Keskordoviitsium, Tartu, p. 1-63.

Kaljo, D., 1958: Fr. Schmidt - Eesti geoloogia aluste rajaja. Eesti Loodus, 4, 193-196.

Kaljo, D., Martma, T., Männik, P. & Viira, V., 1999: Silurian oceanic episodes and carbon isotope shifts: a preliminary Baltic comparison. The Fourth Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. University of Latvia, Riga, p. 40-42.

Kaljo, D., 2003: Distribution and biostratigraphical value of graptolites. Estonian Geological Sections, 5, 15-17.

Kaljo, D., Nestor, H., Einasto, R., 1991: Aspects of Silurian carbonate platform sedimentation. In: Bassett, M. G., Lane, P. D., Edwards, D. (ed.). The Murchison Symposium. Special Papers in Palaeontology, 44, London.

Kaljo, D., Nestor, H., Einasto, R., Jürgenson, E., 1977: Patterns of paleogeographic development of Baltoscandia in Silurian [Закономерности палеогеографического развития балтоскандии в силуре]. Abstracts of the All-Union Conference. September 21-23, 1977, Kiiev, p. 150-152.

Kaljo, D., 2018: Twelve years of the Estonian Journal of Earth Sciences: a survey of achievements and their bearing on Earth sciences in Estonia. Estonian Journal of Earth Sciences, 67, 4, 223-225. DOI:10.3176/earth.2018.2

Kaljo, D. & Viira, V., 1989: Co-occurrences of conodonts and graptolites in the Estonian early Tremadoc. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 38, 3, 97-100.

Hints, O., Kaljo, D. (eds), 2007: 15th Meeting of the Association of European Geological Societies. Georesources and public policy: research, management, environment. 16-20 September 2007, Tallinn, Estonia. Abstracts. Geological Society of Estonia, Tallinn, p. 1-83.

Kaljo, D. L., Viira, V. J., Popov, L. J., Sergejeva, S. P., Khazanovich, K. K., Heinsalu, H. N., 1988: Stratigraphy of phosphate bearing sediments of the Lower Ordovician Northern Baltic [Стратиграфия фосфатоносных отложений нижнего ордовика Северной Прибалтики]. Проблемы геологии фосфоритов. Тезисы докладов и путеводитель VI всесоюзного совещания, Tallinn, p. 67-68.

Rubel, M., Rozman, H., 1977: New species of Silurian rhynchonelloid species of Estonia [Новые брахиоподы Rhynchonellacea из силура Эстонии]. In: Kaljo, D. (ed.). Facies and fauna of the Baltic Silurian. Kaljo, D.. Eesti NSV TA Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 213-239.

Kaljo, D., Nõlvak, J., Uutela, A., 1995: Ordovician microfossil diversity patterns in the Rapla section, Northern Estonia. Ordovician Odyssey: short Papers for tye Seventh International Symposium on the Ordovician System. Book 77. Eds: Cooper, J. D., Droser, M. L. & Finney, S. C. , Fullerton, California, p. 415-418.

Kaljo, D., Klaamann, E., Nestor, H., 1970: Paleobiogeographic overview of the Ordovician and Silurian corals and stromatoporoids [Палеобиогеографический обзор ордовикских и силурийских кораллов и строматопороидей]. Proceedings of the All-Union Symposium on the study of fossil corals of the USSR, vol. 3. Nauka, Moskva, p. 6-15.

Kaljo, D., 1971: The tectonic factor in the geological history of the East Baltic Basin during the Silurian. Memoirs de Bureau de Recherches Geologique et Minieres, 73, 275-279.

Kaljo, D. & Viira, V., 1968: Note on the age of the Ohesaare Stage of Estonia. A reply to L. E. Fahraeus. Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry and Geology, 17, 4, 430-431.

Kaljo, D., Klaamann, E., Viira, V., Männil, R., Märss, T., Nestor, V., Nestor, H., Rubel, M., Sarv, L., Einasto, R., 1987: Ecostratigraphical base of basin analysis (Silurian of Baltic) [Экостратиграфические основы бассейнового анализа (силур Прибалтики)]. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 36, 2, 91-92.

