e·maapõu
Eesti maapõue-alaste teavikute register


Rakendus valmib 2020. a lõpuks. Seni saab kasutada portaali osalist funktsionaalsust või pöörduda geokogude kirjanduse mooduli poole.

Infot Eesti geoloogia ja maavarade kohta leiab inglisekeelsest raamatust Raukas & Teedumäe (eds), 1997: Geology and Mineral Resource of Estonia

Kirjanduse otsing ...

Detailotsing on valmimas. Seni saab kasutada lihtpäringu vormi, mis otsib andmeid kõigilt kirjanduse andmeväljadelt (autor, aasta, pealkiri, ajakirja nimi, kogumik, abstrakt, märksõnad, doi jne).

(1) otsida saab ühe või mitme sõna järgi, tulemustes kuvatakse kirjed, kus vähemalt üks neist on olemas (nt kaljo kivimägi);
(2) kui lisad märksõna ette "+" märgi, siis otsitakse vaid kirjeid, kus see märksõna sisaldub (nt +kaljo +kivimägi);
(3) märksõna välistamiseks kasuta "-" märki (nt -kaljo +kivimägi);
(4) pimeotsingu tähiseks on * (nt litostrat*);
(5) kindla fraasi otsinguks ümbritse see jutumärkidega (nt "tartu riikliku ülikooli");
(6) kombineeri eelnevaid võimalusi (nt +"estonian journal of earth sciences" +kaljo +year:[2010 TO *] annab tulemuseks kõik Dimitri Kaljo artiklid ajakirjas EJES);

NB! Otsingutulemuste hulgas kuvatakse vaikimisi vaid kontrollitud kirjeid, mis on otseselt seotud Eestiga. Näita kõiki publikatsioone.

Andmete sisestamine ja märksõnadega varustamine kestab 2020. a lõpuni ning seda finantseerib KIKi projekt "Eesti maapõue trükiste andmebaas".

Viimati lisatud/muudetud (kokku 4377)

Rõuk, A.-M., 1972: Türi voorestiku geomorfoloogiast. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1970. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 19-37.

Arold, I., 1971: Vääna ümbruse geomorfoloogils-maastikuline ülevaade. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1969. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 35-53.

Aaloe, Ago, 1969: V meteoriitikaekspeditsioonil Sihhote-Alinis. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1967/1968. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 276-280.

Hang, E., 1969: Ühest K. E. Baeri nimega seotud probleemist geomorfoloogias. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1967/1968. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 239-256.

Linkrus, E., 1969: Pärispea poolsaare geomorfoloogiast. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1967/1968. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 24-49.

Raukas, A., 1968: Eesti luiteliivade koostisest ja kihilisusest. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1966. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 72-88.

Allikvee, H., 1968: Alutaguse soode maastikulis-sooteaduslik iseloomustus. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1966. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 46-71.

Miidel, A., 1966: On the connection of the directions of Estonian valleys with the directions of tectonic joints. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1964/1965. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 18-33.

Miidel, A., 1966: On the connection of contemporary movements of the earth's crust with the erosional-accumulative action of rivers in Estonia. Proc. of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Ser. Tech. and Phys.-Mat. Sciences, 15, 1, 121-133.

Müürisepp, K., 1963: Eesti maavarade kasutamise perspektiividest. Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1962. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 98-106.

Männil, Ralf, 1962: Jääkriimude suunast Eestis. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1960/61. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 13-28.

Müürisepp, K., 1962: Aseri lasumusrikkest. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1960/61. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 5-12.

Müürisepp, K., 1960: Mineraalsete pigmentide tootmise võimalustest Eesti NSV-s. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1959. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 167-175.

Lillema, A., 1960: Eesti NSV mullastikukaart (1 : 1 500 000). Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1959. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 66-81.

Kurm, H., 1960: Eesti NSV soode leviku ja ehituse seaduspärasustest. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1959. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 42-65.

Pärna, K., 1960: Tartu ümbruse pinnastest. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1959. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 21-41.

Pärna, K., 1960: Zur Geologie des Baltischen Eisstausees sowie der lokalen grossen Eisstauseen auf dem Territorium der Estnischen SSR. ENSV TA Geoloogia Instituudi uurimused, V, 269-278.

Kurm, H., 1959: Füüsilis-geograafiliste tingimuste mõjust soostumisprotsessile Lääne-Eestis. Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1958. Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Tallinn, p. 95-114.

Künnapuu, S., 1959: Rannamoodustused Tallinnas. Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat 1958, 51. Loodusuurijate Selts Eesti NSV Teaduste Akadeemia juures, Tallinn, p. 301-314.

Rõõmusoks, A., 1953: New data on the Ordovician trilobite genus Chasmops of Estonia. Loodusuurijate Seltsi Juubelikoguteos. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, p. 397-413.