Kaljo, D., Kiipli, T. & Martma, T., 1997: Carbon isotope event markers through the Wenlock-Pridoli sequence in Ohesaare (Estonia) and Priekule (Latvia). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 132, 1-4, 211-224. DOI:10.1016/S0031-0182(97)00065-5

Mustjõgi, E. A., Vantšugov, V. S., Heinsalu, H. N., Gorbunova, L. I., Kivimägi, E. K. & Šatrovskaja, A. M., 1979: Prognoznaâ ocenka fosfatonosnosti ordovika Pribaltiki i rekomendacii dal'nejših poiskovo-razvedočnyh rabot na fosforitovye rudy. Fosfatonosnye ploŝadi i ocenka ih perspektivnosti [Прогнозная оценка фосфатоносности ордовика Прибалтики и рекомендации дальнейших поисково-разведочных работ на фосфоритовые руды. Фосфатоносные площади и оценка их перспективности]. Nedra, Moskva, p. 121-124.

Kaljo, D., Martma, T., Männik, P., Viira, V., 2003: Implications of Gondwana glaciations in the Baltic late Ordovician and Silurian and a carbon isotopic test of environmental cyclicity. Bulletin de la Societe Geologique de France, 174, 1, 59-66. DOI:10.2113/174.1.59

Kaljo, D., Hints, L., Hints, O., Martma, T., Nõlvak, J., 1999: Carbon isotope excursions and coeval biotic-environmental changes in the late Caradoc and Ashgill of Estonia. Acta Universitatis Carolinae. Geologica, 43, 1/2, 507-510.

Kaljo, D., Hints, L., Martma, T., Nõlvak, J., 1998: Refinements of carbon isotope stratigraphy in the latest Ordovician of Estonia. Goldschmidt Conference Toulouse 1998. Mineralogical Magazine, 62A. DOI:10.1180/minmag.1998.62A.2.57

Kaljo, D., Nõlvak, J., Uutela, A., 1996: More about Ordovician microfossil diversity patterns in the Rapla section, Northern Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 45, 3, 131-148.

Kaljo, D., Viira, V., Klaamann, E., Männil, R., Märss, T., Nestor, H., Rubel, M., Sarv, L., Einasto, R., 1983: Ecological model of Silurian basin of the East Baltic [Экологическая модель силурийского бассейна Восточной Прибалтики]. Problems of the Ecology of the Fauna and Flora of Ancient Basins. Transactions of the Paleontological Institute (PIN), 194. Nauka, Moskva.

Kaljo, D. & Martma, T., 2011: Carbon isotope trend in the Mirny Creek area, NE Russia, its specific features and possible implications of the uppermost Ordovician stratigraphy. In: Gutierrez-Marco, J. C., Rabano, I. & Garcia-Bellido, D. (ed.). Ordovician of the World. Cuadernos del Museo GeoMinero, 14. Instituto Geologico y Minero de Espana, Madrid.

Kaljo, D., Hints, L., Martma, T., Nõlvak, J., Oraspõld, A., 2004: Late Ordovician carbon isotope trend in Estonia, its significance in stratigraphy and environmental analysis. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 210, 2-4, 165-185. DOI:10.1016/j.palaeo.2004.02.044

Kaljo, D., Grytsenko, V., Martma, T., Mõtus, M.-A., 2007: Three global carbon isotope shifts in the Silurian of Podolia (Ukraine): stratigraphical implications. Estonian Journal of Earth Sciences, 56, 4, 205-220. DOI:10.3176/earth.2008.1.03

Kaljo, D., Heinsalu, H., Mens, K., Puura, I., Viira, V., 1988: Cambrian-Ordovician Boundary beds at Tõnismägi, Tallinn, North Estonia. Geological Magazine, 125, 4, 457-463. DOI:10.1017/S001675680001308X

Isakar, M., 1990: Bivalvia and Gastropoda. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonia Academy of Sciences, Tallinn, p. 64-65.

Rubel, M., 1990: Silurian braciopods. In: Kaljo, D., Nestor, H. (ed.). Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Estonian Acad. Sci., Tallinn, p. 62-63.

Nõlvak, J., Meidla, T., 1990: Locality 3:1. Paekna quarry. Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Eds: Kaljo, D. & Nestor, H.. Estonian Acad. Sci., Tallinn, p. 139-142.

Nõlvak, J., 1990: Ordovician chitinozoans. Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Eds: Kaljo, D. & Nestor, H.. Estonian Acad. Sci., Tallinn, p. 77-79.

Orviku, Karl, 1961: Diskontinuiteedipinnad Volhovi ja Kunda lademes [Discontinuity surfaces in Volhov and Kunda Stage]. In: Kaljo, D., Männil. R., Orviku, K. (ed.). Geoloogiline kogumik. K, Tartu, p. 16-25.

Hints, L., Nõlvak, J., 1990: Locality 2:1. Peetri hill. Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Eds: Kaljo, D. & Nestor, H.. Est. Acad. Sci., Tallinn, p. 128-131.

Kaljo, D. & Märss, T., 1991: Pattern of some Silurian bioevents. Historical Biology, 5, 2-4, 145-152. DOI:10.1080/10292389109380397

Kaljo, D., Borovko, N., Heinsalu, H. Khazanovich, K., Mens, K., Popov, L., Sergejeva, S., Sobolevskaja, R., 1986: The Cambrian-Ordovician boundary in the Baltic-Ladoga clint area (North Estonia and Leningrad Region, USSR). Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Geology, 35, 3, 97-108.

Heinsalu, H., 1990: Loc. 1:1. Ülgase outcrop. Loc. 1:2. Maardu quarry. Loc. 1:3. Suhkrumägi outcrop. Field Meeting Estonia 1990. An Excursion Guidebook. Eds: Kaljo, D. & Nestor, H.. Estonian Acad. Sci., Tallinn, p. 121-124.

Kaljo, D., Rubel, M., 1982: Relations of brachiopod communities to facial zones (Silurian, East Baltic) [Связь сообществ брахиопод с фациальной зональностью (силур Прибалтики)]. Кальо Д. & Клааманн Э. (рeд) Сообщества и биозоны в силуре Прибалтики. Valgus, Tallinn, p. 11-34.

Gouldey, J.C., Saltzman, M.R., Young, S.A., Kaljo, D., 2010: Strontium and carbon isotope stratigraphy of the Llandovery (Early Silurian): Implications for tectonics and weathering. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 296, 264-275. DOI:10.1016/j.palaeo.2010.05.035

Aaloe, A., Hints, L. & Nestor, H. (koostajad), 2018: Dimitri Kaljo teadustöö ja publikatsioonid. TalTech Geoloogia Instituut, Tallinn, p. 1-90. DOI:10.15152/GEO.281

Hints, L., Rozhnov, S., Solovjev, A., 1989: Peculiar crinoid holdfasts from the Ordovician of Estonia [Своеобразные прикрепительные образования морских лилий из ордовика Эстонии.]. Fossil and Recent Echinoderm researches. Kaljo, D. L. (Eds.). Academy of Sciences of the Estonian SSR, Tallinn, p. 134-138.

Põldvere, Anne, Kleesment, A., Mens, K., Niin, M., Nestor, V., Märss, T., Kaljo, D., Männik, P., Nõlvak, J., Meidla, T., Martma, T., Kiipli, T., Kallaste, T., Shogenova, A., Jõeleht, A., Einasto, R. & Vaher, R. , 2003: Ruhnu (500) drill core. Ruhnu (500) drill core. Estonian Geological Sections. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn.

Heinsalu, H., Kaljo, D., Kurvits, T. & Viira, V., 2003: The stratotype of the Orasoja Member (Tremadocian, Northeast Estonia): lithology, mineralogy, and biostratigraphy. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 52, 3, 135-154.

Rozhnov, S. V., Männil, R. M., Nestor, H. E., 1989: Pisocrinid crinoids from the Lower Silurian of the East Baltic [Морские лилии пизокриниды из нижнего силура Прибалтики]. Fossil and Recent Echinoderm researches. Kaljo, D. L. (Eds.). Academy of Sciences of the Estonian SSR, Tallinn, p. 73-80.

Kaljo, D., Boucot, A., Corfield, R., Herisse, A., Koren, T., Kriz, J., Männik, P., Märss, T., Nestor, V., Shaver, R., Siveter, D., Viira, V., 1996: Silurian Bio-Events. Walliser, O. H. (ed). Global Events and Event Stratigraphy in the Phanerozoic. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, p. 173-224. DOI:10.1007/978-3-642-79634-0_10

Bowman, C., Young, S., Kaljo, D., Eriksson, M., Them, T., Martma, T., Hints, O., Owens, J., 2018: Thallium Isotopic Evidence for Widespread Oceanic Anoxia Associated with the Late Silurian Lau Extinction Event. Goldschmidt Abstracts: Goldschmidt 2018, Boston, 12-17 August 2018. Geochemical Society and the European Association of Geochemistry, p. 1.

Kaljo, D. & Martma, T., 2006: Application of carbon isotope stratigraphy to dating the Baltic Silurian rocks. GFF, 128, 2, 123-129. DOI:10.1080/11035890601282123

Hints, O., Kaljo, D., Lepland, A., Liiv, M., Martma, T., Ainsaar, L., 2019: Paired organic and carbonate carbon isotope records through the Middle and Upper Ordovician of Estonia. In: Obut, O.T., Sennikov, N.V., Kipriyanova, T.P. (ed.). 13th International Symposium on the Ordovician System: Contributions of International Symposium. Novosibirsk, Russia (July 19-22, 2019). Publishing House of SB RAS, Novosibirsk, p. 75-77.

Young, S., Saltzman, M., Ausich, W., Desrochers, A., Kaljo, D., 2010: Did changes in atmospheric CO2 coincide with latest Ordovician glacial–interglacial cycles?. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 296. DOI:10.1016/j.palaeo.2010.02.033

Dronov, A. V., Ainsaar, L., Kaljo, D., Meidla, T., Saadre, T. & Einasto, R., 2011: Ordovician of Baltoscandia: facies, sequences and sea-level changes. Ordovician of the World. Cuadernos del Museo Geominero, 14. Instituto Geologico y Minero de Espana. Gutierrez-Marco, J. C., Rabano, I. & Garcia-Bellido, D. (eds.) 2011.. Cuadernos del Museo GeoMinero. Instituto Geologico y Minero de Espana, Madrid.

Hints, O., Kaljo, D., Kaptein, K., Martma, T. & Munnecke, A., 2017: Variations in carbon isotope composition of microfossils and bulk organic matter from the Middle Ordovician through Wenlock in Estonia. , 36-37.

Kaljo, D., 2004: Diversity of late Ordovician rugose corals in Baltoscandia: role of environmental changes and comparison with other areas. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 53, 4, 233-245.

Kaljo, D., Hints, L., Hints, O., Männik, P., Martma, T. & Nõlvak, J., 2011: Katian prelude to the Hirnantian (Late Ordovician) mass extinction: a Baltic perspective. Geological Journal, 46, 5, 464-477. DOI:10.1002/gj.1301

Heinsalu, H., Aaloe, A., Bauert, H., Bitjukova, L., Viira, V., Kaljo, D., Kurvits, T., Mägi, S., Põlma, L. & Jürgenson, E., 1988: The study of the structure and composition of the shale strata of the Lower Ordovician and stratigraphy of the overlying sediments in North-Western Estonia [Исследование строения и состава сланценосной толщи нижнего ордовика и стратиграфии перекрывающих отложении в cеверо-западной Эстонии ]. TAGI, käsikiri.

Hints, L., Oraspõld, A. & Kaljo, D., 2000: Stratotype of the Porkuni Stage with comments on the Röa Member (uppermost Ordovician, Estonia). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 49, 3, 177-199.

Kaljo, D., Hints, L., Martma, T., Nõlvak, J., 2017: A multiproxy study of the Puhmu core section (Estonia, Upper Ordovician): consequences for stratigraphy and environmental interpretation. Estonian Journal of Earth Sciences, 66, 2, 77-92. DOI:10.3176/earth.2017.08

Kaljo, D., Einasto, R., Martma, T., Märss, T., Nestor, V. & Viira, V., 2015: A bio-chemostratigraphical test of the synchroneity of biozones in the upper Silurian of Estonia and Latvia with some implications for practical stratigraphy. Estonian Journal of Earth Sciences, 64, 4, 267-283. DOI:10.3176/earth.2015.33

Kaljo, D., Männik, P., Martma, T., Nõlvak, J., 2012: More about the Ordovician-Silurian transition beds at Mirny Creek, Omulev Mountains, NE Russia: carbon isotopes and conodonts. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 4, 277-294. DOI:10.3176/earth.2012.4.07

Viira, V., Kaljo, D., Kleesment, A., Kurik, E., Männil, Reet, Märss, T., Rubel, M., Sarv, L., Jürgenson, E., 1973: Key section of the Upper Silurian and Lower Devonian of the North Baltic [Стратотипические разрезы верхнего силура и нижнего девона Северной Прибалтики]. GI aruanne, p. 1-341.

Kaljo, D., Martma, T., Grytsenko, V., Brazauskas, A., Kaminskas, D., 2012: Přídolí carbon isotope trend and upper Silurian to lowermost Devonian chemostratigraphy based on sections in Podolia (Ukraine) and the East Baltic area. Estonian Journal of Earth Sciences, 61, 3, 162-180. DOI:10.3176/earth.2012.3.03

Kaljo, D., Martma, T., Saadre, T., 2007: Post-Hunnebergian Ordovician carbon isotope trend in Baltoscandia, its environmental implications and some similarities with that of Nevada. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 245, 1-2, 138-155. DOI:10.1016/j.palaeo.2006.02.020

Kaljo, D., Hints, L., Männik, P. & Nõlvak, J., 2008: The succesion of Hirnantian events based on data from Baltica: brachiopods, chitinozoans, conodonts, and carbon isotopes. Estonian Journal of Earth Sciences, 57, 4, 197-218. DOI:10.3176/earth.2008.4.01

Ainsaar, L., Kaljo, D., Martma, T., Meidla, T., Männik, P., Nõlvak, J., Tinn, O., 2010: Middle and Upper Ordovician carbon isotope chemostratigraphy in Baltoscandia: a correlation standard and clues to environmental history. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 294, 3-4, 189-201. DOI:10.1016/j.palaeo.2010.01.003

Vinn, O., Liang, K., Toom, U., 2017: Endobiotic rugose coral symbionts in Silurian tabulate corals from Estonia (Baltica). Palaios, 32, 3, 158-165. DOI:10.2110/palo.2016.084

Kiipli, T., Kiipli, E., Kaljo, D., 2010: Silurian sea level variations estimated using SiO2/Al2O3 and K2O/Al2O3 ratios in the Priekule drill core section, Latvia. Bolletino della Societa Paleontologica Italiana, 49, 55-63.

Bowman, C. N., Young, S. A., Kaljo, D., Eriksson, M. E., Them, T. R., Hints, O., Martma, T., Owens, J. D., 2019: Linking the progressive expansion of reducing conditions to a stepwise mass extinction event in the late Silurian oceans. Geology, 47, 1, 968-972. DOI:10.1130/G46571.1

Martma, T., Brazauskas, A., Kaljo, D., Kaminskas, D., Musteikis, P., 2005: The Wenlock-Ludlow carbon isotope trend in the Vidukle core, Lithuania, and its relations with oceanic events. Geological Quarterly, 49, 2, 223-234.

Ebbestad, J. O. R., Högström, A. E. S., Frisk, Ǻ. M., Martma, T., Kaljo, D., Kröger, B., Pärnaste, H., 2015: Terminal Ordovician stratigraphy of the Siljan district, Sweden. GFF, 137, 1, 36-56. DOI:10.1080/11035897.2014.945620

Hints, L., Hints, O., Kaljo, D., Kiipli, T., Männik, P., Nõlvak, J., Pärnaste, H., 2010: Hirnantian (latest Ordovician) bio- and chemostratigraphy of the Stirnas-18 core, western Latvia. Estonian Journal of Earth Sciences, 59, 1, 1-24. DOI:10.3176/earth.2010.1.01

Cramer, B. D., Loydell, D. K., Samtleben, C., Munnecke, A., Kaljo, D., Männik, P., Martma, T., Jeppsson, L., Kleffner, M. A., Barrick, J. E., Johnson, C. A., Emsbo, P., Joachimski, M. M., Bickert, T. & Saltzman, M. R., 2010: Testing the limits of Paleozoic chronostratigraphic correlation via high-resolution (<500 k.y.) integrated conodont, graptolite, and carbon isotope (δ13Ccarb) biochemostratigraphy across the Llandovery-Wenlock (Silurian) boundary: Is a unified Phanerozoic time scale achievable?. Geological Society of America Bulletin, 122, 9-10, 1700-1716. DOI: https://doi.org/10.1130/B26602.1